Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

XX. Lucu.

 

20:1 JA mine näin ydhen Engelin alasastuuan Taiuahasta/ iolla oli Sywuydhen Auain/ ia swren Cahlen henen Kädhesens.
Ja minä näin yhden enkelin alas astuwan taiwahasta/ jolla oli sywyyden awain/ ja suuren kahleen hänen kädessänsä.
20:2 Ja hen kijniotti Lohikermen/ sen wanhan Madhon/ ioca ombi Perkele ia Satanas/ ia sidhoi henen tuhanexi wodhexi/
Ja hän kiinni otti lohikäärmeen/ sen wanhan madon/ joka ompi perkele ja satanas/ ja sitoi hänen tuhanneksi wuodeksi/
20:3 ia heitti henen Sywuydeen/ ia sulki henen ia insiglasi pälde/ ettei henen pidheis enemen Pacanoita wiettelemen/ sihenasti quin tuhat wootta teuteten/ Ja sitelehin pite henen pästetemen wähexi hetkexi.
ja heitti hänen sywyyteen/ ja sulki hänen ja insiglasi päältä/ ettei hänen pitäisi enemmin pakanoita wiettelemän/ siihen asti kuin tuhat wuotta täytetään/ Ja siitä lähin pitää hänen päästettämän wähäksi hetkeksi.
20:4 Ja mine näin Stolit/ ia he istuit ninen päle/ ia heille annettijn Domio/ ia ninen Sielut iotca mestatut olit Iesusen todhistoxen ia Jumalan Sanan teden/ ia iotca eiuet cumartanuet Petoa/ eike henen Cuuansa/ ia eike ottanuet henen Lijcamerckiens heiden Otzinsa taika heiden Käsijnse/ Neme elit ia hallitzit Christusen ca'sa tuhat woota.
Ja minä näin tuolit/ ja he istuit niinen päällä/ ja heille annettiin tuomio/ ja niinen sielut jotka mestatut oli Jesuksen todistuksen ja Jumalan Sanan tähden/ ja jotka eiwät kumartaneet petoa/ eikä hänen kuwansa/ ja eikä ottaneet hänen liikamerkkiänsä heidän otsiinsa taikka heidän käsiinsä/ Nämä elit ja hallitsit Kristuksessa kanssa tuhat wuotta.
20:5 Mutta ne mwdh Cooluista eiuet wirgonuet/ sihenasti ette tuhat wootta teuteten. Teme ombi se ensimeinen ylesnousemus/
Mutta ne muut kuolleista eiwät wironneet/ siihen asti että tuhat wuotta täytetään. Tämä ompi se ensimmäinen ylösnousemus/
20:6 Autuas ia pyhe o'bi se iolla on Osa sijne ensimeises ylesnousemises. Ninen päle ei ole sille toisella Colemalla ycten woima/ waan he tuleuat Jumalan ia Christusen Papeixi/ ia he hallitzeuat henen ca'sans tuhat wootta.
Autuas ja pyhä ompi se jolla on osa siinä ensimmäisessä ylösnousemisessa. Niinen päällä ei ole sillä toisella kuolemalla yhtään woimaa/ waan he tulewat Jumalan ja Kristuksen papeiksi/ ja he hallitsewat hänen kanssansa tuhat wuotta.
20:7 Ja coska tuhat wootta teutetyt ouat nin Satanas pästeten henen Fangiuxestans/ ia wlosmenepi Pacanoita wiettelemen/ iotca ouat nelien Maanculmain päle sen Gog ia Magog heite Sotaan cocomahan/ ioinenga Lucu ombi ninquin Meren Sanda.
Ja koska tuhat wuotta täytetyt owat niin satanas päästetään hänen wankeuksestansa/ ja ulos meneepi pakanoita wiettelemään/ jotka owat neljän maankulmain päälle sen Goog ja Maagog heitä sotaan kokoamahan/ joinenka luku ompi niinkuin meren santa.
20:8 Ja he astuit Maan auarudhen päle/ ia ymberikiersit ninen pyhein cantzit/ ia sen Rackahisen Caupungin.
Ja he astuit maan awaruuden päällä/ ja ympärikäärsit niinen pyhäin kantsit/ ja sen rakkahisen kaupungin.
20:9 Ja alasla'gesi Tuli Jumalalda Taiuahasta/ ia ylessöi heite.
Ja alas lankesi tuli Jumalan taiwahasta/ ja ylös söi heitä.
20:10 Ja se Perkele ioca heite wietteli/ heitettin Tulisen ia Tulikiuisen Jeruen/ iossa seke se Peto ette se falski Propheta oli/ ia pite pijnattaman peiue ia ööte ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ja se perkele joka heitä wietteli/ heitettiin tuliseen ja tulikiwiseen järween/ jossa sekä se peto että se falski propheta oli/
20:11 Ja mine näin swren walkean Stolin/ ia sen päle istuuan/ ionga Casuon edheste pakeni Maa ia Taiuas/ ia ei ollut heille Sia leutty.
Ja minä näin suuren walkean tuolin/ ja sen päällä istuwan/ jonka kaswon edestä pakeni maa ja taiwas/ ja ei ollut heillä sijaa löytty.
20:12 Ja mine näin ne Cooluet seke swret ette pienet/ seisouan Jumalan Casuon edhes/ ia Kiriat auattin/ ia toinen Kiria auattin/ ioca ombi elemen/ ia Cooluet domittin/ nijste Kirioituxista quin Kirioisa oli kirioitettu heiden Töidens ielkin.
Ja minä näin ne kuolleet sekä suuret että pienet/ seisowan Jumalan kaswon edessä/ ja kirjat awattiin/ ja toinen kirja awattiin/ joka ompi elämän/ ja kuolleet tuomittiin/ niistä kirjoituksista kuin kirjoissa oli kirjoitettu heidän töidensä jälkeen.
20:13 Ja Meri annoi ne Cooluet iotca henesse olit/ Ja Colema ia Heluetti annoit ne Cooluet/ iotca heisse olit/ ia ne domittin/ iocainen heiden Töidhens ielkin.
Ja meri antoi ne kuolleet jotka hänessä olit/ ja kuolema ja helwetti annoit ne kuolleet/ jotka heissä olit/ ja ne tuomittiin/ jokainen heidän töidensä jälkeen.
20:14 Ja se Colema ia Heluetti heitettin tulisen Jeruen. Teme ombi se toinen Coolema.
Ja se kuolema ja helwetti heitettiin tuliseen järween. Tämä ompi se toinen kuolema.
20:15 Ja ioca ei leutty Elemen kiriasa kirioitettu/ se heitettin tulisen Jeruen.
Ja joka ei löytty elämän kirjassa kirjoitettu/ se heitettiin tuliseen järween.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22