Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

XXI. Lucu.

 

21:1 JA mine näin wdhen Taiuan ia whden Maa' sille ette se ensimeinen Maa poiskatosi/ ia se Meri ei ole sillen.
Ja minä näin uuden taiwaan ja uuden maan sillä että se ensimmäinen maa pois katosi/ ja se meri ei ole silleen.
21:2 Ja mine Johannes näin sen pyhen Caupungin/ sen wdhen Jerusalem alasastuuan Taiuasta/ Jumalalda walmistetun/ ninquin Morsiamen caunistetun henen Miehellens.
Ja minä Johannes näin sen pyhän kaupungin/ sen uuden Jerusalemin alas astuwan taiwaasta/ Jumalalta walmistetun/ niinkuin morsiamen kaunistetun hänen miehellensä.
21:3 Ja cwlin swren Änen Stolilda sanouan/ Catzo/ Jumalan Maia Inhimisten seas/ ia hene' pite asuman heiden cansans/ ia he tuleuat henen Canssaxens/ ia itze Jumala heiden cansans/ pite oleman heiden Jumalans.
Ja kuulin suuren äänen tuolilta sanowan/ Katso/ Jumalan maja ihmisten seassa/ ja hänen pitää asuman heidän kanssansa/ ja he tulewat hänen kansaksensa/ ja itse Jumala heidän kanssansa/ pitää oleman heidän Jumalansa.
21:4 Ja Jumala on poispyhckiue caiki Kynelit heiden Silmistens/ ia ei Cooleman sillen pidhe oleman/ eike Idkun/ eike parghun/ eike kiwun pidhe sillen oleman/ Sille ette ne ensimeiset poismenit.
Ja Jumala on pois pyyhkiwä kaikki kyyneleet heidän silmistänsä/ ja ei kuoleman silleen pidä oleman/ eikä itkun/ eikä parun/ eikä kiwun pidä silleen oleman/ Sillä että ne ensimmäiset pois menit.
21:5 Ja ioca istui Stolilla se sanoi/ Catzo/ mine teen caiki wdhexi. Ja hen sanoi minulle/ Kirioita/ Sille ette neme Sanat ouat totiset ia wissit.
Ja joka istui tuolilla se sanoi/ Katso/ minä teen kaikki uudeksi. Ja hän sanoi minulle/ Kirjoita/ Sillä että nämä sanat owat totiset ja wissit
21:6 Ja he' sanoi minulle/ se o'bi techty. Mine olen A ia O/ Alcu ia loppu. Mine annan Janouan sijte eleuen wedhe' Lechteste Andimexi.
Ja hän sanoi minulle/ se ompi tehty. Minä olen A ja O/ Alku ja loppu. Minä annan janoowan siitä eläwän weden lähteestä antimeksi.
21:7 Joca woittapi henen pite neite caikia perime' ia minun pite oleman henelle Jumalaxi/ ia henen pite oleman minulle Poiaxi.
Joka woittaapi hänen pitää näitä kaikkia perimän ja minun pitää oleman hänelle Jumalaksi/ ja hänen pitää oleman minulle pojaksi.
21:8 Mutta nijlle Pelcurille ia wskotomille/ ia hirmulisille/ ia Murhaille/ ia Salawuoteisille/ ia welholisille/ ia Epeiumalisille/ ia caikille walectelijlle/ heiden osans pite olema' sijne Jeruese quin Tulesta ia Tulikiueste palapi/ ioca ombi se toinen Coolema.
Mutta niille pelkureille ja uskottomille/ ja hirmulisille/ ja murhaajaille/ ja salawuoteisille/ ja welhoille/ ja epäjumalisille/ ja kaikille walehtelijoille/ heidän osansa pitää oleman siinä järwessä kuin tulesta ja tulikiwestä palaapi/ joka ompi se toinen kuolema.
21:9 Ja tuli minun tyköni yxi nijste seitzemeste Engeleiste/ ioilla oli ne seitzemen Malia teune seitzemeste wimeiseste witzauxista/ ia hen puhui minun cansani/ sanodhen/ tule ia mine osotan sinulle Morsianen sen Caritzan Emennen.
Ja tuli minun tyköni yksi niistä seitsemästä enkelistä/ joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemästä wiimeisestä witsauksesta/ ja hän puhui minun kanssani/ sanoen/ tule ja minä osoitan sinulle morsiamen ja sen Karitsan emännän.
21:10 Ja hen wei minun Hengese ydhen swren ia corkean wooren päle/ Ja hen osotti minulle sen swren Caupungin/ sen pyhen Jerusalemin alasastuuan Taiuasta Jumalalda/
Ja hän wei minun hengessä yhden suuren ja korkean wuoren päälle/ Ja hän osoitti minulle sen suuren kaupungin/ ja pyhän Jerusalemin alas astuwan taiwaasta Jumalalta/
21:11 iolla oli Jumalan Kircaus. Ja sen walkeus oli caikein calliman Kiuen motoinen/ ninquin yxi kircas Jaspis.
jolla oli Jumalan kirkkaus. Ja sen walkeus oli kaikkein kalliimman kiwen muotoinen/ niinkuin yksi kirkas jaspis.
21:12 Ja henelle oli swri ia corckea Muri/ iolla oli caxi toistakymende Portia/ ia Porteisa caxitoistakymende Engelite/ ia kirioitetut Nimet/ iotca ouat ne/ cadhentoistakymenen Israelin Lasten Sucucundain Nimet.
Ja hänellä oli suuri ja korkea muuri/ jolla oli kaksi toistakymmentä porttia/ ja porteissa kaksitoista kymmentä enkeliä/ ja kirjoitetut nimet/ jotka owat ne/ kahdentoista Israelin lasten sukukuntain nimet.
21:13 Idheste colme Portia/ Pohiaisesta colme Portia/ Eteleste colme Portia/ Lenneste colme Portia.
Idästä kolme porttia/ pohjoisesta kolme porttia/ etelästä kolme porttia/ lännestä kolme porttia.
21:14 Ja sen Caupungin Murilla oli caxitoistakymende perusta/ ia nijse ninen Caritzan cahdentoistakymenen Apostoleiten Nimet.
Ja sen kaupungin muurilla oli kaksitoistakymmentä perustaa/ ja niissä niinen Karitsan kahdentoista kymmenen apostoleiden nimet.
21:15 Ja ioca puhui minun cansani/ Henelle oli cullainen Rooco/ ette hene' piti mittaman Caupungin/ ia henen Portinsa ia hene' Murinsa.
Ja joka puhui minun kanssani/ Hänellä oli kultainen ruoko/ että hänen piti mittaaman kaupungin/ ja hänen porttinsa ja hänen muurinsa.
21:16 Ja se Caupungi ombi pandu nelieculmaisexi/ ia henen pitudhens ombi nin swri quin mös henen lauiuns. Ja hen mittasi sen Caupungin sille cullaisella Rogholla/ cadhentoistakymenen tuhane' Wacomitan. Ja henen pituuns ia lauiuns/ ia corkiu's/ ouat ycteleiset.
Ja se kaupunki ompi pantu neljäkulmaiseksi/ ja hänen pituutensa ompi niin suuri kuin myös hänen laweutensa. Ja hän mittasi sen kaupungin sillä kultaisella ruokolla/ kahdentoistakymmenen tuhannen wakomitan. Ja hänen pituutensa ja laweutensa/ ja korkeus/ owat yhtäläiset.
21:17 Ja hen mittasi henen Murinsa/ sata ia nelikymende ia nelie Kynerete Inhimisen Mitan ielken quin Engelille oli.
Ja hän mittasi hänen muurinsa/ sata ja neljäkymmentä ja neljä kyynärätä ihmisen mitan jälkeen kuin enkelillä oli.
21:18 Ja oli sen Murin Rake'nus Jaspista/ ia itze Caupungi puchtasta Cullasta/ puchta' Clasin caltaine'.
Ja oli sen muurin rakennus jaspista/ ja itse kaupunki puhtaasta kullasta/ puhtaan lasin kaltainen.
21:19 Ja sen Caupungin Murin Perustoxet/ olit caikinaisilla Calilla Kiuille caunistetut. Se ensimeinen Perustos oli Jaspis/ se toinen oli Saphirus/ se colmas oli Calcedonius/ se nelies Smaragdus/
Ja sen kaupungin muurin perustukset/ olit kaikkinaisilla kalliilla kiwillä kaunistetut. Se ensimmäinen perustus oli jaspis/ ja toinen oli saphirus/ se kolmas oli calcedonius/ ja se neljäs smaragdus/
21:20 se widhes Sardonix/ Se cudes Sardius/ Se seitzemes Chrysolitus/ Se cadhexes Berillus/ Se ydhexes Topazius/ se kymenes Chrisoprasus/ Se yxitoistakymenes Hyacinctus/ Se toinentoistakymenes Ametystus.
se wiides sardonix/ se kuudes sardius/ Se seitsemän crysolitus/ se kahdeksas berillus/ se yhdeksäs topazius/ se kymmenes chriroprasus/ se yksitoistakymmenes hyacintus/ se toinentoista kymmenes ametystus.
21:21 Ja ne caxitoistakymende Portia olit caxitoistakymende Perlye/ ia cuki Porti oli ydhest Perlyste/ ia sen Caupungin Catut olit sulasta cullasta/ ninquin lepitzepaistaua Clasi.
Ja ne kaksitoistakymmentä porttia olit kaksitoistakymmentä päärlyä/ ja kukin portti oli yhdestä päärlystä/ ja sen kaupungin kadut olit sulasta kullasta/ niinkuin läwitse paistawa lasi.
21:22 Ja em mine Henesse Templit nehnyt/ sille ette HErra Caikiualdias o'bi henen Templins ia Caritza.
Ja em minä hänessä templit nähnyt/ sillä että HErra Kaikkiwaltias ompi hänen templinsä ja Karitsa.
21:23 Ja se Caupungi ei taruitze Auringota eike Cuuta/ henesse walistaman/ sille ette Jumalan Kircaus ylesualghista hene'/ Ja henen Walkiuns ombi Caritza/
Ja se kaupunki ei tarwitse aurinkoa eikä kuuta/ hänessä walistaman/ sillä että Jumalan kirkkaus ylös walkistaa hänen/ Ja hänen walkeutens ompi Karitsa/
21:24 ia ne Pacanat iotca Autuaxi tuleuat pite waeldaman henen Walkeudhesans ia ne Kuningat Maan päle heiden Cunnians sihen siseltoouat/
Ja ne pakanat jotka autuaaksi tulewat pitää waeltaman hänen walkeudessansa ja ne kuninkaat maan päällä heidän kunniansa siihen sisälle tuowat/
21:25 Ja sen Portit eiuet Kijnisulieta Peiuelle. Sille eipe sielle Öete pidhe oleman.
Ja sen portit eiwät kiinni suljeta päiwällä. Sillä eipä siellä yötä pidä oleman.
21:26 Ja ei pidhe henen sisellens tuleman iotakin quin saastuttapi/ taicka Cauhistoxen ia Walehen tekepi/ waa' ne iotca kirioitetut ouat sijne Caritza' Eleme' Kiriasa.
Ja ei pidä hänen sisällensä tuleman jotakin kuin saastuttaapi/ taikka kauhistuksen ja walheen tekeepi/ waan ne jotka kirjoitetut owat siinä Karitsan elämän kirjassa.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22