Se P. Paualin Epistola Epheserin tyge.

Ensimeinen Lucu.

 

1:1 PAuali Iesusen Christusen Apostoli/ Jumalan tahdhon cautta. Ninen Pyhein iotca Ephesos asuuat/ ia Uskouat Iesusen Christusen päle.
Paawali Jesuksen Kristuksen apostoli/ Jumalan tahdon kautta. Niiden pyhäin jotka Ephesossa asuwat/ ja uskowat Jesuksen Kristuksen päälle.
1:2 Armo olcoon teiden cansan ia Rauha Jumalalda meiden Iselde ia Herralda Iesuselda Christuselda.
Armo olkoon teidän kanssan ja rauha Jumalalta meidän Isältä ja Herralta Jesukselta Kristukselta.
1:3 Hyuestisiugnattu olcohon Jumala/ ia meiden HERran Iesusen Christusen Ise/ ioca meite Hyuestisiugnanut ombi/ caikinaisella Hengeliselle Hyuellesiugnauxella/ Taiualisis asioisa Christusen cautta.
Hywästi siunattu olkohon Jumala/ ja meidän HERran Jesuksen Kristuksen Isä/ joka meitä hywästi siunannut ompi/ kaikkinaisella hengellisellä hywällä siunauksella taiwaallisissa asioissa Kristuksen kautta.
1:4 Ninquin hen meite wloswalinut on sen saman cautta/ ennenquin Mailman perustos laskettu oli/ Ette meiden piti Pyhet ia Laittamattomat olema' Rackaudes hene' edesens.
Niinkuin hän meitä uloswalinnut on sen saman kautta/ ennenkuin maailman perustus laskettu oli/ että meidän piti pyhät ja laittamattomat oleman rakkaudessa hänen edessänsä.
1:5 Ja ombi säätenyt meite coriataxens henelle itze Lapsixens/ Iesusen Christusen cautta/ henen hyuen mielens tahdhon ielkin/
Ja ompi säätänyt meita korjataksen hänelle itse lapsiksensa/ Jesuksen Kristuksen kautta/ hänen hywän mielensä tahdon jälkeen /
1:6 henen cunnialisen Armons kijtoxexi/ ionga cautta he' ombi tehnyt meite otolisexi sen Rackahan polesta.
hänen kunniallisen armonsa kiitokseksi/ jonka kautta hän ompi tehnyt meitä otolliseksi sen rakkahan puolesta.
1:7 Jonga Weren lepitze meille ombi Lunastus/ Nimitten Synnein andexisamus/ henen Armonsa Rickaudhen ielkin/
Jonka weren läwitse meillä ompi lunastus/ Nimittäin syntein anteeksiantamus/ hänen armonsa rikkauden jälkeen/
1:8 ioca meille runsahasti cochtan tullut on/ caikinaisen wijsaudhen ia taitamisen cautta/
joka meille runsahasti kohtaan tullut on/ kaikkinaisen wiisauden ja taitamisen kautta/
1:9 Ja ombi meille tietteuexi tehnyt henen tahdhons Salaisudhen/ henen Hyuensomansa ielken/ Ja sen hen on edestoottanut henen cauttans/ ette se sarnattaman pidheis/
Ja ompi meille tiettäwäksi tehnyt hänen tahtonsa salaisuuden/ hänen hywän suomansa jälkeen/ Ja sen hän on edestuottanut hänen kauttansa/ että se saarnattaman pitäisi/
1:10 coska se aica teutetty oli/ Senpäle ette hen caiki cappalet päldisken coconsulkis Christusesa/ seke ne iotca Taiuasa/ ette mös Maan päle ouat/ sen saman cautta.
koska se aika täytetty oli/ Senpäälle että hän kaikki kappaleet pääldiskein kokoonsulkisi Kristuksessa/ sekä ne jotka taiwaassa/ että myös maan päällä owat/ sen saman kautta.
1:11 Jonga cautta me mös Perilisexi tullet olema/ ennen säätydh henen aighotuxens ielkin/ ioca caiki Cappalet waikuttapi/ henen oman tahdho's Neuuon ielkin/
Jonka kautta me myös perilliseksi tulleet olemme/ ennen säädetyn hänen aiwoituksensa jälkeen/ joka kaikki kappaleet waikuttaapi/ hänen omans tahtonsa neuwon jälkeen/
1:12 Ette me olisima henen Cunnians kijtoxexi/ me iotca ennen toiuoima Christusen päle.
Että me olisimme hänen kunniansa kiitokseksi/ me jotka ennen toiwoimma Kristuksen päälle.
1:13 Jonga cautta te mös cwlluet oletta totudhen Sana/ nimiten/ sen Euangelium teiden autuaudesta/ Jonga cautta te mös sijttequin te vskoitta/ insiglatudh oletta/ sen Lupauxen Pyhen Hengen cansa/
Jonka kautta te myös kuulleet oletta totuuden sana/ nimittäin/ sen ewankelium teidän autuudesta/ Jonka kautta te myös sittenkuin te uskoitte/ insiglatut (kiinnitetyt) olette/ sen lupauksen Pyhän Hengen kanssa/
1:14 ioca ombi meiden Perimisen Pantti/ meiden Lunastuxehen/ ette me henen Omahitzens olisima/ henen Cunniansa kijtoxexi.
joka ompi meidän perimisen pantti/ meidän lunastuksehen/ että me hänen omahisensa olisimme/ hänen kunniansa kiitokseksi.
1:15 Senteden mös mine/ sijttequin mine cwllut olen sijte vskosta ioca teisse ombi HErran Iesusen tyge/ ia teiden rackaudhesta caikein Pyhein tyge/
Sentähden myös minä/ sittenkuin minä kuullut olen siitä uskosta joka teissä ompi HErran Jesuksen tykö/ ja teidän rakkaudesta kaikkein pyhäin tykö/
1:16 em mine Lacka Jumalata kijttemeste teiden edeste/ aijatellen teiden pälen minun rucouxesani/
En minä lakkaa Jumalata kiittämästä teidän edestä/ ajatellen teidän päällen minun rukouksessani/
1:17 Ette meiden HErran Iesusen Christusen Jumala/ sen Cunniaudhe' Ise annais teille sen Wijsaudhen ia ilmoituxen Hengen/ henen omahan tundemiseensa/
Että meidän HErran Jesuksen Kristuksen Jumala/ sen kunnian Isä antaisi teille sen wiisauden ja ilmoituksen Hengen/ häne omahan tuntemiseensa/
1:18 ia yleswalghaisis teiden ymmerdhyxen Silmet/ Ette te tuta madhaisitta mingecaltainen se teiden Cutzumisen Toiuo olis/ ia mingemotoinen se Rickaus henen Cunnialisesta Perimiseste olis/ henen Pyhisens/
ja ylöwalaisisi teidän ymmärryksen silmät/ Että te tuta mahtaisitte minkäkaltainen on se teidän kutsumisen toiwo olisi/ ja minkämuotoinen se rikkaus hänen kunniallisesta perimisestä olisi/ hänen pyhissänsä/
1:19 ia quinga ylenpaltinen swri ombi henen Woimans meiden cochtan iotca vskoma hene' wäkeuen wrohudhens waikuttamisen päle
ja kuinka ylenpalttinen suuri ompi hänen woimansa meidän kohtaan jotka uskomme hänen wäkewän urhoollisensa waikuttamisen päälle
1:20 Jonga hen waikutti Christusesa/ coska hen henen ylesheretti nijste Colleista/ ia pani henen istuman henen oikialle Kädhellens/ Taiuahisa
Jonka hän waikutti Kristuksessa/ koska hän hänen ylösherätti niistä kuolleista/ ja pani hänen istuman hänen oikialle kädellensä/ taiwahissa
1:21 ylitze caiken Päruchtinaudhen/ Wallan/ Wäkeydhen/ HErraudhen/ ia caiken sen quin nimitte taitahan/ ei waan tesse Mailmassa/ mutta mös sijnä tuleuaisesa.
ylitse kaikkein pääruhtinaiden/ wallan/ wäkewyyden/ herrauden/ ja kaiken sen kuin nimittää taidetaan/ ei waan tässä maailmassa/ mutta myös siinä tulewaisessa.
1:22 Ja ombi caiki cappalet pannut henen Jalcains ala/ ia ombi henen pannut Seurakunnalle pääxi * caikein cappaleiden ylitze/
Ja ompi kaikki kappaleet pannut hänen jalkainsa alle/ ja ompi hänen pannut seurakunnalle pääksi kaikkein kappaleiden ylitse/
1:23 ioca ombi henen Rumihins ia sen ylesteuttemys/ ioca caikissa * caiki ylesteuttepi.
joka ompi hänen ruumihinsa ja sen ylöstäyttymys/ joka kaikissa kaikki ylöstäyttääpi.

* Ylesteuttepi) Christus ombi/ ia waickutta caiken wirkumisen caikis Londocappaleis/ Senteden caiki Londocappalet heneste ouat teutetydh/ Ikenens nin se Christilinen Seurakunda ombi Christusen teuttemys/ nin ette hen on Christusen cansa yxi teudhelinen Rumis/ ia cokonainen Joucko.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6