Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

XXII. Lucu.

 

22:1 TE Miehet rackat Weliet ia Iset/ cwlcat minun Wastaustani ionga mine nyt teille edestoottan.
Te miehet rakkaat weljet ja isät/ kuulkaat minun wastaustani jonka minä nyt teille edestuotan.
22:2 Quin he nyt cwlit henen Hebraican kielelle heille puhuuan/ nin he enämin waickenit.
Kuin he nyt kuulit hänen Hebraican kielellä heille puhuwan/ niin he enemmin waikenit.
22:3 Ja hen sanoi/ Mine olen yxi Juttan Mies/ Tarsos Cilicias syndynyt/ ia tesse Caupungis yleskaswatettu Gamalielin ialcain iures/ opetettu wisusti Esiwanhimbain Laissa/ Ja olin Jumalan Noutelia/ ninquin tekin caiki oletta tenepene/
Ja hän sanoi/ Minä olen yksi juuttaan mies/ Tarsos Kilikiassa syntynyt/ ja tässä kaupungissa ylös kaswatettu Gamalielin jalkain juuressa/ opetettu wisusti esiwanhempain laissa/ Ja olit Jumalan noutelija/ niinkuin tekin kaikki oletta tänäpänä/
22:4 ia olen täte Tiete wainonut hama' cooleman asti/ Mine heite sidhoin ia Tornijn panin/ seke Miehet ette Waimot/
ja olen tätä tietä wannonut hamaan kuolemaan asti/ Minä heitä sidoin ja torniin panin/ sekä miehet että waimot/
22:5 Ninquin mös se Ylimeinen Pappi/ ia coco Wanhimbaiden ioucko minun Todhistaian on/ Joilda mine otin Lehetuskiriat Welijein tyge/ ia waelsin Damascuun/ ette mine ne iotca sielle olit/ sidhottuna piti Jerusalemin tooman rangaistetta.
Niinkuin myös se ylimmäinen pappi/ ja koko wanhempaiden joukko minun todistajani on/ Joilta minä otin lähetyskirjat weljein tykö/ ja waelsin Damaskuun/ Että minä ne jotak siellä olit/ sidottuna piti Jerusalemiin tuomaan rangaistawaksi.
22:6 Nin se tapachtui minun matkas ollesani/ ia lehestuin Damascuun/ polipeiuen aicaan/ ette äkiste minun ymberiwalghaisi swri kircaus Taiuahast.
Niin se tapahtui minun matkassa ollessani/ ja lähestyin Damaskoon/ puolipäiwän aikaan/ että äkisti minun ympäri walkaisi suuri kirkkaus taiwaasta.
22:7 Ja mine mahanlangesin/ ia cwlin ydhen äne' sanouan minulle/ Saul Saul/ mixi sine minua wainot?
Ja minä maahan lankesin/ ja kuulin yhden äänen sanowan minulle/ Saul Saul/ miksi sinä minua wainoat?
22:8 Nin mine wastasin/ cuca sine olet HERRA? Nin hen sanoi minulle/ Mine olen IesuS Nazaretist/ iota sine wainot.
Niin minä wastasin/ kuka sinä olet HERRA? Niin hän sanoi minulle/ Minä olen Jesus Nazaretista/ jota sinä wainoat.
22:9 Mutta ne iotca minun cansani olit/ kylle he näit kircaudhen ia peliestuit/ Waan ei he henen Endens cwlleet ioca minua puhutteli.
Mutta ne jotka minun kanssani olit/ kyllä he näit kirkkauden ja peljästyit/ Waan ei he hänen ääntänsä kuulleet joka minua puhutteli.
22:10 Nin mine sanoin/ HERRA/ Mite minun pite tekemen? Nin sanoi HERRA minulle/ Nouse yles/ ia mene Damascuun/ ia sielle pite sinulle sanottaman caikista mite sinun on säätty tehdhexes.
Niin minä sanoi/ HERRA/ Mitä minun pitää tekemän? Niin sanoi HERRA minulle/ Nouse ylös/ ja mene Damaskoon/ ja siellä pitää sinulle sanottaman kaikista mitä sinun on säädetty tehdäksensä.
22:11 Ja quin ei mine nähnyt sen walkiudhen kircaudhen tedhen/ nin mine Käsiste talutettijn minun Cumpanildani/ ia tulin Damascuun.
Ja kuin ei minä nähnyt sen walkeuden kirkkauden tähden/ niin minä käsistä talutettiin minun kumppaniltani/ ja tulin Damaskoon.
22:12 Ja sielle oli yxi Jumalinen Mies Lain ielken/ Ananias nimelde/ henelle oli hyue sanoma caikein Juttain keskenä/ iotca sielle asuit/
Ja siellä oli yksi jumalinen mies lain jälkeen/ Ananias nimeltä/ hänellä oli hywä sanoma kaikkein juuttain keskenä/ jotka siellä asuit/
22:13 hen tuli minun tykeni/ seisoi ia sanoi minulle/ Saul rakas welien/ Ota näkys iellens. Ja mine samalla hetkelle iellenssain näkyni ia nein hene'.
hän tuli minun tyköni/ seisoi ja sanoi minulle/ Saul rakas weljeni/ Ota näkös jällens. Ja minä samalla hetkellä jällens sain näköni ja näin hänen.
22:14 Nin hen sanoi/ Meiden Iseden Jumala on sinun walmistanut/ ette sinun pite tundema' henen tachtons/ ia näkemen sen Wanhurskan/ ia cwleman ände henen swstans/
Niin hän sanoi/ Meidän isien Jumala on sinun walmistanut/ että sinun pitää tunteman hänen tahtonsa/ ja näkemän sen wanhurskauden/ ja kuulemaan ääntä hänen suustansa/
22:15 Sille sinun pite oleman henen Todhistaians caikein Inhimisten edes/ nijste iotcas nähnyt ia cwllut olet.
Sillä sinun pitää oleman hänen todistajansa kaikkein ihmisten edessä/ niistä jotkas nähnyt ja kuullut olet.
22:16 Ja mites nyt wiwuyttelet? Nouse yles/ ia anna sinuas Castetta/ ia poispestä sinun synnistäs ia auxeshwdha HERRAN Nimee.
Ja mitäs nyt wiiwyttelet? Nouse ylös/ ja anna sinuas kastettaa/ ja pois pestä sinun synnistäsi ja awuksesi huuda HERRAN nimeä.
22:17 Nin tapachtui coska mine palasin Jerusalemijn/ ia rucolin Templis/ ette mine temmattin itzesteni näkyhyn/
Niin tapahtui koska minä palasin Jerusalemiin/ ja rukoilin templissä/ että minä temmattiin itsestäni näkyyn/
22:18 ia nein hene' sanoua' minulle/ Riennä ia sorita sinuas matkan Jerusalemist/ Sille eiuet he wastanota sinun todistustas minusta.
ja näin hänen sanowan minulle/ Riennä ja suorita sinuas matkan Jerusalemista/ Sillä eiwät he wastaan ota sinun todistustasi minusta.
22:19 Ja mine sanoin/ HERRA/ itze he tieteuet/ ette mine panin Tornijn ia piexin iocaitzes Sinagogis nijte iotca sinun päles wskoit/
Ja minä sanoin/ HERRA/ itse he tietäwät/ että minä panin torniin ja pieksin jokaisessa synagogassa niitä jotka sinun päällesi uskoit.
22:20 Ja coska Stephanin sinun Paluelias weri wloswodhatettijn/ nin mine mös tykeneseisoin/ ia mielistuin henen Coolemahans ia wartioitzin heiden waatteitans iotca hende tapoit.
Ja koska Stephanin sinun palwelijasi weri ulos wuodatettiin/ niin minä myös tykönä seisoin/ ja meilistyin hänen kuolemaansa ja wartioitsin heidän waatteitansa jotka häntä tapoit.
22:21 Ja hen sanoi minulle/ Mene/ sille mine leheten sinun cauuas Pacanaidhen tyge.
Ja hän sanoi minulle/ Mene/ sillä minä lähetän sinun kauas pakanaiden tykö.
22:22 Nin he cwlit henen haman tehen sanan asti. Nin he yleskorgotit heiden änens ia sanoit/ Otapois sencaltaine' Inhiminen maan pälde/ Sille ei ole luualinen ette henen pite elemen.
Niin he kuulit hamaan tähän sanaan asti. Niin he ylöskorotit heidän äänensä ja sanoit/ Ota pois senkaltainen ihminen maan päältä/ Sillä ei ole luwallinen että hänen pitää elämän.
22:23 Ja quin he nin parghuit/ ia heittelit waatteitans ia nackasit mulda twlehe'/
Ja kuin he niin paruit/ ja heittelit waatteitansa ja nakkasit multaa tuulehen/
22:24 nin Sodanpämies andoi henen sisellewiete Scantzijn/ ia keski hende witzoilla pieste/ ia tutkitta/ ette hen sais tietä/ minge tedhen henen pälens nin hwttin.
niin sadanpäämies antoi hänen sisälle wietää scantziin/ ja käski häntä witsoilla piestä/ ja tutkittaa/ että hän saisi tietää/ minkä tähden hänen päällensä niin huudettiin.
22:25 Quin hen nyt henen Norilla sitoi/ sanoi Pauali sille Sadhanpämiehelle/ ioca lesse seisoi/ Ongo se mös cochtolinen teille/ ychte Romalaista Mieste hosuua ia Domitzematoinda?
Kuin hän nyt hänen nuorilla sitoi/ sanoi Pawali sille sadanpäämiehelle/ jotka läsnä seisoi/ Onko se myös kohtuullinen teille/ yhtä roomalaista miestä hosua ja tuomitsematointa?
22:26 Coska Sadhanpämies sen cwli/ meni hen Sodhan pämiehen tyge/ ia ilmoitti henelle ia sanoi/ Mites tadhot tehdä? Sille teme Mies on Romalainen.
Koska sadanpäämies sen kuuli/ meni hän sadanpäämiehen tykö/ ja ilmoitti hänelle ja sanoi/ Mitäs tahdot tehdä? Sillä tämä mies on roomalainen.
22:27 Nin se Sodhanpämies keui henen tygens/ ia sanoi henelle/ Sanos minulle/ ios sine olet Romalainen? Nin hen sanoi/ Olen nijngi.
Niin se sadanpäämies käwi hänen tykönsä/ ja sanoi hänelle/ Sanos minulle/ jos sinä olet roomalainen? Niin hän sanoi/ Olen niinkin.
22:28 Ja se Sodhanpämies wastasi/ Mine olen swrella rahalla temen Caupungin oikiudhen woittanut. Mutta Pauali sanoi/ Mine olen mös Romari syndynyt.
Ja se sadanpäämies wastasi/ Minä olen suurella rahalla tämän kaupungin oikeuden woittanut. Mutta Pawali sanoi/ Minä olen myös romariksi syntynyt.
22:29 Ja cochta he lexit henen tyköense/ iotca hende piti tutkiman. Ja se Sodhanpämies rupesi pelkemen sittequin hen sai tietä henen oleuan Romalaisen/ ia ette hen oli sitonut henen.
Ja kohta he läksit hänen tyköänsä/ jotka häntä piti tutkiman. Ja se sadanpäämies rupesi pelkäämään sitten kuin hän sai tietää hänen olewan roomalaisen/ ja että hän oli sitonut hänen.
22:30 Toisna peiuen hen tachtoi wisumasti tiete/ minge tedhen henen pälens Juttailda cannettin/ ia pästi henen Siteiste/ ia keski Ylimeiset Papit/ ia caiken Radhin cokontulla/ ia andoi Paualin tulla heiden eteens.
Toisena päiwänä hän tahtoi wisummasti tietää/ minkä tähden hänen päällensä juuttailta kannettiin/ ja päästi hänen siteistä/ ja käski ylimmäiset papit/ ja kaiken raadin kokoon tulla/ ja antoi Pawalin tulla heidän eteensä.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28