Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

XV. Lucu.

 

Prophetan Rucous ia Lohutos/ ette se Tecteinen Canssa/ Jumalan Sanas ieriestens pysyis.

15:15 Ah HERRA/ Sinepe sen tiedhet/ muista meiden pälen/ ia pidhe murhe meiste/ ia costa meiden polestan meiden Wiholisillen. Coria meite/ ia ele sinun Wihas heite wastan wiwyte/ Sille sine tiedhet/ Ette me sinun tedhes pilcatam.
Ah HERRA/ Sinäpä sen tiedät/ muista meidän päällen/ ja pidä murhe meistä/ ja kosta meidän puolestan meidän wihollisillen. Korjaa meitä/ ja älä sinun wihaasi heitä wastaan wiiwytä/ Sillä sinä tiedät/ että me sinun tähtesi pilkataamme.
15:16 Silleuelil pidhettele meille sinun Sanas/ coska me sen saama/ Ja se sama sinun Sanas ombi meiden sydhemen riemu ia lohutos. Sille me tosin olema sinun Nimes ielkin nimitetut/ HERRA Jumala Zebaoth.
Sillä wälillä pidättele meille sinun sanasi/ koska me sen saamme/ Ja se sama sinun sanasi ompi meidän sydämen riemu ja lohdutus. Sillä me tosin olemme sinun nimesi jälkeen nimitetyt/ HERRA Jumala Zebaoth.
15:17 Eipe me ryhdhyte meiten nijnen Pilcuriten secan/ enge meiten riemuitze heiden cansans. Waan me pysyme ainostans sinun Kätes edes/ Sille sine wihastut sangen meiden cansan.
Eipä me ryhdytä meidän niiden pilkkareitten sekaan/ eikä meitän riemutse heidän kanssansa. Waan me pysymme ainoastansa sinun kätesi edessä/ Sillä sinä wihastut sangen meidän kanssan.
15:18 Mixi sijs meiden Kiwun nincauuan wipy/ Ja meiden Haauan nin ylenpahat ouat/ ettei kengen nijte parata woi? Sine olet meille tecty/ ninquin Lehdhe/ ioca ei sillen cohua tadho.
Miksi siis meidän kiwun niinkauan wiipyy/ Ja meidän haawan niin ylen pahat owat/ ettei kenkään niita parantaa woi? Sinä olet meille tehty/ niinkuin lähde/ joka ei silleen kuohua tahdo.
15:19 Senteden nein sanopi HERRA/ Jos sine minussa kijnirippuisit/ nin mine tadhon sinussa kijnirippua/ ia sinun pite minun Sarnaiani oleman. Ja ios sine ne Hurskat opetat/ nijste pahoista Inhimisist heitens eroittaman/ nin sinun pite minun Opettaiani oleman. Ja ennenquin sinun pidheis heiden tygens käendemen/ nin heiden pidheis ennen sinun tyges heitens käendemen.
Sentähden näin sanoopi HERRA/ Jos sinä minussa kiinni riippuisit/ niin minä tahdon sinussa kiinni riippua/ ja sinun pitää minun saarnaajani olemaan. Ja jos sinä ne hurskaat opetat/ niistä pahoista ihmisistä heitänsä eroittaman/ niin sinun pitää minun opettajani oleman. Ja ennenkuin sinun pitäis heidän tykönsä kääntämän/ niin heidän pitäisi ennen sinun tykönsä heitäns kääntämän.
15:20 Sille mine olen sinun tehnyt tellen Canssallen/ wahwaxi cupari Murixi. Waicka he sinua wastan sotisit/ nin euet he quitengan sinua ylitzeuoita. Sille mine olen sinun tykenes/ ette mine autaisin sinua ia pelastaisin sinua/ sanopi HERRA.
Sillä minä olen tehnyt sinun tällen kansallen/ wahwaksi kuparimuuriksi. Waikka he sinua wastaan sotisit/ niin eiwät he kuitenkaan sinua ylitsewoita. Sillä minä olen sinun tykönäsi/ että minä auttaisin sinua ja pelastaisin sinua/ sanoopi HERRA.
15:21 Ja tadhon mös sinua pelasta nijnen Coreiten käsiste/ ia nijnen Tyrannein käsiste sinua wapacta.
Ja tahdon myös sinua pelastaa niiden koreitten käsistä/ ja niiden tyrannein käsistä sinua wapahtaa.


Valitse
luku

3 7 8 9
10 14 15
16 17 18
20 22 23
31 32 33
44 45 51