Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

XVI. Lucu.

 

Pacanain Cutzumisest. Jere. xvj.

16:16 CAtzo/ Mine vlosleheten monda Calamieste/ sanopi HERRA/ ne pite heite calaman. Ja sitelehin mine vlosleheten monda Hakiata/ iotca heite pite fangitzeman iocaitzest woresta/ caikista Cuckuloista/ ia iocaitzest Kiuiraoista.
Katso/ Minä uloslähetän monta kalamiestä/ sanoopi HERRA/ ne pitää heitä kalastaman. Ja siitä lähin minä uloslähetän monta hakijaa/ jotka heitä pitää wangitseman jokaisesta wuoresta/ kaikista kukkuloista/ ja jokaisesta kiwiraoista.
16:17 Sille minun Silmeni catzouat caikein heiden Teidens päle/ ettei heiden pidhe minun Casuoni edest taitaman heitens salata/ ia heiden Pahateghons ei ole minun silmisteni peitetty.
Sillä minun silmäni katsowat kaikkein heidän teidensä päälle/ ettei heidän pidä minun kaswoni edestä taitaman heitänsä salata/ ja heidän pahat tekonsa ei ole minun silmistäni peitetty.
16:18 Mutta ensin mine tadhon heiden pahatecons ia syndins/ cactalaisest costa/ Senteden ette he minun Maani saastutit heiden Epeiumaloittens Vainain cansa ia minun Perimiseni heiden ilkeydellens teuttenyet ouat.
Mutta ensin minä tahdon heidän pahat tekonsa ja syntinsä/ kahtalaisesti kostaa/ Sentähden että he minun maani saastutit heidän epäjumaloittensa wainain kanssa ja minun perimiseni heidän ilkeydellänsä täyttäneet owat.
16:19 HERRA sine olet minun Wäkewyten ia woiman/ ia minun Turuan Tuskassa. Ne Pacanat pite sinun tyges Mailman äriste tuleman/ ia sanoman. Meiden Iset ouat pitenyet wärie ia turhia Jumaloita/ iotca euet autta woinuet.
HERRA sinä olet minun wäkewyyteni ja woimani/ ja minun turwani tuskassa. Ne pakanat pitää sinun tykösi maailman ääristä tuleman/ ja sanoman. Meidän isät owat pitäneet wääriä ja turhia jumaloita/ jotka eiwät auttaa woineet.
16:20 Quinga iocu Inhiminen taita ne Jumaloixi tedhä/ iotca euet ole Jumalat? Senteden catzo/ Nyt mine tadhon heite opetta/ ia minun Käteni ia waltani heille tietteuexi tedhä/ ette he tundisit/ ette mine HERRAXI cutzutan.
Kuinka joku ihminen taitaa ne jumaloiksi tehdä/ jotka eiwät ole jumalat? Sentähden katso/ Nyt minä tahdon heitä opettaa/ ja minun käteni ja waltani heille tiettäwäksi tehdä/ että he tuntisit/ että minä HERRAKSI kutsutaan.


Valitse
luku

3 7 8 9
10 14 15
16 17 18
20 22 23
31 32 33
44 45 51