Propheta Hosea .

III. Lucu .

HOsea saa taas käskyn sijtä portost/ v. 1.
sixi merkixi/ että Israelin lapset pidäis jongun ajan oleman ilman Cuningata ja Papeita/ v. 4.
mutta wijmein tuleman käätyxi heidän oikian Cuningans Christuxen tygö/ v. 5.

 

Hoos 3:1 JA HERra sanoi minulle: mene wielä kerta/ ja hala sitä salawuoteista waimo ja portto. Nijncuin HERra racasta Israelin lapsia/ jotca cuitengin käännyit muucalaisten jumalain tygö/ ja halawat wijnacannun tähden.
Hoos 3:2 Ja minä sowin hänen cansans/ wijtentoistakymmenden hopiapenningijn/ ja puolentoista Homerijn ohria/ ja sanoin hänelle:
Hoos 3:3 Odota minua monda päiwä ja älä huorin tee/ älä toiseen ryhdy: sillä minä tahdon myös sinuakin odotta.
Hoos 3:4 Sentähden että Israelin lapset pitä monda päiwä ilman Cuningasta/ ilman Päämiestä/ ilman uhrita/ ilman Altarita/ ilman päälishameta/ ja ilman Jumalan palwelusta oleman.
Hoos 3:5 Sijtte Israelin lapset palajawat/ ja heidän HERrans Jumalatans/ ja Dawidita heidän Cuningastans edziwät. Ja pitä HERra ja hänen armons wijmeisellä ajalla cunnioittaman.

Vers. 1. Wijnacannun tähden ) se on/ wadzan tähden.
V. 4. Ilman Cuningasta ) Ei ollut Israelillä Cuningast fangiuxen jälken/ sijhen saacka oikia Dawid Christus tuli/ joca on coco mailman Cuningas.
V. 5. Dawid ) Cadzo Ier. 30:9. V. eod. Wijmeisellä ajalla ) Cadzo Esa. 2:2.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14