Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XI Lucu.

 

11:1 TUli sis Apostolein ia Weliein corualle iotca Judeas olit/ ette mös Pacanat wastanrupesit Jumalan Sana.
Tuli siis apostolein ja weljein korwalle jotka Judeas olit/ että myös pakanat wastaanrupesit Jumalan Sanaa.
11:2 Ja quin Petari ylestuli Jerusalemin/ nin ne iotca olit Ymberileickauxesta rijtelit hende wastan sanoden/
Ja kuin Petari ylös tuli Jerusalemiin/ niin ne jotka olit ympärileikkauksesta riitelit häntä wastaan sanoen.
11:3 Sine olet sisellemennyt ninen Miesten tyge ioilla Esinahka ombi/ ia söit heiden cansans.
Sinä olet sisälle mennyt niiden miesten tykö joilla esinahka ompi/ ja söit heidän kanssansa.
11:4 Nin Petari rupesi heille luettelman alghusta ierestens/ sanoden/
Niin Petari rupesi heille luetteleman alusta järestänsä/ sanoen/
11:5 Mine olin Joppen Caupungis Rucoxes/ ia tulin Horroxijn/ Ja näin ydhen Näwuyn/ nimittein Ydhen Astian alastuleuan/ ninquin swren linasen Waatten nelis culmaisen/ ia alaslasketun Taiuahast/ ia tuli minuhun sadhen.
Minä olin Joppen kaupungissa rukouksessa/ ja tulin horroksiin/ Ja näin yhden näyn/ nimittäin yhden astian alas tulewan/ niinkuin suuren liinasen waatteen neliskulmaisen/ ja alaslasketun taiwaasta/ ja tuli minuhun saakka.
11:6 Sen siselle mine catzoin/ ia eckesin/ ia näin maan nelijalcaiset Eleimet/ ia Metzeliset/ ia Mateleuaiset/ ia Linnut Taiuas alla/
Sen sisälle minä katsoin/ ja äkkäsin/ ja näin maan nelijalkaiset eläimet/ ja metsälliset/ ja matelewaiset/ ja linnut taiwasalla/
11:7 Nin mine mös cwlin änen sanouan minulle/ Petari nouse yles/ tapa ia söö.
Niin minä myös kuulin äänen sanowan minulle/ Petari nouse ylös/ tapa ja syö.
11:8 Mutta mine sanoin/ Enswingan HERRA/ Sille ettei miten ychteliste eli Saastaista/ ole coskan minun suuni siselletullut.
Mutta minä sanoin/ En suinkaan HERRA/ Sillä ettei mitään yhteistä eli saastaista/ ole koskaan minun suuni sisälle tullut.
11:9 Mutta se äni wastasi taas minua Taiuahast/ Mite Jumala ombi puhdastanut/ äle sine sano ychtelisexi.
Mutta se ääni wastasi taas minua taiwaasta/ Mitä Jumala ompi puhdistanut/ älä sinä sano yhtäälliseksi.
11:10 Ja se colmasti tapachtui/ Ja taas caiki yleswietin Taiuahase'.
Ja se kolmesti tapahtui/ Ja taas kaikki ylös wietiin taiwaaseen.
11:11 Ja catzo/ cochta sillens seisoit colmet Mieste sen Hoonen edes iossa mine olin/ lehetetyt Cesareast minun tykeni.
Ja katso/ kohta sillens seisoit kolmet miestä sen huoneen edessä jossa minä olin/ lähetetyt Kesareasta minun tyköni.
11:12 Sanoi sis Hengi minulle ette minun piti epelemet menemen heiden cansans. Nin seurasit mös minua näme cwsi Welie/ Ja me menim sen Miehen hoonesen.
Sanoi siis Henki minulle että minun piti epäilemät meneman heidän kanssansa. Niin seurasit myös minua nämä kuusi weljeä/ Ja me menimme sen miehen huoneeseen.
11:13 Ja hen iutteli meille quinga he' oli nehnyt ydhe' Engelin Honesans seisoua'/ ia sanoua' henelle/ Lehete Miehet Joppeen/ ia noudha se Simon ioca cutzutan Petarixi/
Ja hän jutteli meille kuinka hän oli nähnyt yhden enkelin huoneessansa seisowan/ ja sanowan hänelle/ Lähetä miehet Joppeen/ ja nouda se Simon joka kutsutaan Petariksi/
11:14 hen sanopi sinulle ne sanat ioinenga cautta sine wapadhexi tulet/ ia caiki sinun hoones.
hän sanoopi sinulle ne sanat joinenka kautta sinä wapahdetuksi tulet/ ja kaikki sinun huoneessa.
11:15 Coska mine nyt parahallans puhuin/ nin la'gesi pyhe He'gi heiden pälens/ Nin quin hen mös alghusta langesi meiden pälen.
Koska minä nyt parhaallansa puhuin/ niin lankesi Pyhä Henki heidän päällensä/ Niinkuin hän myös alusta lankesi meidän päällen.
11:16 Nin mine muistin sen quin HERRA sanonut oli/ Johannes tosin castoi teite wedhelle/ mutta te pite castettaman pyhelle Hengelle.
Niin minä muistin sen kuin HERRA sanonut oli/ Johannes tosin kastoi teitä wedellä/ mutta te pitää kastettaman Pyhällä Hengellä.
11:17 Ette nyt Jumala saman Armon heillen annoi/ quin meillengi/ iotca vskoimma HERRAN Iesusen Christusen päle. Mike sis mine olisin/ ioca seisoisin Jumalata wastan?
Että nyt Jumala saman armon heillen antoi/ kuin meillekin/ jotka uskoimme HERRAN Jesuksen Kristuksen päälle. Mikä siis minä olisin/ joka seisoisin Jumalata wastaan?
11:18 Coska he nämet cwlit/ waickenit he ia cunnioitit Jumalata sanoden/ Nin ombi sis Jumala andanut mös pacanoillen paranoxen Elemisehen.
Koska he nämät kuulit/ waikenit he ja kunnioitit Jumalata sanoen/ Niin ompi siis Jumala antanut myös pakanoillen parannuksen elämiseen.
11:19 Mutta ne iotca haijoneet olit sijne wainosa/ ioca nousi Stephanin teden/ ymberiwaelsit haman Phenicean/ ia Cyprumijn/ ia Antiochian asti/ ia eikellenge he site sana puhuneet/ mutta waiwoin Juttaille.
Mutta ne jotka hajonneet oli siinä wainossa/ joka nousi Stephanin tähden/ ympäriwaelsit hamaan Pheniceaan/ ja Kyprumiin/ ja Antiochiaan asti/ ja ei kellenkään he sitä sanaa puhuneet/ mutta waiwon juuttaille.
11:20 Ja nin olit mwtomat Miehet heiste Cyprist/ ia Cyreniast/ coska he tulit Antiochian/ nin he puhuit mös Grekein tyge/ sarnaten HERRASTA IesuSEST.
Ja niin olit muutamat miehet heistä Kypristä/ ja Kyreniasta/ koska he tulit Antiochiaan/ niin he puhuit myös krekein tykö/ saarnaten HERRASTA Jesuksesta.
11:21 Ja oli HERRAN Käsi heiden cansans/ Ja yxi swri lucu tulit wskolisexi/ ia kiensijt HErran tyge.
Ja oli HERRAN käsi heidän kanssansa/ Ja yksi suuri luku tuli uskolliseksi/ ja käänsit Herran tykö.
11:22 Nin tuli teme sanoma nijste Seurakunnan coruille/ ioca Jerusalemis oli/ Nin he lehetit Barnaban menemen Antiochian.
Niin tuli tämä sanoma niistä seurakunnan korwille/ joka Jerusalemissa oli/ Niin he lähetit Barnaban menemään Antiochiaan.
11:23 Coska hen sis sinne tuli/ ia sai nädhe Jumalan armon/ ihastui hen/ ia neuuoi caikia/ Ette he wahwalla sydhemelle pysysit HERRASA/
Koska hän siis sinne tuli/ ja sai nähdä Jumalan armon/ ihastui hän/ ja neuwoi kaikkia/ Että he wahwalla sydämellä pysyisit HERRASSA/
11:24 Sille ette hen oli hyue Mies/ ia teunens Pyhe Henge ia vsko. Ja swri ioucko Canssa enäni Herralle.
Sillä että hän oli hywä mies/ ja täynnänsä Pyhää Henkeä ja uskoa. Ja suuri joukko kansaa eneni Herralle.
11:25 Nin Barnabas lexi Tarsin Saulusta etzime'. Ja quin hen leusi hene'/ toi hen hene' cansans Antiochian.
Niin Barnabas läksi Tarsiin Saulusta etsimään. Ja kuin hän löysi hänen/ toi hän hänen kanssansa Antiochiaan.
11:26 Jahe olit sen Seurakunna' cansa caike' aiastaian/ ia opetit palio Ca'ssa/ Ja Opetuslapset ruuettin ensin Antiochias cutzuma' Christityxi.
Ja he olit sen seurakunnan kanssa kaiken ajastajan/ ja opetit pajon kansaa/ Ja opetuslapset ruwettiin ensin Antiochias kutsumaan kristityiksi.
11:27 Ja nijnä peiuinä tulit Prophetat Jerusalemist Antiochian
Ja niinä päiwinä tulit prophetat Jerusalemista Antiochiaan.
11:28 Ja yxi heiste Agabus nimelde ylesnousi/ ia ilmoitti heille Hengen cautta swren Nälien tuleuan ylitze caiken Mailman pijrin. Joca mös tapachtui sen Keisarin Claudiusen Wallan aican.
Ja yksi heistä Agabus nimeltä ylös nousi/ ja ilmoitti heille Hengen kautta suuren nälän tulewan ylitse kaiken maailman piirin. Joka myös tapahtui sen keisari Claudiuksen wallan aikana.
11:29 Mutta Opetuslapset säädhit/ quin cullakin oli wara/ iotakin lehettemen ninen Weliein auxi/ iotca Judeas asuit/
Mutta opetuslapset säädit/ kuin kullakin oli wara/ jotakin lähettämään niiden weljein awuksi/ jotka Judeassa asuit/
11:30 Nin quin he mös teit ia lehetit Wanhimille Barnaban ia Saulusen Kättein cautta.
Niin kuin he myös teit ja lähetit wanhimmille Barnaban ja Sauluksen kätten kautta.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28