Propheta Hosea .

XI. Lucu .

HERra juttele hywiä tecojans Israeli cohtan/ ja heidän ricoxians ja kijttämättömyttäns sitä wastan/ v. 1.
uhca heitä että he häwitetän Babelin Cuningalda/ v. 5.
walitta ettei he paranna idzens/ v. 7.
josta hänelle olis kyllä syy heitä peräti hucutta/ mutta ei hän sitä tahtonut armons tähden tehdä/ v. 8.
waan lupa wielä hänen waldacundans heidän secaans toimitta/ v. 10.

 

Hoos 11:1 COsca Israel nuori oli/ pidin minä hänen rackana/ ja cudzuin Egyptist minun poicani.
Hoos 11:2 Mutta cosca hän nyt cudzutan/ nijn he käändywät pois/ ja uhrawat Baalimille/ ja suidzuttawat cuwille.
Hoos 11:3 Minä otin Ephraimin käsiwarresta ja talutin händä/ waan nyt he owat minun apuni unohtanet.
Hoos 11:4 Minä annoin heidän wetä ihmisen ijestä/ ja käydä rackauden ohjisa/ ja minä autin heitä/ otin iken heidän caulastans ja annoin heille elatuxen/ ettei he olis palainnet Egyptijn.
Hoos 11:5 Waan nyt on Assur tullut heidän Cuningaxens: sillä ei he tahdo palaita.
Hoos 11:6 Sentähden pitä miecan tuleman heidän Caupungins päälle/ ja pitä heidän salpans temmaman ylös/ ja syömän ne heidän aiwoituxens tähden.
Hoos 11:7 Minun Canssan wäsy käändymäst minun puoleeni/ ehkä cuinga heille saarnataisin/ nijn ei kengän hangidze cuuleman.
Hoos 11:8 MItä minun pitä sinusta tekemän Ephraim? warjelengo minä sinua Israel? Pidäiskö minun sinulle tekemän nijncuin Adamalle/ ja asettaman sinun nijncuin Zeboimin?
Hoos 11:9 Mutta minun sydämelläni on toinen mieli/ minun laupiuden on ylön palawa: Etten minä tee minun hirmuisen wihani jälken/ engä palaja Ephraimi cadottaman: sillä minä olen Jumala ja en ihminen/ ja olen Pyhä teidän keskellän/ en cuitengan minä tahdo tulla Caupungijn.
Hoos 11:10 Silloin HERra noudatetan/ ja hän on kiljuwa nijncuin Lejoni. Ja cosca hän kilju/ nijn ne peljästywät/ jotca lännesä owat.
Hoos 11:11 Ja ne Egyptis myös peljästywät nijncuin lindu/ ja ne Assurin maasta nijncuin mettinen/ ja minä tahdon heitä jällens asetta heidän huoneisins/ sano HERra.
Hoos 11:12 EPhraimis on jocapaicas walhe minua wastan/ ja Israelin huonesa wäärä jumalan palwelus. Mutta Juda pitä wielä kijnni Jumalasta/ ja oikian pyhän Jumalan palweluxen.

Vers. 3. Talutin ) Nijncuin äiti harjoitta lastans käymän/ ja käsiwarrest johdotta.
v. 8. Mitä minun pitä ) Cuin hän sanois: en minä tiedä cuinga minä sinua Israel autan: sillä ei rangaistus eikä armo auta/ minä lähetän Christuxen/ joca sinulle hywin teke.
v. 9. Caupungijn ) cuin hän sanois: minun waldacundan on nijn suuri olewa/ ettei se mahdu yhtengän Caupungijn: ja se on Christuxen waldacunda coco mailmas.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14