Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

Nelies Lucu.

 

4:1 COska he nyt Canssalle puhuit/ nin Papit ia Templin Esimies ia ne Saduceuset tulit sinne
Koska he nyt kansalle puhuit/ niin papit ja templin esimies ja ne saddukeukset tulit sinne.
4:2 (ia nerckestuit ette he opetit Canssa/ ia ilmoitit Iesusen cautta Ylesnousemisen coolluista)
(ja närkästyit että he opetit kansaa/ ja ilmoitit Jesuksen kautta ylösnousemisen kuolleista)
4:3 ia he heitit kätens heiden pälen/ ia panit heidet kijni Hoomenexi/ Sille ette Echto io oli.
ja he heitit kätensä heidän päällen/ ja panit heidät kiinni huomeneksi/ Sillä että ehtoo jo oli.
4:4 Mutta monda nijste/ iotca sanan cwlit/ wskoit/ ia tuli Miesten Lucu Wijsi tuhatta.
Mutta monta niistä/ jotka sanan kuulit/ uskoit/ ja tuli miesten luku wiisi tuhatta.
4:5 Mutta toisna peiuen tapachtui/ ette heiden Ylimeiset ia Wanhimat/ ia Kirianoppenut Jerusalemis/
Ja toisena päiwänä tapahtui/ että heidän ylimmäiset ja wanhimmat/ ja kirjanoppineet Jerusalemissa/
4:6 ia Hannas se Ylimeinen pappi ia Caiphas ia Johannes ia Alexander/ ia nin monda quin olit Ylimeisten Pappedhen Sughusta/ cokosit heidens/
ja Hannas se ylimmäinen pappi ja Kaiphas ja Johannes ja Alexander/ ja niin monta kuin olit ylimmäisten pappien suwusta/ kokosit heidäns/
4:7 ia asetit heite Keskellens/ ia kysyit heille. Mille woimalla taicka minge Nimeen/ te oletta temen tehnet?
ja asetit heitä keskellensä/ ja kysyit heiltä. Millä woimalla taikka minkä nimeen/ te olette tämän tehneet?
4:8 Nin Petari teunens pyhe Henge/ sanoi heille/ Te Ylimeiset Canssast/ ia te Wanhimat Israelis/
Niin Petari täynnänsä Pyhää Henkeä/ sanoi heille/ Te ylimmäiset kansasta/ ja te wanhimmat Israelissa/
4:9 Ette me tenepene Domitamma/ sen Hyuenteghon polest/ quin me teim sen Sairan Miehen cochtan/ mille moto hen ombi parattu/
Että me tänäpänä tuomitaamme/ sen hywän teon puolesta/ kuin me teimme sen sairaan miehen kohtaan/ millä muotoa hän ompi parattu/
4:10 Nin se olcon teille/ ia caikelle Israelin Canssalle tietteue/ ette IesuSEn Christusen Nazarenusen Nimeen quin te Ristinnaulitzit/ Jo'ga Jumala cooluista ylesheretti henen cauttans seiso Teme teruene teiden edesen.
Niin se olkoon teille/ ja kaikelle Israelin kansalle tiettäwä/ että Jesuksen Kristuksen Nazarenuksen nimeen kuin te ristiinnaulitsit/ Jonka Jumala kuolleista ylösherätti hänen kauttansa seisoo tämä terweenä teidän edessän.
4:11 Se ombi se Kiui/ ioca teilde Rakendailda hyliettu on/ Joca nyt on Culmakiuexi tullut/ ei ole yhdheseke toises Terueys.
Se ompi se kiwi/ joka teiltä rakentajailta hyljätty on/ Joka nyt on kulmakiweksi tullut/ ei ole yhdessäkään toisessa terweys.
4:12 Eike mös ole mwta Nime Taiuan alla Inhimisille annettu/ iossa meiden pite wapadhexi tuleman.
Eikä myös ole muuta nimeä taiwaan alla ihmisille annettu/ jossa meidän pitää wapaaksi tuleman.
4:13 Quin he nyt näit Petarin ia Johannesen puhen rohckeudhen/ ia ihmettelit. Sille he vissist tiesit/ ette he olit oppemattomat/ ia Kiriantaitamattomat Miehet/ ia hyuesti heijet tunsit/ ette he Iesusen cansa olit olleet.
Kuin he nyt näit Petarin ja Johanneksen puheen rohkeuden/ ja ihmettelit. Sillä he wissiste tiesit/ että he olit oppimattomat/ ja kirjantaitamattomat miehet/ ja hywästi heidät tunsit/ että he Jesuksen kanssa olit olleet.
4:14 Ja he neit heiden cansans seisouan sen Inhimisen/ ioca parattu oli/ ia eiuet Woinut miten site wastanpuhua.
Ja he näit heidän kanssansa seisowan sen ihmisen/ joka parattu oli/ ja eiwät woineet mitään sitä wastaan puhua.
4:15 Mutta he keskit heite Neuuosta Wlosmenne/ nin he neuuo pitelit keskenens/ ia sanoit/
Mutta he käskit heitä neuwostosta ulos mennä/ ja he neuwoa pitelit keskenänsä/ ja sanoit/
4:16 Mite me teem neinen Miesten? Sille ette iulkinen Mercki ombi heide' cauttans tehcty/ ia on caikille Jerusalemis asuuaisille tietteue/ ia emme me site woi kieldä.
Mitä me teemme näiden miesten? Sillä että julkinen merkki ompi heidän kauttansa tehty/ ja on kaikille Jerusalemissa asuwaisille tiettäwä/ ja emme me sitä woi kieltää.
4:17 Waan senpäle/ ettei se enämbi haijo Canssan Keskelle/ nin haastacam Hartasti heite/ Ettei he testedes puhuisi Ydhellecke Inhimiselle teste Nimeste.
Waan sen päälle/ ettei se enempi hajoa kansan keskelle/ niin haastakaamme hartaasti heitä/ Ettei he tästedes puhuisi yhdellekään ihmiselle tästä nimestä.
4:18 Ja he cutzuit heite/ ia kielsit/ ettei heiden swingan pitenyt puhuman eikä opettaman Iesusen Nimeen.
Ja he kutsuit heitä/ ja kielsit/ ettei heidän suinkaan pitänyt puhumaan eikä opettamaan Jesuksen nimeen.
4:19 Mutta Petari ia Johannes wastasit/ ia sanoit heille/ Itze te Domitca/ Jos se on Jumalan edes oikea/ ette me teite enämen cwlema quin Jumalata.
Mutta Petari ja Johannes wastasit/ ja sanoit heille/ Itse te tuomitkaa/ Jos se on Jumalan edes oikea/ että me teitä enemmin kuulemme kuin Jumalata.
4:20 Sille emme me taidha swingan wai olla site/ iota me neim ia cwlima.
Sillä emme me taida suinkaan waiti olla sitä/ jota me näimme ja kuulimme.
4:21 Mutta he whckasit Heite/ ia annoit Heiet me'ne/ ia eiuet miten leunyet miste he olisit heite pijnaneet canssan tede'/ Sille ette he caiki kijtit Jumalata/ sen edhest quin tapachtanut oli.
Mutta he uhkasit heitä/ ja annoit heidät mennä/ ja eiwät mitään löytäneet mistä he olisit heitä piinanneet kansan tähden/ Sillä että he kaikki kiitit Jumalata/ sen edestä kuin tapahtunut oli.
4:22 Sille/ se Inhiminen oli Wanha ylitze nelienkymenen aiastaijan/ ionga päle teme Terueydhen Mercki tehcty oli.
Sillä/ se ihminen oli wanha ylitse neljänkymmenen ajastajan/ jonka päälle tämä terweyden merkki tehty oli.
4:23 Mutta quin he poislaskettin nin he tulit omains tyge/ ia ilmoittit nijlle mitke Pappeden pämiehet ia Wanhimat olit sanoneet.
Mutta kuin he pois laskettiin niin he tulit omainsa tykö/ ja ilmoitit niille mitkä pappeuden päämiehet ja wanhimmat olit sanoneet.
4:24 Coska he sen cwlit/ yleskorghotit he yximielisest heiden änens Jumalan tyge/ ia sanoit/ HERRA/ sine olet Jumala/ ioca Taiuan ia Maan/ ia Meren/ ia caiki mite nijsse on tehnyt olet/
Koska he sen kuulit/ ylöskorotit he yksimielisesti heidän äänensä Jumalan tykö/ ja sanoit/ HERRA/ sinä olet Jumala/ joka taiwaan ja maan/ ja meren/ ja kaikki mitä niissä on tehnyt olet/
4:25 Sine ioca Dauidin/ sinun Paluelias suun cautta puhunut olet/ Mixi Paicanat kiuckuuat/ ia Canssat turha etensottauat?
Sinä joka Dawidin/ sinun palwelijasi suun kautta puhunut olet/ Miksi pakanat kiukkuawat/ ja kansat turhaa eteensä ottawat?
4:26 Mailman Kuningat ychtenastuuat/ ia Pämiehet heitens ychten cokouat/ HERRA Wastan/ ia henen Christusens wasta'?
Maailman kuninkaat yhteen astuwat/ ja päämiehet heitänsä yhteen kokoawat/ HERRAA wastaan/ ja hänen Kristuksen wastaan?
4:27 Sille he ouat tosin cokonduneet/ wastoin sinun pyhe Poicas Iesusta/ iongas woitelit/ seke HERODES/ ette Pontius Pilatus/ Pacanain ia Israelin Canssan cansa/
Sillä he owat tosin kokoontuneet/ wastoin sinun pyhää Poikasi Jesusta/ jonkas woitelit/ sekä Herodes/ että Pontius Pilatus/ pakanain ja Israelin kansan kanssa/
4:28 tekemen/ mite sinun Kätes/ ia sinun Neuuos ennen aikonut oli/ ette tapachtaman pideis.
tekemään/ mitä sinun kätesi/ ja sinun neuwosi ennen aikonut oli/ että tapahtuman pitäisi.
4:29 Ja nyt HERRA/ catzo heiden whckauxens päle/ ia anna sinun Paluelias caikelle wscaluxel sinun Sanas puhua/
Ja nyt HERRA/ katso heidän uhkauksensa päälle/ ja anna sinun palwelijasi kaikellä uskalluksella sinun sanaasi puhua/
4:30 Ja wlosoijenna sinun Kätes/ sitewarten ette Terueys ia Merckit/ ia Ihmet tedheisin sinu' pyhen Lapses Iesusen Nimen cautta.
Ja ulos ojenna sinun kätesi/ sitä warten että terweys ja merkit/ ja ihmeet tehtäisiin sinun pyhän lapsesi Jesuksen nimen kautta.
4:31 Ja quin he Rucolluet olit/ lijkui se Sija iossa he coghossa olit/ ia teutettin Caiki pyhelle Hengelle/ ia puhuit Jumalan sana wscaluxella.
Ja kuin he rukoilleet olit/ liikkui se sija jossa he koossa olit/ ja täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä/ ja puhuit Jumalan sanaa uskalluksella.
4:32 Ja nijnen Wskolisten Palioudhes/ oli yxi Sydhen/ ia yxi Sielu. Eike kengen heiste/ sanonut miteken omaxens/ iota henelle oli/ Waan caiki oli heille ychteitzet.
Ja niiden uskollisten paljoudessa/ oli yksi sydän/ ja yksi sielu. Eikä kenkään heistä/ sanonut mitäkään omaksensa/ jota hänellä oli/ Waan kaikki oli heille yhteiset.
4:33 Ja swrella awulla annoit Apostolit todhistuxen HERRAN Iesusen Ylesnousemasta/ Ja swri armo oli heiden caikein pälens.
Ja suurella awulla annoit apostolit todistuksen HERRAN Jesuksen ylösnousemasta/ Ja suuri armo oli heidän kaikkein päällänsä.
4:34 Ja ei mös ollut yxiken heiden keskenens taruitzepa/ Sille ette nin monda/ ioilla Pelto eli Hone oli/ he myidh ne/
Ja ei myös ollut yksikään heidän keskenänsä tarwitsewa/ Sillä että niin monta/ joilla pelto eli huone oli/ he myit ne.
4:35 ia panit sen myydhyn Tauaran Hinnan Apostoliten ialcain eten/
ja panit sen myydyn tawaran hinnan apostolien jalkain eteen/
4:36 Ja annettin iocaitzen/ quin cukin taruitzi.
Ja annettiin jokaisen/ kuin kukin tarwitsi.
4:37 Mutta Joses ioca mös lialdanimeldä Apostoleist cutzuttin Barnabas (se on tulkittu/ Lohutus Poica) sughusta yxi Leuita Cyprist/ henelle oli yxi Pelto/ sen hen myi/ ia edestoi Hinnan/ ia pani sen Apostoliten ialcain eten.
Mutta Joses jota myös liialta nimeltä apostoleista kutsuttiin Barnabas ( se on tulkittu/ lohdutuspoika) suwusta yksi lewita Kyprost/ hänellä oli yksi pelto/ sen hän myi/ ja edestoi hinnan/ ja pani sen apostolien jalkain eteen.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28