Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

XVIII. Lucu.

 

Yxi Wertaus Sauenualaiast.

18:1 Teme on se sana/ quin HERRALDA tapactui Jeremian tyge.
Tämä on se sana/ kuin HERRALTA tapahtui Jeremian tykö.
18:2 YLesnouse ia alasmene Sauenualaian Honesen/ iossa mine tadhon anda sinun cwlla minun Sanani.
Ylösnouse ja alasmene sawenwalajan huoneeseen/ jossa minä tahdon antaa sinun kuulla minun sanani.
18:3 Nin mine alasmenin sen Sauenualaian Honesen/ ia catzo/ hen töteteki sen Pörens päle.
Niin minä alasmenin sen sawenwalajan huoneeseen/ ja katso/ hän työtä teki sen pyöränsä päällä.
18:4 Ja se Crusi/ ionga hen sauesta teki/ serkeindyi henen käsisens.
Ja se kruusi (astia/ruukku)/ jonka hän sawesta teki/ särkiintyi hänen käsissänsä.
18:5 Nin hen taas teki toisen Crwsin/ ninquin hen tactoi/ silloin HERRAN sana tapactui minun tykeni/ ia sanoi.
Niin hän taas teki toisen kruusin/ niinkuin hän tahtoi/ silloin HERRAN sana tapahtui minun tyköni/ ja sanoi.
18:6 Engö Mine mös/ ninquin teme Sauenualaia woi teille tedhä/ o te Israelin Honesta/ sanopi HERRA? Catzos/ quin Saui on Walaians käsis/ nin mös te Israelin Honesta/ minun kädhesseni oletta.
Enkö minä myös/ niinkuin tämä sawenwalaja woi teille tehdä/ oi te Israelin huoneesta/ sanoopi HERRA? Katsos/ kuin sawi on walajansa käsissä/ niin myös te Israelin huoneestä/ minun kädessäni olette.
18:7 Ekiste mine puhun iongun Canssan eli Waldakunnan wastan/ ette mine sen tadhon ylesiuritta/ serkie ia cadhotta.
Äkisti minä puhun jonkun kansan eli waltakunnan wastaan/ että minä sen tahdon ylösjuurittaa/ särkeä ja kadottaa.
18:8 Mutta ios se Canssa henen Pahudhestans poiskäendepi/ iota wastan mine puhun/ nin mineki mös cadhun site paha quin mine heille aiattelin tedhexeni.
Mutta jos se kansa hänen pahuudestansa poiskääntääpi/ jota wastaan minä puhun/ niin minäkin myös kadun sitä pahaa kuin minä heille ajattelin tehdäkseni.
18:9 Ja ekiste mine puhun iostaki Canssast eli Waltakunnast/ ette mine sen ylesraketa ia istutta tadhon.
Ja äkisti minä puhun jostakin kansasta eli waltakunnasta/ että minä sen ylösrakennan ja istuttaa tahdon.
18:10 Mutta ios se paha tekepi minun Silmeini edes/ ettei hen minun ändeni cwle/ Nin mineki mös tadhon catua site hyue/ quin mine heille olen luuanut tedhexeni.
Mutta jos se pahaa tekeepi minun silmäini edessä/ ettei hän minun ääntäni kuule/ Niin minäkin myös tahdon katua sitä hywää/ kuin minä heille olen luwannut tehdäkseni.
18:11 Nin sanos sis nijlle iotca Judeas ouat ia Jerusalemin Borgharille/ nein sanopi HERRA. Catzo/ mine walmistan teille ydhen Onnettomudhen/ ia aiattelen iotakin teiden wastan. Senteden palaitkan iocainen henen pahudhestans/ ia parandacat teiden menon ia tecon.
Niin sanos siis niille jotka Judeassa owat ja Jerusalemin borgharille (asuwaisille 1642)/ näin sanoopi HERRA. Katso/ minä walmistan yhden onnettomuuden/ ja ajattelen jotakin teidän wastaan. Sentähden palatkaan jokainen hänen pahuudestansa/ ja parantakaat teidän menonne ja tekonne.
18:12 Mutta he sanoit. Eisuingan se tapactu/ Me tadhoma waelda oman aiatoxen ielken/ ia iocainen tedhä henen pahan sydhemens Lwlon ielkin.
Mutta he sanoit. Ei suinkaan se tapahdu/ Me tahdomme waeltaa oman ajatuksen jälkeen/ ja jokainen tehdä hänen pahan sydämensä luulon jälkeen.
18:18 MUtta he sanoit/ Tulcat/ ia pitekem neuuo Jeremiast wastan. Sille eipe Papit taidha Laisa exye/ eike nijlle wanhoille neuuo pwtu/ eike Prophetat taidha wärin opetta. Tulcat/ ia Kielelle hende tappacam/ ia elkem totelco mite hen puhupi.
Mutta he sanoit/ Tulkaat/ ja pitäkäämme neuwo Jeremiasta wastaan. Sillä eipä papit taida laissa eksyä/ eikä niille wanhoilla neuwo puutu/ eikä prophetat taida wäärin opettaa. Tulkaat/ ja kielellä häntä tappakaamme/ ja älkäämme totelko mitä hän puhuupi.
18:19 HERRA/ otauari minusta/ ia cwle minun wastanseisoiadheni ände.
HERRA/ ota waari minusta/ ja kuule minun wastaanseisojaideni ääntä.
18:20 Ongo se oikein/ ette hyue pahalla costetan? Sille he ouat minun Sieluleni ydhen Cropin caiuanuet. Muista sis quinga mine olen sinun edeses seisonut/ ette mine heiden parastans puhuisin/ ia sinun hirmusudhes heiste poiskäendeisin.
Onko se oikein/ että hywä pahalla kostetaan? Sllä he owat minun sielulleni yhden cropin (kuopan 1642) kaiwaneet. Muista siis kuinka minä olen sinun edessäsi seisonut/ että minä heidän parastansa puhuisin/ ja sinun hirmuisuutesi heistä poiskääntäisin.
18:21 Nin rangaise nyt heiden Lapsens Nelghien cansa/ ia Mieckahan langetkaat. Ette heiden Emenens ia Leskens/ Lapsittomat olisit/ ia heiden Miehens tapetaisijn/ Ja heiden Urohons sodhasa miecan cautta mestatuxi tulisit.
Niin rankaise nyt heidän lapsensa nälän kanssa/ ja miekkaan langetkaat. Että heidän emäntänsä ja leskensä/ lapsettomat olisit/ ja heidän miehensä tapettaisiin/ Ja heidän urhonsa sodassa miekan kautta mestatuksi tulisit.
18:22 Ette Parcu heiden Honeistans cwluisi/ quinga ekiste sine olet heiden ylitzens andanut Sotawäen tulla. Sille he ouat Cropin caiuanuet minua kijniottaxens/ ia minun Jalcani eteen Paulan virittenyet.
Että parku heidän huoneistansa kuuluisi/ kuinka äkisti sinä olet heidän ylitsensä antanut sotawäen tulla. Sillä he owat cropin kaiwaneet minua kiinniottaaksensa/ ja minun jalkani eteen paulan wirittäneet.
18:23 Ja ette sine HERRA tiedhet caiki heiden aiuotuxens minua wastan/ ette he minun tappaisit/ nin ele heille andexianna heiden pahatecoans/ ia elken heiden syndins sinun edeses poispyhityt olgo. Anna heite sinun edestes söxette/ ia tee heiden cansans sinun wihas ielkin.
Ja että sinä HERRA tiedät kaikki heidän ajatuksensa minua wastaan/ että he minun tappaisit/ niin älä heille anteeksianna heidän pahaa tekoansa/ ja älkään heidän syntiänsä sinun edessäsi poispyyhityt olko. Anna heitä sinun edessäsi syöksettää/ ja tee heidän kanssansa sinun wihasi jälkeen.


Valitse
luku

3 7 8 9
10 14 15
16 17 18
20 22 23
31 32 33
44 45 51