Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

IX Lucu.

 

9:1 Mutta Saulus wiele puhalsi wchkauxet ia Murhat HERRAN Opetuslapsia wastan.
Mutta Saulus wielä puhalsi uhkaukset ja murhat HERRAN opetuslapsia wastaan.
9:2 Ja meni Ylimeisen Papin tyge/ ia anoi henelde breiuie ninen Sinagogain tyge Damascos. Senpäle/ ette ios hen iongu' eli Miehiste taica Waimoista teste Tieste leuteis/ nijte piti hene' sidhottuna wiemen Jerusalemijn.
Ja meni ylimmäisen papin tykö/ ja anoi häneltä breiwin niiden synagogain tykö Damaskossa. Sen päälle/ että jos hän jonkun eli miehistä taikka waimoista tästä tiestä löytäisi/ niitä piti hänen sidottuna wiemään Jerusalemiin.
9:3 Mutta quin hen matkusti/ ia lehestui Damascu/ nin yxi walkeus Taiuahast äkitzelde ymberile'machti hene'/
Mutta kuin hän matkusti/ ja lähestyi Damaskoa/ niin yksi walkeus taiwahasta äkikseltä ympäri leimahti hänen/
9:4 ia he' langesi mahan/ ia cwli ydhen änen sanoua' henelle's/ Saul Saul/ mixi sine wainot minua? Nin hen sanoi/ Cuca sine olet HERRA?
ja hän lankesi maahan/ ja kuuli yhden äänen sanowan hänellens/ Saul Saul/ miksi sinä wainoat minua? Niin hän sanoi/ Kuka sinä olen HERRA?
9:5 sanoi HERRA/ mine olen IesuS iota sine wainot/ Coua ombi sinun tutkanda wastan potkia.
sanoi HERRA/ minä olen Jesus jota sinä wainoat/ Kowa ompi sinun tutkainta wastaan potkia.
9:6 Nin hen wapisi ia hemmestui ia sanoi/ Herra mites tadhot ette minun pite tekemen? HERRA sanoi henelle/ Nouse yles ia mene Caupungin/ ia sielle sinulle sanotan mite sinun pite tekemen.
Niin hän wapisi ja hämmästyi ja sanoi/ Herra mitäs tahdot että minun pitää tekeman? HERRA sanoi hänelle/ Nouse ylös ja mene kaupunkiin/ ja siellä sinulle sanotaan mitä sinun pitää tekemän.
9:7 Mutta ne Miehet/ iotca henen Seurasans olit/ seisoit hemmestetyt/ Sille he cwlit waiwoin änen/ mutta eiuet kete' nähnyet.
Mutta ne miehet/ jotka hänen seurassansa olit/ seisoit hämmästyneinä/ Sillä he kuulit waiwoin äänen/ mutta eiwät ketään nähneet.
9:8 Nin Saul9 ylesnousi maasta/ ia auoiomille silmille ei hen keten nehnyt.
Niin Saulus ylös nousi maasta/ ja awoimilla silmillä ei hän ketään nähnyt.
9:9 Mutta Kädheste he talutit hende/ ia siselleweit Damaschun. Ja oli colme peiue näkemete/ ia sömete ia iomata.
Mutta kädestä he talutit häntä/ ja sisälle weit Damaskoon. Ja oli kolme päiwää näkemättä/ ja syömättä ja juomatta.
9:10 Nin oli yxi Opetuslapsi Damaschus nimelde Ananias/ sanoi HErra henelle Näwuyn cautta/ Anania. Ja hen sanoi/ HERRA/ tesse mine olen.
Niin oli yksi opetuslapsi Damaskossa nimeltä Ananias/ sanoi Herra hänelle näyn kautta/ Anania. Ja hän sanoi/ HERRA/ tässä minä olen.
9:11 Nin sanoi HERRA henelle/ Ylesnouse/ ia mene sillen Cadhullen/ ioca cutzutan se Oikia/ ia kysy Judan hoones ychte ioca cutzutan Saulus Tarsilainen/ Catzo sille hen rucole.
Niin sanoi HERRA hänelle/ Ylös nouse/ ja mene sillen kadulle/ joka kutsutaan se oikea/ ja kysy Judan huoneessa yhtä joka kutsutaan Saulus Tarsolainen/ Katso sillä hän rukoilee.
9:12 Ja hen näki Näwuyn cautta ycden Miehen nimelde Ananias siselletuleuan/ ia paneuan kädhens henen pälens/ ette henen piti saaman näwuyns iellens.
Ja hän näki näyn kautta yhden miehen nimeltä Ananias sisälle tulewan/ ja panewan kätensä hänen päällensä/ että hänen piti saaman näkönsä jällens.
9:13 Nin wastasi Ananias/ HERRA/ mine olen cwllut monelda teste Mieheste/ quin palio paha hen sinun Pyheis on tehnyt Jerusalemis.
Niin wastasi Ananias/ HERRA/ minä olen kuullut monelta tästä miehestä/ kuin paljon pahaa hän sinun pyhäisi on tehnyt Jerusalemissa.
9:14 Ja henelle ombi mös täle Ylimeisilde Papilta walda annettu/ kijnisitoman caiki nijte/ iotca sinun Nimes auxenshwtauat.
Ja hänellä ompi myös tältä ylimmäiselta papilat walta annettu/ kiinni sitomaan kaikkia niitä/ jotka sinun nimeesi awuksi huutawat.
9:15 Nin sanoi HERRA henelle/ Mene/ Sille teme ombi minulle yxi wloswalittu Ase/ candaman minun Nimeni Pacanain/ ia Kuningasten/ ia Israelin lasten edes.
Niin sanoi HERRA hänelle/ Mene/ Sillä tämä ompi minulle yksi ulos walittu ase/ kantamaan minun nimeni pakanain/ ja kuningasten/ ja Israelin lasten edessä.
9:16 Ja mine osotan henelle/ quin palio henen pite kersimen minun Nimeni tedhen.
Ja minä osoitan hänelle/ kuin paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden.
9:17 Ja Ananias meni sinne/ ia tuli sihen Hoonesen/ ia pani Kädhens henen pälens ia sanoi/ Racas welien Saul. Se HERRA minun lehetti/ ioca ilmestui sinulle tielle/ iotas tulit/ Ettes näwuys iellenssaaman pite/ ia pyhelle Hengelle teutettemen.
Ja Ananias meni sinne/ ja tuli siihen huoneeseen/ ja pani kätensä hänen päällensä ja sanoi/ Rakas weljeni Saul/ Se HERRA minun lähetti/ joka ilmestyi sinulle tiellä/ jotas tulit/ Ettäs näkösi jällens saaman pitää/ ja Pyhälle Hengellä täytettämän.
9:18 Ja cochta putoisit henen Silmistens ninquin Somuxet ia hen iellenssai näwuyns Ja ylesnousi/ ia andoi henens casta.
Ja kohta putosit hänen silmistänsä niinkuin suomukset ja hän jällens sai näkönsä. Ja ylös nousi/ ja antoi hänens kastaa.
9:19 Ja quin hen otti Rooca tygens/ nin hen wahwistui.
Ja kuin hän otti ruokaa tykönsä/ niin hän wahwistui.
9:20 Oli sis Saulus mwtomat peiuet Opetuslasten cansa iotca olit Damaschus/ Ja cochta hen sarnasi Synagogis Christusen/ Ette se oli Jumalan Poica.
Oli siis Saulus muutamat päiwät opetuslasten kanssa jotka olit Damaskos/ Ja kohta hän saarnasi synagogissa Kristuksen/ että hän oli Jumalan Poika.
9:21 Nin ne caiki hemmestuit/ iotca sen cwlit ia sanoit/ Eikö teme se ole ioca caiki ne Jerusalemis häwitti quin site Nime auxenshwdhit? Ja site warten tenne tuli/ ette hen ne sidhottuna weis Ylimeisten Pappein tyge?
Niin he kaikki hämmästyit/ jotka sen kuulit ja sanoit/ Eikö tämä se ole joka kaikki ne Jerusalemissa häwitti kuin sitä nimeä awuksensa huusit? Ja sitä warten hän tänne tuli/ että hän ne sidottuna weisi ylimmäisten pappien tykö?
9:22 Mutta Saulus aina tuli ialomaxi/ ia tacaperin aioi ne Juttat iotca Damaschus asuit/ todhistain Ette teme oli Christus.
Mutta Saulus aina tuli jalommaksi/ ja takaperin ajoi ne juuttaat jotka Damaskos asuit/ todistain että tämä oli Kristus.
9:23 Ja nin monen peiuen peräst pidhit Juttat Neuuo keskenens hende tappaxens.
Ja niin monen päiwän perästä pidit juuttaat neuwoa keskenänsä häntä tappaaksensa.
9:24 Mutta se techtin Saulusel tietteuexi ette he hende wäghyit. Ja nin he wartioitzit portisa öte ia peiue/ hende tappaxens.
Mutta se tehtiin Saulukselle tiettäwäksi että he häntä wäijyit. Ja niin he wartioitsit portissa yötä ja päiwää/ häntä tappaaksensa.
9:25 Nin Opetuslapset otit henen öelle/ ia laskit henen ylitze mwrin/ mahanlaskein ydhes Coris.
Niin opetuslapset otit hänen yöllä/ ja laskit hänen ylitse muurin/ maahan laskein yhdessä korissa.
9:26 Coska nyt Saulus tuli Jerusalemin/ taritzi hen itzens Opetuslasten sekan/ Ja caiki hende pelkesit/ Ja eiuet vskonet hende Opetuslapsexi.
Koska nyt Saulus tuli Jerusalemiin/ taritsi hän itsensä opetuslasten sekaan/ Ja kaikki häntä pelkäsit/ Ja eiwät uskoneet häntä opetuslapseksi.
9:27 Waan Barnabas otti henen tygens/ ia wei Apostoleitten tyge/ ia iutteli heille quinga hen oli tielle nehnyt HERRAN/ Ja ette hen oli puhunut henen cansans/ Ja quinga hen oli Damaschos Iesusen Nimes wrholisesta puhunut.
Waan Barnabas otti hänen tykönsä/ ja wei apostoleitten tykö/ ja jutteli heille kuinka hän oli tiellä nähnyt HERRAN/ Ja että hän oli puhunut hänen kanssansa/ Ja kuinka hän oli Damaskossa Jesuksen nimessä urhoollisesti puhunut.
9:28 Ja hen oli sijtte heiden tykenens Jerusalemis/ siselle ia wloskeui/ Ja sarnasi pelkemet HERRAN Iesusen Nimeen.
Ja hän oli sitten heidän tykönänsä Jerusalemissa/ sisälle ja ulos käwi/ Ja saarnasi pelkäämät HERRAN Jesuksen nimeen.
9:29 Hen puhui mös ia campali Grekein cansa. Mutta he pysit hende tappaxens.
Hän puhui myös ja kamppailit krekein kanssa. Mutta he pyysit häntä tappaaksensa.
9:30 Coska weliet sen ymmersit/ weit he henen Cesarean/ ia lehetit Tarsumin.
Koska weljet sen ymmärsit/ weit he hänen Kesareaan/ ja lähetit Tarsumiin.
9:31 Nin oli sis Seurakunnalla Rauha caikes Judeas ia Galileas ia Samarias/ ia se Rakettijn/ ia waelsi HERRAN pelgos/ ia ylesteutettin Pyhe' Hengen lodhutuxella.
Niin oli siis seurakunnalla rauha kaikessa Judeassa ja Galileassa ja Samariassa/ ja se rakettiin/ ja waelsi HERRAN pelossa/ ja ylös täytettiin Pyhän Hengen lohdutuksella.
9:32 Nin se tapachtui/ coska Petari waelsi iocapaicas/ ette hen mös tuli ninen Pyhein tyge iotca Liddas asuit.
Niin se tapahtui/ koska Petari waelsi joka paikassa/ että hän myös tuli niiden pyhäin tykö jotka Liddassa asuit.
9:33 Nin leusi hen sielle ydhen Miehen Eneas nimelde/ ioca io cadhexan aijastaica oli Wootesa haluattuna maanut.
Niin löysi hän siellä yhden miehen Eneas nimeltä/ joka jo kahdeksan ajastaikaa oli wuoteessa halwattuna maannut.
9:34 Ja sanoi henelle Petari/ Enea/ HERRA Iesus Christus sinun paratkon ylesnouse/ ia tee itze wootees. Ja cochta hen ylesnousi.
Ja sanoi hänelle Petari/ Enea/ HERRA Jesus Kristus sinun paratkoon ylösnouse/ ja tee itse wuoteesi. Ja kohta hän ylös nousi.
9:35 Ja caiki ne iotca Liddas ia Saronas asuit neit henen/ ia tulit kätuxi HERRAN tyge.
Ja kaikki ne jotka Liddassa ja Saronassa asui näit hänen/ ja tulit käännetyksi HERRAN tykö.
9:36 Mutta Joppes oli yxi Opetuspica/ nimelde Tabea/ ioca tulkittu cutzuttan/ Metzewohi/ Teme oli teunens hywije töite ia almuista quin hen teki.
Mutta Joppes oli yksi opetuspiika/ nimelta Tabea/ joka tulkittu kutsuttiin/ Metsäwuohi/ Tämä oli täynnäns hywiä töitä ja almuista kuin hän teki.
9:37 Nin se tapachtui sihen aican/ ette se oli kipiä ia cooli/ Nin he sen pesit ia panit Salijn.
Niin se tapahtui siihen aikaan/ että se oli kipeä ja kuoli/ Niin he sen pesit ja panit saliin.
9:38 Nin ette nyt Lidda oli lesse Joppe/ ia Opetuslapset cwlit Petarin sielle oleuan/ lehetit he henen tygens/ Rucoellen/ ette hen witzis tulla haman heiden tygens.
Niin että nyt Lidda oli läsnä Joppessa/ ja opetuslapset kuulit Petarin siellä olewan/ lähetit he hänen tykönsä/ Rukoillen/ että hän wiitsisi tulla hamaan heidän tykönsä.
9:39 Nin Petari ylesnousi/ ia tuli heiden tyghens. Ja quin he' oli sinne tullut/ nin he weit henen Salijn. Ja hene' ymberins seisoit caiki Lesket/ idkein ia osotit henelle ne Hamet ia Waattet/ iotca se Tabea heille oli tehnyt/ coska hen wiele oli heiden cansans.
Niin Petari ylös nousi/ ja tuli heidän tykönsä. Ja kuin hän oli sinne tullut/ niin he weit hänen saliin. Ja hänen ympärinsä seisoit kaikki lesket/ itkein ja osoitit hänelle ne hameet ja waatteet/ jotka se Tabea heille oli tehnyt/ koska hän wielä oli heidän kanssansa.
9:40 Ja quin Petari oli heite caiki wlosaijanut/ nin hen laski poluillens/ Rucoli/ ia keensi henens Rwmin polen ia sanoi/ Tabea/ Nouse yles. Nin se auasi silmens.
Ja kuin Petari oli heitä kaikki ulos ajanut/ niin hän laski polwillensa/ Rukoili/ ja käänsi hänens ruumin puoleen ja sanoi/ Tabea/ Nouse ylös. Niin se awasi silmänsä.
9:41 Ja quin hen Petarin neki/ istui hen iellens yles. Nin hen annoi sen kätte/ ia ylesoijensi henen. Ja cutzui ne Pyhet ia Lesket/ ia andoi henen eleuene heiden haltuns.
Ja kuin hän Petarin näki/ istui hän jällens ylös. Niin hän antoi sen kättä/ ja ylös ojensi hänen. Ja kutsui ne pyhät ja lesket/ ja antoi hänen eläwänä heidän haltuunsa.
9:42 Ja se tuli tietteuexi ymberi caiken Joppen/ ia moni vskoit HERRAN päle.
Ja se tuli tiettäwäksi ympäri kaiken Joppen/ ja moni uskoit HERRAN päälle.
9:43 Nin tapachtui ette hen wipyi Joppes monda peiue/ ydhen Simonin tykene ioca oli Parckari.
Niin tapahtui että hän wiipyi Joppes monta päiwää/ yhden Simonin tykönä joka oli parkkari.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28