Propheta Hosea .

VI. Lucu .

Propheta lohdutta taas Canssans/ että cosca he HERralda rangaistan/ nijn he oppiwat tundeman HERran/ ja käändäwät idzens hänen tygöns/ v. 1.
ja nijn hän teke heille caicke hywä/ v. 4.
mutta Israel oli cadzowa sen ylön/ ja Juda cuitengin oli sitä ajattelewa ja pitä käätyxi tuleman/ v. 11.

 

Hoos 6:1 Cosca heille wastoin käy/ nijn heidän pitä minua edzimän/ ja sanoman: Tulcat ja palaitcam HERran tygö/ sillä hän on meitä repinyt/ hän myös meidän paranda.
Hoos 6:2 Hän on meitä lyönyt/ hän myös meidän paranda. Hän teke meitä eläwäxi cahden päiwän perästä/ colmandena päiwänä hän meitä wirgotta/ nijn että me saamme elä hänen edesäns.
Hoos 6:3 Nijn me otam sijtä waarin/ ja pyytelem/ että me HERran tundisim: Sillä hän coitta nijncuin caunis amurusco/ ja hän tule meille nijncuin sade/ nijncuin wihmasade/ joca maan tuoreutta.
Hoos 6:4 Cuinga minä sinulle Ephraim hywä teen? cuinga minä sinulle Juda hywä teen? sillä se armo/ jonga minä teile osotan/ on nijncuin amullinen pilwi/ ja nijncuin caste/ joca huomeneltain warhain lange.
Hoos 6:5 Sentähden wuoleskelen minä heitä Prophetain cautta/ ja cuoletan heitä minun suuni sanoilla/ että sinun Jumalas sanat ilmaunduisit:
Hoos 6:6 Sillä minulle kelpa armo ja ei uhri/ Jumalan tundo ja ei polttouhri.
Hoos 6:7 Mutta he käywät sen lijton ylidze nijncuin Adam/ jolla he cadzowat minun ylön.
Hoos 6:8 Sillä Gilead on Caupungi wääryttä ja weren wicoja täynäns.
Hoos 6:9 Papit owat jouckoinens nijncuin ryöwärit/ jotca wäijywät ja murhawat Sichemin tiellä: sillä he tekewät mitä he tahtowat.
Hoos 6:10 Minä näen Israelin huonesa/ jota minä cauhistun: sillä Ephraim teke huorin/ ja Israel saastutta idzens.
Hoos 6:11 Mutta Judalla on wielä elon aica olewa/ cosca minä minun Canssani fangiuden palautan.

Vers. 1. Wastoinkäy ) Täsä hän ennusta Christuxest ja Evangeliumist. Ei Judalaiset totellet Jumalata/ cosca heille myötä käwi/ nijn täydyi heidän Udes Testamendis palwella Jumalata ristin alla: ei muutoin taida olla: sillä pauperes Evangelizantur , wiheljäiset cuulewat Jumalan sanan/ mutta ei äwerjät sitä mixikän lue.
v. 2. Cahden päiwän perästä ) Puhutan Christuxen nousemisest cuolluist: mutta että hän puhu nijncuin usiammist/ tapahtu sentähden/ että me caicki nijncuin jäsenet hänen ruumisans/ cuolemme hänen cansans ja cuolluist nousemme/ cuolemme synnille ja elämme wanhurscaudelle/ Rom. 6:8.
v. 5. Wuoleskelen ) se on/ minä hyljän heidän epäjumalan palweluxens/ että he minua palwelisit.
v. 9. Murhawat ) Nimittäin/ heidän sieluns heidän epäjumalan palweluxens cautta.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14