Jeremiast Prophetast. Ne catumattomat Christusen Waldakunnasta Hylieten/ ia ne Catuuaiset iellenstodhan.

XXIII. Lucu.

 

Wärie Paimenita ia Petteite wastan waan Christus ombi se totinen Paimen. Jere. xxiij.

23:1 WE teille paimenille/ iotca minun Laitumeni Laumat hucutat ia haaskat/ sanopi HERRA.
Woi teille paimenilla/ jotka minun laitumeni laumat hukutat ja haaskaat/ sanoopi HERRA.
23:2 Senteden sanopi HERRA se Israelin Jumala/ nijste Paimenista/ iotca minun Canssani hallitzeuat. Te oletta haaskanuet minun Laumani/ ia poissöxenyet ia ette site etzinyet. Catzo/ mine tadhon teite etziskelle teiden pahain tecoina teden/ sanopi HERRA.
Sentähden sanoopi HERRA se Israelin Jumala/ niistä paimenista/ jotka minun kansaani hallitsewat. Te olette haaskanneet minun laumani/ ja poissyökseneet ja ette sitä etsineet. Katso/ minä tahdon teitä etsiskellä teidän pahain tekoinne tähden/ sanoopi HERRA.
23:3 Ja mine tadhon ne tehteet minun Laumastani coghota/ caikista Makunnist/ iohonga mine heite poissysenyt olen. Ja tadhon heite iellenswiedhe heiden Nawettaans/ ette he casuaisit ia enenisit.
Ja minä tahdon ne tähteet minun laumastani koota/ kaikista maakunnista/ johonka minä heitä poissysännyt olen. Ja tahdon heitä jällens wiedä heidän nawettaansa/ että he kaswaisit ja enenisit.
23:4 Ja mine tadhon Paimenet heiden ylitzens asetta/ iotca heite caitzeman pite/ nin ettei heidhen pidhe sillen pelkemen/ eli wapiseman/ eike etziskeldemen/ sanopi HERRA.
ja minä tahdon paimenet heidän ylitsensä asettaa/ jotka heitä kaitseman pitää/ niin ettei heidän pidä silleen pelkäämän/ eli wapiseman/ eikä etsiskelemän/ sanoopi HERRA.
23:5 Catzos/ Se aica tulepi/ sano HERRA/ ette mine tadhon Dauidille ydhen wanhurskaudhen wesan yleshärette. Ja sen pite Kuningan oleman/ ioca hyuesti hallitzepi/ ia Oikiutta ia Wanhurskautta hen asettapi maan päle.
Katsos/ se aika tuleepi/ sanoo HERRA/ että minä tahdon Dawidille yhden wanhurskauden wesan ylösherättää. Ja sen pitää kuninkaan oleman/ joka hywästi hallitseepi/ ja oikeutta ja wanhurskautta asettaapi maan päälle.
23:6 Sille samalla aialla/ pite Juda autetuxi tuleman/ ia Israel irstasti asuman. Ja teme pite henen Nimens oleman/ ette hen cutzuttan/ Se HERRA/ ioca meite wanhurskauttapi.
Sillä samalla ajalla/ pitää Juda autetuksi tuleman/ ja Israel irstasti (turwallisesti) asuman. Ja tämä pitää hänen nimensä oleman/ että hän kutsutaan/ Se HERRA/ joka meitä wanhurskauttaapi.
23:7 Senteden catzos/ Ne peiuet tuleuat/ sanopi HERRA/ coska ei sillen sanota/ Nin totta quin Jumala elepi/ ioca Israelin Lapset Egiptist vloswei.
Sentähden katsos/ Ne päiwät tulewat/ sanoopi HERRA/ koska ei silleen sanota/ Niin totta kuin Jumala elääpi/ joka Israelin lapset Egyptistä ulos wei.
23:8 Waan/ Nin totta quin se HERRA elepi/ ioca Israelin Honen siemenen ombi vloswienyt/ ia toonut sijte pohiaisest maasta/ ia iocaitzist makunnist/ iohonga mine heite vlossysenyt olen/ ette heiden pite omasa Maasans asuman.
Waan/ Niin totta kuin se HERRA elääpi/ joka Israelin huoneen siemenen ompi uloswienyt/ ja tuonut pohjoisesta maasta/ ja jokaisesta maakunnista/ johonka minä heitä ulossysännyt olen/ että heidän pitää omassa maassansa asuman.
23:9 Wastan nijte prophetie. MInun sydhemen murendupi minussa/ caiki minun Luuni wapiseuat. Mine olen ninquin iocu iouxis Mies/ ia ninquin iocu Winasta horiuisi/ HERRAN edesse/ ia henen pyhein Sanains edesse.
Wastaan niitä prophetia. Minun sydämeni murentuupi minussa/ kaikki minun luuni wapisewat. Minä olen niinkuin joku juowuksissa mies/ ja niinkuin joku wiinasta horjuisi/ HERRAN edessä/ ja hänen pyhäin sanainsa edessä.
23:10 Senteden ette Maa nin teunens Horintekijst ombi/ ette Maakunda nin surkiasti seisopi/ ette se nin kirottu on/ ia ne lustiset Kedhot coruesa poisquiuauat. Ja heiden Elemens ombi paha/ ia heiden Hallitoxens ei miteken kelpa.
Sentähden että maa niin täynnänsä huorintekijäistä ompi/ että maakunta niin surkeasti seisoopi/ että se niin kirottu on/ ja ne lystiset kedot korwessa poiskuiwawat. Ja heidän elämänsä ompi paha/ ja heidän hallituksensa ei mitäkään kelpaa.
23:11 Sille seke Prophetat ette Papit/ ouat pahaelkiset/ Ja leudhen mös minun Honesani heiden pahudhens/ sanopi HERRA.
Sillä sekä prophetat että papit/ owat pahailkiset/ Ja löydän myös minun huoneessani heidän pahuutensa/ sanoopi HERRA:
23:12 Senteden ombi heiden Tiens/ ninquin iocu liucastua tie pimeydhes/ ionga päle he lipistyuet ia langeuat. Sille mine tadhon Onnettomudhen heiden pälens anda tulla/ sen heiden Etzicoxens wodhen/ sanopi HERRA.
Sentähden ompi heidän tiensä/ niinkuin joku liukastuwa tie pimeydessä/ jonka päälle he lipistywät ja lankeawat. Sillä minä tahdon onnettomuuden heidän päällensä antaa tulla/ sen heidän etsikoksensa wuoden/ sanoopi HERRA.
23:13 Ninen tosin Prophetain tykene Samarias/ mine Hulludhen näin/ ette he ennustit Baalin cautta/ ia wiettelit minun Canssani Israel.
Niiden tosin prophetain tykönä Samariassa/ minä hulluuden näin/ että he ennusti baalin kautta/ ja wiettelit minun kansani Israel.
23:14 Mutta ninen Prophetain tykene Jerusalemis/ mine näen ratki cauhistoxen/ quinga he Horutta tekeuet/ ia walhen cansa meneuet/ ia wahuistauat nijte Pahoia/ etteikengen Pahudhestans poiskäendyisi. Caiki he ouat minun edesseni/ ninquin Sodoma/ ia heiden Borgharins ninquin Gomorrha.
Mutta niiden prophetain tykönä Jerusalemissa/ minä näen ratki kauhistuksen/ kuinka he huoruutta tekewät/ ja walheen kanssa menewät/ ja wahwistawat niitä pahoja/ ettei kenkään pahuudestansa poiskääntyisi. Kaikki he owat minun edessäni/ niinkuin Sodoma/ ja heidän borgharinsa niinkuin Gomorra.
23:15 Senteden sanopi se HERRA Zebaoth/ nijste Prophetiste/ nein/ Catzo/ mine tadhon heite Coiroholla söötte/ ia Sapelle iootta. Sille ette nijste Prophetist Jerusalemis/ vlostulepi Ulcocullasus caiken Makunnan ylitze.
Sentähden sanoopi se HERRA Zebaoth/ niistä prophetista/ näin/ Katso/ minä tahdon heitä koiruoholla syöttää/ ja sapella juottaa. Sillä että niistä prophetista Jerusalemissa/ ulostuleepi ulkokultaisuus kaiken maakunnan ylitse.
23:16 Neite sanopi se HERRA Zebaoth/ Elket cwlco ninen Prophetain sanoia/ iotca teille ennustauat. He wietteleuet teite/ Sille he sarnauat heiden sydhemens näghyt/ ia ei HERRAN suusta.
Näitä sanoopi se HERRA Zebaoth/ Älkäät luulko niiden prophetain sanoja/ jotka teille ennustawat. He wiettelewät teitä/ Sillä he saarnaawat heidän sydämensä näyt/ ja ei HERRAN suusta.
23:17 He sanouat nijlle/ iotca minua pilcauat/ HERRA ombi sen sanonut/ Teille hyuesti keupi. Ja caikille iotca heiden sydhemens lwlon ielkin waeldauat he sanouat/ Ei tule ycten Onnettomust teiden pälen.
He sanowat niille/ jotka minua pilkkaawat/ HERRA ompi sen sanonut/ Teille hywästi käypi. Ja kaikille jotka heidän sydämensä luulon jälkeen waeltawat he sanowat/ Ei tule yhtään onnettomuusta teidän päällen.
Näitä sanoopi se HERRA Zebaoth/ Älkäät luulko niiden prophetain sanoja
23:18 Sille cuca on HERRAN neuuosa seisonut/ ioca henen Sanans nähnyt ia cwllut on? Cuca on merkinyt ia cwllut henen Sanans?
Sillä kuka on HERRAN neuwossa seisonut/ joka hänen sanansa nähnyt ja kuullut on? Kuka on merkinnyt ja kuullut hänen sanansa?
23:19 Catzos/ HERRAN Twlispän pite Hirmudhen cansa tuleman/ ia yxi iulma wachto langepi ninen iumalattomiten Pään päle.
Katsos/ HERRAN tuulispään pitää hirmuuden kanssa tuleman/ ja yksi julma waahto lankeepi niiden jumalattomien pään päälle.
23:20 Ja se HERRAN wiha ei pidhe lackaman/ sihenasti quin hen teke ia toimitta/ mite hen aiatteli/ Edespein kylles neite saat tuta.
Ja se HERRAN wiha ei pidä lakkaaman/ siihenasti kuin hän tekee ja toimittaa/ mitä hän ajatteli/ Edespäin kylläs näitä saat tuta.
23:21 Em mine lehettenyt nijte Propheti/ ia quitengin he iooxit/ em mine heillen puhunut/ ia quitengin he Propheterasit.
En minä lähettänyt niitä prophetia/ ja kuitenkin he juoksit/ en minä heillen puhunut/ ja kuitenkin he propheteerasit.
23:22 Sille ios he olisit minun Neuuosani pysyneet/ ia olisit minun Canssalleni sarnaneet Minun Sanoiani/ Nin he olisit heite poiskäendenyet heiden pahast menostans/ ia heiden pahast elemestens.
Sillä jos he olisit minun neuwossani pysyneet/ ja olisit minun kansalleni saarnanneet minun sanojani/ Niin he olisit poiskääntyneet heidän pahasta menostansa/ ja heidän pahasta elämästänsä.
23:23 ENgö Mine ole yxi Jumala/ ioca iuri lesse ombi sanopi HERRA/ ia ei iocu caucainen Jumala.
Enkö minä ole yksi Jumala/ joka juuri läsnä ompi sanoopi HERRA/ ja ei joku kaukainen jumala.
23:24 Lwlecos/ ette iocu nin taita henens salata/ eten Mine woi hende nädhe/ sanopi HERRA. Eikö Mine se ole/ ioca Taiuan ia Maan ylesteutte/ sanopi HERRA?
Luuletkos/ että joku niin taitaa hänensä salata/ etten minä woi häntä nähdä/ sanoopi HERRA. Eikö minä se ole/ joka taiwaan ja maan ylöstäyttää/ sanoopi HERRA?
23:25 Mine sen kylle cwlen/ ette Prophetat sarnauat/ ia ennustauat walhen minun Nimeheni/ ia sanouat. Mine vndanäen/ Mine vndanäen.
Minä sen kyllä kuulen/ että prophetat saarnaawat/ ja ennustawat walheen minun nimeeni/ ja sanowat. Minä unta näen/ Minä unta näen.
23:26 Coska tactouat sis ne Prophetat lacaita? Jotca walhet ennustauat/ ia heiden sydhemens Petosta ennustauat.
Koska tahtowat siis ne prophetat lakata? Jotka walheet ennustawat/ ja heidän sydämensä petosta ennustawat.
23:27 Ja tactouat ette minun Canssan pite minun Nimeni vnoctaman/ heiden Undens teden/ iotca toinen toiselle sarnapi/ Ninquin heiden Isens minun Nimeni vnodhit Baalin teden.
Ja tahtowat että minun kansan pitää minun nimeni unohtaman/ heidän untensa tähden/ jotka toinen toiselle saarnaapi/ Niinkuin heidän isänsä minun nimeni unohdit baalin tähden.
23:28 Jolla Prophetalla Unia on/ se Unians sarnatkan/ Mutta iolla Minun Sanani on/ se sarnatkan Minun Sanani Oikein. Sille quinga Acanat ia Nisut wertaitzet ouat? sanopi HERRA.
Jolla prophetan unia/ se uniansa saarnatkoon/ Mutta jolla minun sanani on/ se saarnatkaan minun sanani oikein. Sillä kuinka akanat ja nisut wertaiset owat? sanoopi HERRA.
23:29 Eikö minun sanani ole ninquin tuli/ sanopi HERRA/ ia ninquin wasara ioca calliot serke.
Eikö minun sanani ole niinkuin tuli/ sanoopi HERRA/ ja niinkuin wasara joka kalliot särkee.
23:30 Senteden/ catzo/ mine tadhon ninen Prophetain wastan tedhä/ sanopi HERRA/ iotca minun sanani warastauat toinen toiseldans.
Sentähden/ katso/ minä tahdon niiden prophetain wastaan tehdä/ sanoopi HERRA/ jotka minun sanani warastawat toinen toiseltansa.
23:31 Catzo/ mine tadhon ninen Prophetain wastan tedhä/ sanopi HERRA/ iotca heiden omia sanoians wieuet/ ia sanouat/ hempä sen sanonut on.
Katso/ minä tahdon niiden prophetain wastaan tehdä/ sanoopi HERRA/ jotka heidän omia sanojansa wiewät/ ja sanowat/ hänpä sen sanonut on.
23:32 Catzo/ mine tadhon tedhä nijte wastan/ iotca wärie vnia ennustauat/ sanopi HERRA. Joita he sarnauat/ ia minun Canssani wietteleuet heiden walehillans ia liuckailla opetoxillans. Waicka em mine heite lehettenyt/ enge miten heille keskenyt/ ia eike he mös ole telle Canssalle tarpeliset/ sanopi HERRA.
Katso/ minä tahdon tehdä niitä wastaan/ jotka wääriä unia ennustawat/ sanoopi HERRA. Joita he saarnaawat/ ja minun kansani wiettelewät heidän walheillansa ja liukkailla opetuksillansa. Waikka en minä heitä lähettänyt/ enkä mitään heille käskenyt/ ja eikä he myös ole tälle kansalle tarpeelliset/ sanoopi HERRA.


Valitse
luku

3 7 8 9
10 14 15
16 17 18
20 22 23
31 32 33
44 45 51