Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

XII. Lucu.

 

12:1 Ja swri Mercki ilmestui Taiuasa/ yxi Waimo puetettu Auringoisella ia Cw hene' Jalcains alla/ ia hene' pääs päle yxi Crunu cadhestoistakymenest Tecdheiste.
Ja suuri merkki ilmestyi taiwaassa/ yksi waimo puetettu aurinkoisella ja kuu hänen jalkainsa alla/ ja hänen päänsä päälle yksi kruunu kahdestoistakymmenestä tähdestä.
12:2 Ja se oli raskas/ ia hwsi/ ia oli synnyttemisen kiuus/ ia piti swren waiuan synnytteisens.
Ja se oli raskas/ ja huusi/ ja oli synnyttämisen kiwussa/ ja piti suuren waiwan synnyttäissänsä.
12:3 Ja nägyi toine' mercki Taiuasa/ ia catzo/ swri Ruskia Lohikerme/ iolla oli seitzemen Pääte ia kymene' Sarue/ ia henen päidhens päle seitzemen Crunua/
Ja näkyi toinen merkki taiwaassa/ ja katso/ suuri ruskia lohikäärme/ jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarwea/ ja hänen päidensä päällä seitsemän kruunua/
12:4 ia henen pyrstens weti colmane'/ osan Taiuan Tehdhiste/ ia heitti ne Maan päle. Ja se Lohikerme seisoi Waimon edes/ ioca oli synnyttemellens/ senpäle ette coska hen olis synnyttenyt/ ylessöis hene' Lapsens.
ja hänen pyrstönsä weti kolmannen/ osan taiwaan tähdistä/ ja heitti ne maan päälle. Ja se lohikäärme seisoi waimon edessä/ joka oli synnyttämällänsä/ senpäälle että koska hän olis synnyttänyt/ ylössöis hänen lapsensa.
12:5 Ja hen synnytti Pilti poighan/ ioca caiki pacanat piti Hallitzema' Raudhaisella witzalla. Ja henen Poicas temmattin Jumalan tyge ia henen Stolins tyge.
Ja hän synnytti piltti pojan/ joka kaikki pakanat piti hallitseman rautaisella witsalla. Ja hänen poikans temmattiin Jumalan tykö ja hänen tuolinsa tykö.
12:6 Ja se Waimo pakeni Corpehen/ cusa henelle Sia oli Jumalalda walmistettu/ Ette he' sijne caitaisin tuhat ia caxisata ia cwsikymende peiue.
Ja se waimo pakeni korpehen/ kussa hänelle sija oli Jumalalta walmistettu/ Että hän siinä kaittaisiin tuhat ja kaksisataa ja kuusikymmentä päiwää.
12:7 Ja tapactui swri Sota Taiuaas/ Michael ia henen Engelins sodhit Lohikermen cansa. Ja se Lohikerme sodhei ia henen Engelins/
Ja tapahtui suuri sota/ Mikael ja hänen enkelinsä sodit lohikäärmeen kanssa. Ja se lohikäärme soti ja hänen enkelinsä/
12:8 ia eiuet he woittanuet/ Eike heidhen Siansa enemin leutty Taiuas.
ja eiwät he woittaneet/ Eikä heidän sijaansa enemmin löytty taiwaassa.
12:9 Ja se swri Lohikerme/ se wanha Mato/ ioca cutzutan Perkelexi ia Satanaxi/ oli wlosheitetty/ ioca coco Mailman Pirin wiettelepi/ ia oli heitetty Man päle/ ia henen Engelins olit mös henen cansans sinne heitetyt.
Ja se suuri lohikäärme/ se wanha mato/ joka kutsutaan perkeleeksi ja saatanaksi/ oli ulos heitetty/ joka koko maailman piirin wietteleepi/ ja oli heitetty maan päälle/ ja hänen enkelinsä olit myös hänen kanssansa sinne heitetyt.
12:10 Ja mine cwlin swren Änen sanouan Taiuasa. Nyt ombi se Terueys/ ia Woima/ ia Waldacunda ia Weki meidhen Jumalan ia henen Christusens/ ette se wlosheitettu on ioca meiden Welieden päle öte ia peiue cannoi Jumalan edhes.
Ja minä kuulin suuren äänen sanowan taiwaassa. Nyt ompi se terweys/ ja woima/ ja waltakunta ja wäki meidän Jumalan ja hänen Kristuksensa/ että se ulos heitetty on joka meidän weljeiden päälle yötä ja päiwää kantoi Jumalan edessä.
12:11 Ja he ouat henen woittanuet Caritzan Weren cautta/ ia henen Todistoxen Sanan tedhen/ Ja eiuet he heiden Hengens racastanuet Cooleman asti.
Ja he owat hänen woittaneet Karitsan weren kautta/ ja hänen todistuksensa sanan tähden/ Ja eiwät he heidän henkeensä rakastaneet kuolemaan asti.
12:12 Senteden te Taiuat iloitcat/ ia iotca asutta heisse. We Maan ia Meren asuuille/ Sille ette Perkele alasastupi teidhen tygenne/ pitedhen swren Wihan/ tieten henellens oleuan wehen Aica.
Sentähden te taiwaat iloitkaat/ ja jotka asutte heissä. Woi maan ja meren asuwille/ Sillä että perkele alas astuupi teidän tykönne/ pitäen suuren wihan/ tieten hänelläns olewan wähän aikaa.
12:13 Ja sijttequin Lohikerme näki ette hen oli Mahan heitetty/ nin hen wainosi site Waimoa/ ioca sen Piltin synnytti.
Ja sittenkuin lohikäärme näki että hän oli maahan heitetty/ niin hän wainosi sitä waimoa/ joka sen piltin synnytti.
12:14 Ja sille Waimolle annettin caxi Sipie/ ninquin swren Cotcan/ ette hene' piti Corpehen lendeme' henen Siahansa/ cusa hen eläteten yhden aian/ ia caxi aica/ ia polen aica sen Kermen Casuon edheste.
Ja sille waimolle annettiin kaksi siipeä/ niinkuin suuren kotkan/ että hänen piti korpehen lentämän hänen sijahansa/ kussa hän elätetään yhden ajan/ ja kaksi aikaa/ ja puolen aikaa sen käärmeen kaswon edestä.
12:15 Ja se kerme wlospuuskasi Suustans Wette Waimon ielkin ninquin Cosken/ ette hen olis henen wpottanut.
Ja se käärme ulos puuskasi suustansa wettä waimon jälkeen niinkuin kosken/ että hän olisi hänen upottanut.
12:16 Mutta Maa autti site Waimoa/ ia auasi Suuns ia poisserpi sen Cosken ionga se Lohikerme hene' Suustans wlospuuskasi.
Mutta maa autti sitä waimoa/ ja awasi suunsa ja pois särpi sen kosken jonka se lohikäärme hänen suustansa ulos puuskasi.
12:17 Ja se Lohikerme wihastui site Waimoa wastan/ ia poismeni sotiman mwinen cansa henen Siemenestensa/ iotca ketkeuet Jumalan Keskyt/ ia piteuet IesuSEN Christusen Todhistoxen.
Ja se lohikäärme wihastui sitä waimoa wastaan/ ja pois meni sotimaan muinen kanssa hänen siemenestänsä/ jotka kätkewät Jumalan käskyt/ ja pitäwät Jesuksen Kristuksen todistuksen.
12:18 Ja hen seisoi Meren Sannan päle.
Ja hän seisoi meren sannan päälle.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22