Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

VIII. Lucu.

 

8:1 JA coska he' auasi sen seitzemennen Insiglin/ tuli waickenos Taiuasa lehes polen hetkie.
JA koska hän awasi sen seitsemännen insiglin/ tuli waiennos taiwaassa lähes puolen hetkeä.
8:2 Ja mine näin seitzeme' Engelite iotca astuit Jumala' eteen/ ia heile annetin seitzeme' Basunata.
Ja minä näin seitsemän enkeliä jotka astuit Jumalan eteen/ ja heille annettiin seitsemän basuunata.
8:3 Ja yxi toinen Engeli tuli/ ia seisoi Altarin edes/ ia henelle oli cullainen Pyhen saunastia/ ia henelle annetin palio makea haiua/ ette hene' andaman piti caikein Pyhein Rucoxista sen cullaisen Altarin päle Stolin edes.
Ja yksi toinen enkeli tuli/ ja seisoi alttarin edessä/ ja hänellä oli kultainen pyhän sawuastia/ ja hänelle annettiin paljon makeaa hajua/ että hänen antaman piti kaikkein pyhäin rukouksista sen kultaisen alttarin päälle tuolin edessä.
8:4 Ja sen makea' haiun Sauw Pyhein Rucoxista ylesnousi Engelin Kädheste Jumalan eten.
Ja sen makean hajun sawu pyhäin rukouksista ylös nousi enkelin kädestä Jumalan eteen.
8:5 Ja se Engeli otti Pyhensaunastian ia teutti sen Altarin Tulesta/ ia heitti alas Maan päle. Ja nin tapactuit Pitkeiset ia änet/ ia lemauxet/ ia Maanieristoxet.
Ja se enkeli otti pyhänsawun astian ja täytti sen alttarin tulesta/ ja heitti alas maan päälle. Ja niin tapahtuit pitkäiset ja äänet/ ja leimaukset/ ja maanjäristykset.
8:6 Ja ne seitzemen Engelite ninen seitzemen Basunan cansa Hangitzit heidhens Basunilla soittaman.
Ja ne seitsemän enkeliä niiden seitsemän pasuunan kanssa hankitsit heidäns pasuunilla soittaman.
8:7 Ja se Ensimeinen Engeli Basunalla soitti/ ia tulit Racket ia Tuli weren cansa seghoitettu/ ia ne heitettin Maan päle. Ja se colmas osa puista ylespaloit/ ia caiki Wihirieinen Rooho ylespaloi.
Ja se ensimmäinen enkeli pasuunalla soitti/ ja tuli rakeet ja tuli weren kanssa sekoitettu/ ja ne heitettiin maan päälle. Ja se kolmas osa puista ylös paloit/ ja kaikki wihriäinen ruoho ylös paloi.
8:8 Ja se toinen Engeli Basunalla soitti/ Ja Merehen heitettin ninquin yxi swri woori Tulesa palaua.
Ja se toinen enkeli pasuunalla soitti/ Ja merehen heitettiin niinkuin yksi suuri wuori tulessa palawa.
8:9 Ja se colmas osa Mereste tuli Werexi/ ia colmas osa Eleueisiste Loo'docappaleista iotca olit Merese poiscoolit Ja colmas osa Hahdheista hucastui.
Ja se kolmas osa merestä tuli wereksi/ ja kolmas osa eläwäisistä luontokappaleista jotka olit meressä pois kuolit ja kolmas osa haahdeista hukkui.
8:10 Ja se colmas Engeli Basunalla soitti/ ia yxi swri Techti Taiuasta langesi/ paistaua ninquin Tulensoitto/ ia langesi päle colmanen osan Kymeiste ia Wesilechteiste.
Ja se kolmas enkeli pasuunalla soitti/ ja yksi suuri tähti taiwaasta lankesi/ paistawa niinkuin tulensoitto/ ja lankesi päälle kolmannen osan kymeistä (joista) ja wesilähteistä.
8:11 Ja sen Techden nimi cutzutan Coirooho. Ja se colmas osa muutui Coirohoxi/ Ja monda Inhimiste cooli wesiste/ ette he olit nin haikeaxi tehdyt.
Ja sen tähden nimi kutsutaan koiruoho. Ja se kolmas osa muuttui koiruohoksi/ Ja monta ihmistä kuoli wesistä/ että he olit niin haikeaksi tehdyt.
8:12 Ja se nelies Engeli Basunalla soitti/ ia colmas osa Auringoisesta löötin/ ia colmas osa Cuusta/ Ja colmas osa Techdeiste/ nin ette colmas osa heiste pimensi/ ia colmas osa peiueste ei walgaisnut/ Ja öste samalmoto.
Ja se neljäs enkeli pasuunalla soitti/ ja kolmas osa auringosta lyötiin/ ja kolmas osa kuusta/ ja kolmas osa tähdistä/ niin että kolmas osa heistä pimentyi/ ja kolmas osa päiwästä ei walaissut/ ja yöstä samalla muotoa.
8:13 Ja mine näin ia cwlin ydhe' Engelin keskelle Taiuasta lendeuen ia sanouan swrella änelle/ Ve/ Ve/ Ve asuuaisten Maan päle/ ninen muinen colme' Engelein Basunan äniste iotca wiele Basunoilla soittaman pite.
Ja minä näin ja kuulin yhden enkelin keskellä taiwasta lentäwän ja sanowan suurella äänellä/ Woi/ Woi/ Woi asuwaisten maan päällä/ niinen muiden kolmen enkelin pasuunan äänistä jotka wielä pasuunalla soittaman pitää.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22