Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

LI. Lucu.

 

Weisu Babilonian ia Seurakunnan Wiholisia wastan. Jere. lj.

51:15 JOca Maan henen Woimallans tehnyt on/ ia Mailmanpijrin henen Wisaudhellans walmisti/ ia Taiuan toimelisella sädhylle vloswenytti.
Joka maan hänen woimallansa tehnyt on/ ja maailmanpiirin hänen wiisaudellansa walmisti/ ja taiwaat toimellisella säädyllä uloswenytti.
51:16 Coska hen iylise/ nin palio wette Taiuas ala tulepi. Hen ylestemma Piluet/ hamast Maan äreste. Hen tekepi Leimauxet Satees/ ia vlostoopi Twlen salaisist sioistans.
Koska hän jylisee/ niin paljon wettä taiwasalle tuleepi. Hän ylöstempaa pilwet/ hamasta maan äärestä. Hän tekeepi leimaukset sateessa/ ja ulostuopi tuulen salaisista sijoistansa.
51:17 Caiki Inhimiset ouat Tompelit heiden konstins cansa/ ia iocainen Cullanseppe häueisteten heiden Cuuains cansa.
Kaikki ihmiset owat tomppelit heidän konstinsa kanssa/ ja jokainen kultaseppä häwäistetään heidän kuwainsa kanssa.
51:18 Sille heiden Epeiumalans ouat wietteluxet/ ia ei ole heisse eleme. He ouat sula turhaus ia petteueiset teghot/ teuty heiden huckuua/ coska heite etziskellen.
Sillä heidän epäjumalansa owat wiettelykset/ ja ei ole heissä elämää. He owat sula turhuus ja pettäwäiset teot/ täytyy heidän hukkua/ koska heitä etsiskellään.
51:19 Mutta eipe Se nin ole/ ioca Jacobin Tauara on/ Waan sepe se on/ ioca caiki loopi/ Ja Israel ombi henen Perimisens waltica/ HERRA Zebaoth on henen Nimens.
Mutta eipä se niin ole/ joka Jakobin tawara on/ Waan sepä se on/ joka kaikki luopi/ Ja Israel ompi hänen perimisensä waltikka/ HERRA Zebaoth on hänen nimensä.


Valitse
luku

3 7 8 9
10 14 15
16 17 18
20 22 23
31 32 33
44 45 51