Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

XIII. Lucu.

 

13:1 JA mine näin Mereste Pedhon ylesastuuan/ iolla oli seitzemen Pääte ia kymmenen Saruia/ ia henen Sarueins päle kymmenen Crunua/ Ja henen Päidhens päle pilcan Nimi.
JA minä näin merestä pedon ylös astuwan/ jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarwea/ ja hänen sarweinsa päällä kymmenen kruunua/ Ja hänen päidensä päällä pilkan nimi.
13:2 Ja se Peto ionga mine näin oli Pardin motoinen/ ia henen Jalghans ninquin Carhun Käpelet/ ia henen Suuns ninquin Jalopeuran Suu. Ja se Lohikerme annoi sille henen woimans/ ia henen Stolins ia swren wäen.
Ja se peto jonka minä näin oli pardin muotoinen/ ja hänen jalkansa niinkuin karhun käpälät/ ja hänen suunsa niinkuin jalopeuran suu. Ja se suuri lohikäärme annoi sille hänen woimansa/ ja hänen tuolinsa ja suuren wäen.
13:3 Ja mine näin yhden henen Päistens ninquin se olis cooliaxi Hawoittu/ ia henen colema Hauans parani. Ja coco Mailma' Pijri ihmetteli site Petoa/ ia cumarsit Lohikermette ioca annoi Pedholle woiman/
Ja minä näin yhden hänen päistäns niinkuin se olis kuoliaaksi haawoittu/ ja hänen kuolema haawansa parani. Ja koko maailman piiri ihmetteli sitä petoa/ ja kumarsit lohikäärmettä joka annoi pedolle woiman/
13:4 ia he cumarsit Petoa ia sanoit/ Cuca ombi sen Pedhon caltainen? Ja cuca woipi sotia henen wastansa?
Ja he kumarsit petoa ja sanoit/ Kuka ompi sen pedon kaltainen? Ja kuka woipi sotia hänen wastaansa?
13:5 Ja henelle annettin Suu puhumahan swria ia Pilcoia/ ia oli henelle annettu woima ette sen piti henelle pysymen caxi wijdhetkymende Cwcautta.
Ja hänelle annettiin suu puhumahan suuria ja pilkkoja/ ja oli hänelle annettu woima että sen piti hänellä pysymän kaksiwiidetkymmentä kuukautta.
13:6 Ja se auasi henen Suuns Pilcoia puhuman Jumalata wastan/ Pilcamahan henen Nimense ia henen Maiansa/ ia nijte iotca Taiuas asuuat.
Ja se awasi hänen suunsa pilkkoja puhumaan Jumalata wastaan/ Pilkkaamahan hänen nimeänsä ja hänen majaansa/ ja niitä jotka taiwaassa asuwat.
13:7 Ja henelle oli annettu sotia Pyhein cansa/ ia woitaman heite. Ja henelle annetin woima päle caikein Sucucu'dain/ ia Canssain/ ia Kielen/ ia Pacanan.
Ja hänelle oli annettu sotia pyhäin kanssa/ ja woittamaan heitä. Ja hänelle annettiin woima päälle kaikkein sukukuntain/ ja kansain/ ja kielen/ ja pakanan.
13:8 Ja caiki iotca Maasa asuuat cumarsit hende/ ioinenga Nimi ei ole kirioitettu Caritzan Elemen Kirias/ ioca tapettu ombi Mailman alghusta.
Ja kaikki jotka maassa asuwat kumarsit häntä/ joinenka nimi ei ole kirjoitettu Karitsan elämän kirjassa/ joka tapettu ompi maailman alusta.
13:9 Jos iolla on Corua se cwlcan.
Jos jolla on korwa se kuulkaan.
13:10 Joca Fangiuxeen Wiepi/ se Fangiuxeen menepi/ Joca Miekalla tappa/ se tule Miecalla tapetta. Tesse ombi Pyhein Kersimus ia Usko.
Joka wankeukseen wiepi/ se wankeukseen meneepi/ Joka miekalla tappaa/ se tulee miekalla tapettaa. Tässä ompi pyhäin kärsimys ja usko.
13:11 Ja mine näin toisen Pedhon ylesastuuan Maasta/ ia henelle oli caxi Saruea Lamban modhoitzet/ ia puhui ninquin Lohi kerme/
Ja minä näin toisen pedon ylös astuwan maasta/ ja hänellä oli kaksi sarwea lampaan muotoiset/ ja puhui niinkuin lohikäärme/
13:12 ia se teki caiken Woiman sen Entisen Pedhon edes/ ia se teki Maan ia iotca henese asuit/ cumartaman site ensimeiste Petoa/ ionga coolema Haua paranut oli.
ja se teki kaiken woiman sen entisen pedon edessä/ ja se teki maan ja jotka hänessä asuit/ kumartamaan sitä ensimmäistä petoa/ jonka kuolema haawa parannut oli.
13:13 Ja tekepi swria Merckie/ ette se mös Tulen tekepi Taiuaasta langeman Inhimisten eten/
Ja tekeepi suuria merkkiä/ että se myös tulen tekeepi taiwaasta lankeeman ihmisten eteen/
13:14 ia wiettelepi Asuuita Maan päle Merckein tedhen/ iotca henelle annetut olit tekemen Pedhon edhes/ ia sano nijlle Maasa Asuuille/ ette he tekisit Pedhon Cuuan/ iolla oli Miecan Haua ia oli Eleuexi tullut.
ja wietteleepi asuwia maan päällä merkkien tähden/ jotka hänelle annetut olit tekemään pedon edessä/ ja sano niille maassa asuwille/ että he tekisit pedon kuwan/ jolla oli miekan haawa ja oli eläwäksi tullut.
13:15 Ja se annettin henelle/ ette henen piti andaman Hengen Pedhon Cuualle/ ia ette Pedhon Cuuan piti puhuman/ ia tekemen/ ette iocainen quin ei Pedhon Cuua cumardaisi/ piti tapettaman.
Ja se annettiin hänelle/ että hänen piti antamaan hengen pedon kuwalle/ ja että pedon kuwan piti puhuman/ ja tekemän/ että jokainen kuin ei pedon kuwaa kumartaisi/ piti tapettaman.
13:16 Ja teki caiki tyni/ ne Pienet ia Swret/ ne Rickat ia Kieuhet/ ne Wapat ia Palueliat ottaman Lighanmerkin heiden Oikean Kätens taicka heiden otzijnsa/
Ja teki kaikki tyynni/ ne pienet ja suuret/ ne rikkaat ja köyhät/ ne wapaat ja palwelijat ottamaan liikamerkin heidän oikeaan käteensä taikka heidän otsiinsa/
13:17 ia ettei kengen woinut osta ia mydhe/ iolla ei se Licamereki ollut/ taica Pedhon Nimi/ eli henen Nimense Lucu.
ja ettei kenkään woinut ostaa ja myydä/ jolla ei se liikamerkki ollut/ taikka pedon nimi/ eli hänen nimensä luku.
13:18 Tesse ombi Wisaus. Jolla ombi Ymmerdhys/ se laskecan Pedhon lugun/ Sille se ombi ydhe' Inhimisen lucu/ ia henen lucunsa ombi Cwsisata Cwsikymende ia Cwsi.
Tässä ompi wiisaus. Jolla ompi ymmärrys/ se laskekaan pedon luwun/ Sillä se ompi yhden ihmisen luku/ ja hänen lukunsa ompi kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22