Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

V. Lucu.

 

5:1 JA mine näin Stolin päle Istuuaisen Oikesa Kädhes/ Kirian siselde ia wlco kirioitetun/ seitzemen Insigelin cansa merkitun/
JA minä näin tuolin päällä istuwaisen oikeassa kädessä/ Kirjan sisältä ja ulkoa kirjoitetun/ seitsemän Insigelin kanssa merkityn/
5:2 Ja mine näin ydhen wäkeuen Engelin saarnauan swrella änelle. Cuca ombi madholinen Kiria auaman/ ia henen Insigelins ylespästemen?
Ja minä näin yhden wäkewän enkelin saarnaawan suurella äänellä. Kuka ompi mahdollinen kirjan awaamaan/ ja hänen insigelinsä (sinettinsä) ylöspäästämän?
5:3 Ja ei kengen woinut eike Taiuasa/ eike Maasa/ eike Maan alla site Kiria auata/ ia sihen siselcatzoa.
Ja ei kenkään woinut eikä taiwaassa/ eikä maassa/ eikä maan alla sitä kirjaa awata/ ja siihen sisälle katsoa.
5:4 Ja mine sangen idkin/ ettei kengen mahdolinen leutty auaman ia lukeman Kiria/ eike hende näkemen.
Ja minä sangen itkin/ ettei kenkään mahdollinen löytty awaaman ja lukemaan kirjaa/ eikä häntä näkemän.
5:5 Ja yxi nijste Wanhimiste sanoi minulle/ ele idke. Catzo/ se Jalopeura woitti ioca ombi Judan Sucucunnasta Dauidin Juri/ ylesauaman sen Kirian ia ylespästemen henen seitzemen Insigliens.
Ja yksi niistä wanhimmista sanoi minulle/ älä itke. Katso/ se jalopeura woitti joka ompi Judan sukukunnasta Dawidin juuri/ ylös awaaman sen kirjan ja ylös päästämän hänen seitseman insigliänsä.
5:6 Ja mine näin ia catzo keskelle Stoli/ ia ninen nelien Eleimen/ ia keskelle Wanhimaitten seisoi yxi Caritza ninquin se tapettu olis/ iolla oli seitzemen Saruia ia seitzemen Silme/ Jotca ouat ne seitzemen Jumalan Hengie/ lehetetyt caikelle Maalle/
Ja minä näin ja katso keskellä tuolia/ ja niinen neljän eläimen/ ja keskellä wanhimmaitten seisoi yksi karitsa niinkuin se tapettu olisi/ seitsemän Jumalan Henkeä/ lähetetyt kaikelle maalle/
5:7 ia se tuli ia otti Kirian henen Oikeasta Kädestens ioca Stolin päle istui.
ja se tuli ja otti kirjan hänen oikeasta kädestänsä joka tuolin päälle istui.
5:8 Ja coska se Kirian oli ottanut/ nin langesit ne nelie Eleinde/ ia ne neliecolmatkymmende Wanhinda Caritzan eten/ ia iocaitzela oli Candele/ ia cullaiset Maliat teune Makiahaijusta/ iotca ouat ne pyhein Rucuuxet/
Ja koska se kirjan oli ottanut/ niin lankesit ne neljä eläintä/ ja ne neljäkolmatkymmentä wanhinta karitsan eteen/ ja jokaisella oli kantele/ ja kultaiset maljat täynnä makeahajuista/ jotka owat ne pyhäin rukoukset/
5:9 ia weisasit Wtta wirtte sanodhe' Sine olet madholinen ottaman sen Kirian ia sen Insiglit ylespästemen. Sille ette sine olet tapettu/ ia sine lunastit meite sinu' Werelles/ caikinaisesta Seuracunnista ia Kieliste ia Ca'ssasta ia Pacanoista/
ja weisasit uutta wirttä sanoen Sinä olet mahdollinen ottamaan sen kirjan ja sen insiglit ylös päästämän. Sillä että sinä olet tapettu/ ja sinä lunastit meitä sinun werelläsi/ kaikkinaisesta seurakunnista ja kielistä ja kansasta ja pakanoista/
5:10 Ja Sine olet meite tehnyt meide' Jumalalle Kuniaxi ia Papeixi/ ia meiden pite wallitzeman Maan päle.
ja sinä olet meitä tehnyt meidän Jumalalle kunniaksi ja papeiksi/ ja meidän pitää wallitseman maan päällä.
5:11 Ja mine näin/ ia cuulin monen Engelein änen Stolin ymberi ia Eleinden ymberi/ ia Wanhimitten ymberille/ Ja heiden lucunsa oli mo'da tuhatta kerta tuhatta/
Ja minä näin/ ja kuulin monen enkelein äänen tuolin ympäri ja eläinten ympäri/ ja wanhimmitten ympärillä/ Ja heidän lukunsa oli monta tuhatta kertaa tuhatta/
5:12 ia sanoit swrella änelle/ Se Caritza ioca tapettu on/ o'bi mahdoline' ottaman Awun ia Rickauden/ ia Wisauden/ ia Wäkewudhen/ ia Cunnian/ ia Ylistoxen ia Kitoxen.
ja sanoit suurella äänellä/ Se karitsa joka tapettu on/ ompi mahdollinen ottamaan awun ja rikkauden/ ja wiisauden/ ja wäkewyyden/ ja kunnian/ ja ylistyksen ja kiitoksen.
5:13 Ja caiki Loondocappalet/ iotca Taiuas ouat/ ia Maan päle/ ia Maan alla/ ia Merese/ ia caiki iotca heisse ouat culin mine heiden sanouan henelle ioca Stolilla istui/ ia Caritzalle. Kijtos ia Cu'nia ia Ylistos ia Woima ijancaikisesta ijancaikisehe'.
Ja kaikki luontokappaleet/ jotka taiwaassa owat/ ja maan päällä/ ja maan alla/ ja meressä/ ja kaikki jotka heissä owat kuulin minä heidän sanowan hänelle joka tuolilla istui/ ja Karitsalle. Kiitos ja kunnia ja ylistys ja woima iankaikkisesta iankaikkisehen.
5:14 Ja ne nelie eleinde sanoit Am'. Ja ne nelie colmatkymmende Wa'hinda langesit heiden Casuoillens ia cumarsit site Eleuet ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ja ne neljä eläintä sanoit Amen. Ja ne neljä kolmatkymmentä wanhinta lankesit heidän kaswoillensa ja kumarsit sitä eläwätä iankaikkisesta iankaikkisehen.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22