Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

XXXII. Lucu.

 

Lupaus ettei sillen Jumalan Canssa pidhe moninaisilla Opilla/ Eriseurille eli wärille Jumalan Palueluxilla wieteltemen. Jere. xxxij.

32:37 CAtzos/ Mine tadhon heite coghota caikista Makunnista/ iohonga mine heite poissysenyt olen/ minun swren wihani/ hirmusudhen ia iulmaudheni cautta. Ja tadhon heite tehen paickan iellenstoodha/ ette heiden irstasti asuman pite.
Katsos/ Minä tahdon heitä koota kaikista maakunnista/ johonka minä heitä poissysännyt olen/ minun suuren wihani/ hirmuisuuden ja julmauteni kautta. Ja tahdon heitä tähän paikkaan jällens tuoda/ että heidän (turwallisesti 1776) asuman pitää.
32:38 Ja heiden pite minun Canssan oleman/ ia mine heiden Jumalans tadhon olla.
Ja heidän pitää minun kansani oleman/ ja minä heidän Jumalansa tahdon olla.
32:39 Ja tadhon heille ydhencaltaisen sydhemen ia menon anda/ ette he minua pelkeisit caickena heiden eliaicanans/ ette heille ia heiden Lapsillens heiden ielkins/ pidheis hyuesti keumen.
Ja tahdon heille yhdenkaltaisen sydämen ja menon antaa/ että he minua pelkäisit kaikkena heidän elinaikanansa/ että heillä ja heidän lapsillansa heidän jälkeensä/ pitäisi hywästi käymän.
32:40 Ja tadhon ydhen ijancaikisen Lijton heiden cansans tedhä/ Nin ettei mine tadho lacata/ heille hyuesti tekemest. Ja tadhon heille minun pelkoni sydhemehen anda/ ettei he minusta poiswelteisi.
Ja tahdon yhden iankaikkisen liiton heidän kanssansa tehdä/ Niin ettei minä tahdo lakata/ heille hywästi tekemästä. Ja tahdon heille minun pelkoni sydämehen antaa/ ettei he minusta poiswälttäisi.
32:41 Ja sen pite minun lustin oleman/ ette mine heille tekisin hyue. Ja mine tadhon heite tehen Mahan vskolisesta istutta/ coco minun Sielustani ia caikesta sydhemesteni.
Ja sen pitää minun lystin oleman/ että minä heille tekisin hywää. Ja minä tahdon heitä tähän maahan uskolisesti istuttaa/ koko minun sielustani ja kaikesta sydämestäni.


Valitse
luku

3 7 8 9
10 14 15
16 17 18
20 22 23
31 32 33
44 45 51