Propheta Hosea .

XII. Lucu .

HERra soima Israelin epäjumalutta/ v. 12.
ja ihmisijn turwamist/ v. 2.
neuwo heitä parannuxeen/ nuhtele heidän opettaitans/ v. 7.
sano idzens andawans heille Prophetaita/ joita heidän pidäis cuuleman/ v. 9.
& 13. mutta ettei he sitä tee/ waan pitäwät idzens epäjumalijn/ tahto hän heitä edziä/ v. 11.
12. 14.

 

Hoos 12:1 Ephraim ruocki idzens tuulella ja samo itä tuulen perän/ ja palwele jocapäiwä epäjumalita/ ja enändä wahingota. He tekewät Assurin cansa lijton/ ja wiewät Balsamita Egyptijn.
Hoos 12:2 Sentähden warjele HERra Judan/ ja edzi Jacobi hänen menons jälken/ ja costa hänelle hänen ansions jälken.
Hoos 12:3 Hän on äitins cohdusta polkenut alas hänen weljens/ ja caikella woimallans Jumalan cansa taistellut.
Hoos 12:4 Hän paineli myös Engelin cansa ja woitti: sillä hän itki ja rucoili händä/ BethElis löysi hän hänen/ ja siellä hän on puhunut meidän cansam.
Hoos 12:5 Mutta se HERra on Jumala Zebaoth/ HERra on hänen nimens.
Hoos 12:6 Nijn käännä nyt sinuas sinun Jumalas tygö/ tee laupius ja oikeus/ ja turwa alati sinun Jumalaas.
Hoos 12:7 Mutta cauppamiehellä on wäärä waaca kädes ja pettä mielelläns:
Hoos 12:8 Sillä Ephraim sano: minä olen ricas/ minulla on kyllä/ ja ei yhdesäkän minun työsäni löytä pahateco/ joca syndi olis.
Hoos 12:9 Mutta minä olen sinun Jumalas hamast Egyptin maasta/ joca sinun anda wielä majoisa asua/ nijncuin juhlina tapahtu.
Hoos 12:10 Ja puhun Prophetaille/ olen myös se joca nijn monet ennustuxet annan/ ja Prophetain cautta julistan/ cuca minä olen.
Hoos 12:11 Sillä Gileadis on epäjumalan palwelus/ ja Gilgalis he uhrawat härkiä huckan/ ja heillä on nijn monda Altarita/ cuin cuhiloita on pellolla.
Hoos 12:12 Jacobin täyty Syrian maahan paeta/ ja Israelin täyty palwella waimon tähden/ waimon tähden tosin täyty hänen caita.
Hoos 12:13 Mutta sijtte wei HERra Israelin Egyptistä Prophetan cautta/ ja andoi sen Prophetan cautta händä corjata.
Hoos 12:14 Waan Ephraim wihoitta hänen nyt epäjumalittens cansa/ sentähden pitä heidän werens tuleman heidän päällens/ ja heidän HERrans on costawa heidän pilckans.

Vers. 1. Lijton ) He uscaldawat ihmisijn/ ja ei Jumalaan.
v. 4. BethElis ) siellä oli heidän mielestäns soweliambi Julan palwelusta pitä cuin Jerusalemis/ ja sen wahwistawat/ että Jacob oli siellä ihmeitä tehnyt.
v. 7. Waaca ) Ei he BethElist selitä oikein Raamattua.
v. 12. Paeta ) Että Jacob palweli Jumalata BethElis/ se tapahtui silloin hänen personans puolesta: mutta sijtte cuin Jumala ilmoitti idzens Mosexen cautta/ ja Canssans wei Egyptistä/ sitä heidän piti sijtte seuraman/ ja ei Jacobi.
v. 14. Heidän HERrans ) se on/ Assyrian Cuningas.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14