Se P. Johannesen Theologin Ilmestus.

 

XI Lucu.

 

11:1 Ja minulle annettin yxi Rooco/ ninquin sauua/ ia sanotin minulle. Nouse yles/ ia mitta Jumalan Templi ia Altari/ ia ne iotca henese cumartauat.
Ja minulle annettiin yksi ruoko/ niinkuin sauwa/ ja sanottiin minulle. Nouse ylös/ ja mittaa Jumalan templi ja alttari/ ja ne jotka hänessä kumartawat
11:2 Mutta se siselmeinen Chori Templiste wlossöxe/ ia ele site mitta/ Sille ette se ombi annettu Pacanoille/ ia sen pyhen Caupungin he tallauat/ caxiwidhettekymende Cwcautta.
Mutta se sisälmäinen kuori templistä ulos syökse/ ja älä sitä mittaa/ Sillä että se ompi annettu pakanoille/ ja sen pyhän kaupungin he tallaawat/ kaksiwiidettäkymmentä kuukautta.
11:3 JA mine annan cadhelle minun Todhistaialleni/ ia heidhen pite Prophetereman tuhat caxisata ia cwsikymende peiue/ puetetut Säkeille.
Ja minä annan kahdelle minun todistajalleni/ ja heidän pitää propheteeraaman tuhat kaksisataa ja kuusikymmentä päiwää/ puetetut säkeillä.
11:4 Neme ouat caxi Oliopuuta/ ia caxi Plusia/ seisouaiset Maan Jumalan Casuon edhese.
Nämä owat kaksi öljypuuta/ ja kaksi plusia (kynttilänjalkaa)/ seisowaiset maan Jumalan kaswon edessä.
11:5 Ja ios iocu heite tacto wahingoitta/ nin wloskieupi Tuli heiden Suustansa/ ia ylessöpi heidhen Wiholise's. Ja ios iocu tactopi heite wahingoitta/ nin tule hen tapetta.
Ja jos joku heitä tahtoo wahingoittaa/ niin uloskäypi tuli heidän suustansa/ ja ylös syöpi heidän wihollisensa. Ja jos joku tahtoopi heitä wahingoittaa/ niin tulee hän tapetuksi.
11:6 Neille ombi woima Taiuasta sulkea/ ettei sataman pidhe nijne peiuine quin he Propheterauat/ ia heille ombi woima wetten päle mwtta ne Werexi/ ia lömen Maan caikinaisilla Witzauxilla/ nin wsein quin he tactouat.
Näillä ompi woima taiwaasta sulkea/ ettei sataman pidä niinä päiwinä kuin he propheteeraawat/ ja heillä ompi woima wetten päälle muuttaa ne wereksi/ ja lyömän maan kaikkinaisilla witsauksilla/ niin usein kuin he tahtowat.
11:7 Ja coska he heidhen Todistoxens loputanuet ouat/ nin se Peto ioca Sywuydhest ylesastui/ pite heiden ca'sans Sotapiteme' ia heite ylitzeuoittama' ia tappama' heite.
Ja koska he heidän todistuksensa lopettaneet owat/ niin se peto joka sywyydestä ylös astui/ pitää heidän kanssansa sotaa pitämän ja heitä ylitse woittaman ja tappaman heitä.
11:8 Ja heiden Ruminsa pite macama' sen swre' Caupungin Catuilla/ ioca cutzutan He'gelisesta Sodoma ia Egiptus/ cusa mös meidhen HERran Ristinnaulittu on.
Ja heidän ruumiinsa pitää makaaman sen suuren kaupungin kaduilla/ joka kutsutaan hengellisesti Sodoma ja Egiptus/ kussa myös meidän HERran ristiinnaulittu on.
11:9 Ja pite näkemen mwtamat Sucucunnista/ ia Canssoista/ ia Kieliste/ ia Pacanoista/ heiden Ruminsa colme peiue ia ydhen polen/ ia eiuet he salli heiden rumihitansa Hautoin panda.
Ja pitää näkemän muutamat sukukunnista/ ja kansoista/ ja kielistä/ ja pakanoista/ heidän ruumiinsa kolme päiwää ja yhden puolen/ ja eiwät he salli heidän ruumiitansa hautoihin panna.
11:10 Ja iotca Maan päle asuuat/ iloitzeuat ia remuitzeuat heiden pälens/ ia Hercust eleuet/ ia Lahioia keskenens lehetteleuet/ Sille ette neme caxi Prophetat/ adhistelit nijte iotca asuit maan päle.
Ja jotka maan päällä asuwat/ iloitsewat ja riemuitsewat heidän päällensä/ ja herkusti eläwät/ ja lahjoja keskenänsä lähettelewät/ Sillä että nämä kaksi prophetaa/ ahdistelit niitä jotka asuit maan päällä.
11:11 Ja colmen Peiuen pereste ia polen/ meni heidhen sisellens se Eleme' Hengi Jumalalda/ Ja he seisoit heide' Jalcains päle/ ia swri Pelco langeisi heiden pälens iotca heite näit.
Ja kolmen päiwän perästä ja puolen/ meni heidän sisällensä se elämän henki Jumalalta/ Ja he seisoit heidän jalkainsa päälle/ ja suuri pelko lankesi heidän päällensä jotka heitä näit.
11:12 Ja he cwlit swre' Änen Taiuast sanoua' heille/ Ylesastucat te'ne. Ja he ylesastuit Taiuasen Piluese/ ia heiden Wiholisens näit heite.
Ja he kuulit suuren äänen taiwaasta sanowan heille/ Ylös astukaat tänne. Ja he ylös astuit taiwaaseen pilwessä/ ja heidän wihollisensa näit heitä.
11:13 Ja samalla hetkelle tapactui swri Manieristus/ ia kymenes osa Caupu'gist maha' la'gesi. Ja tapettin sine Manieristoxesa seitzementuhane' Inhimiste' Nimi/ ia ne mwd he'mestuit/ ia annoit Taiuan Jumalalle Cu'nian.
Ja samalla hetkellä tapahtui suuri maanjäristys/ ja kymmenes osa kaupungista maahan lankesi. Ja tapettiin siinä maanjäristyksessä seitsemäntuhannen ihmisen nimi/ ja ne muut hämmästyit/ ja annoit Taiwaan Jumalalle kunnian.
11:14 Se toine' We ombi edes me'nyt/ Catzo/ se colmas We pian tulepi.
Se toinen woi ompi edesmennyt/ Katso/ se kolman woi pian tuleepi.
11:15 JA se seitzemes Engeli Basunalla soitti/ Ja swret änet cwluit Taiuasa/ sanoden/ Teme' Mailman Waldacunnat ouat meidhen Herrale ia hene' Christuselle's tulluet/ ia henen pite hallitzeman ijancaikisesta ijancaikisehen.
Ja se seitsemäs enkeli pasuunalla soitti/ Ja suuren äänet kuuluit taiwaassa/ sanoen/ Tämän maailman waltakunnat owat meidän Herralle ja hänen Kristukselle tulleet/ ja hänen pitää hallitseman iankaikkisesta iankaikkisehen.
11:16 Ja neliecolmatkymende Wanhinda iotca Jumalan edhes heiden Stolins päle istui/ langesit heiden Casuons päle/ ia cumarisit Jumalata sanodhen/
Ja neljä kolmatkymmentä wanhinta jotka Jumalan edessä heidän tuolinsa päälle istui/ lankesit heidän kaswonsa päälle/ ja kumarsit Jumalata sanoen/
11:17 Me Kijtemme sinua HERRA Caikiualdias Jumala ioca olet/ ia olit/ ia tuleua olet/ Ette sine olet ottanut sinun swren Woimas ia Hallitzit/ ia Pacanat ouat wihastunuet.
Me kiitämme sinua HERRA Kaikkiwaltias Jumala joka olet/ ja olit/ ja tulewa olet/ Että sinä olet ottanut sinun suuren woimasi ja hallitsit/ ja pakanat owat wihastuneet.
11:18 Ja sinun Wihas on tullut/ ia ninen Coolutten aica/ ette heiden pite Domittaman/ Ja ette sinun Palueliais Palca maxetan/ Prophetain ia Pyhein/ ia ninen iotca sinun Nimies pelkeuet/ Pienille ia Swrille/ ia cadhottamaan nijte iotca Maan turmeluet ouat.
Ja sinun wihasi on tullut/ ja niinen kuollutten aika/ että heidän pitää tuomittaman/ Ja että sinun palwelijaisi palkka maksetaan/ prophetain ja pyhäin/ ja niinen jotka sinun nimeäsi pelkääwät/ pienille ja suurille/ ja kadottaman niitä jotka maan turmelleet owat.
11:19 Ja Jumalan Templi aukeni Taiuasa/ ia henen Testamentins Arcu nectin henen Templisens/ ia tapactuit Leimauxet/ ia Änet/ ia Pitkeiset/ ia Maanieristoxet/ ia swret Rakeet.
Ja Jumalan templi aukeni taiwaassa/ ja hänen testamenttinsa arkku nähtiin hänen templisensä/ ja tapahtuit leimaukset/ ja äänet/ ja pitkäiset/ ja maanjäristykset/ ja suuret rakeet.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22