Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

XLV. Lucu.

 

Jumala surepi Jeremian Paluelian ia Kirioittaian/ Baruchin edest. Jere. xlv.

45:2 NEin sanopi HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ sinusta Baruch.
Näin sanoopi HERRA Zebaoth/ se Israelin Jumala/ sinusta Baruch.
45:3 Sine sanot/ We minulle/ Quinga on HERRA minulle murhen minun Kipuni päle lisenyt/ mine hoocan minuni wesyxijn/ ia en leude ycten lepo.
Sinä sanot/ Woi minulle/ Kuinka on HERRA minulle murheen minun kipuni päälle lisännyt/ minä huokaan minun wäsyksiin/ ja en löydä yhtään lepoa.
45:4 Sanos henelle/ Nein sanopi HERRA/ Catzo/ mite mine ylesrakensin/ site mine ricon/ ia mite mine istutin/ site mine ylesiuritan/ ynne coco temen minun Maani cansa. Ja sine etzit itzelles swret cappalet/
Sanos hänelle/ Näin sanoopi HERRA/ Katso/ mitä minä ylösrakensin/ sitä minä rikon/ ja mitä minä istutin/ sitä minä ylösjuuritan/ ynnä koko tämän minun maani kansa. Ja sinä etsit itselles suuret kappaleet/
45:5 Ele site pydhe/ Sille catzo/ Mine tadhon Onnettomudhen caiken Lihan ylitze anda tulla/ sanopi HERRA. Mutta sinun Sielus mine tadhon sinulle ninquin Saalihin anda/ edeskuhungas waellat.
Älä sitä pyydä/ Sillä katso/ Minä tahdon onnettomuuden kaiken lihan ylitse antaa tulla/ sanoopi HERRA. Mutta sinun sielusi minä tahdon sinulle niinkuin saaliin antaa/ edes kuhunkas waellat.Valitse
luku

3 7 8 9
10 14 15
16 17 18
20 22 23
31 32 33
44 45 51