Propheta Hosea .

VII. Lucu .

PRopheta walitta waikiast Israelin syndejä ja catumattomutta/ v. 1.
lijatengin heidän epäjumalan palwelustans/ v. 3.
ja että he turwaisit ihmisten apuun/ v. 11.
jongatähden he myös HERralda rangaistan/ v. 13.

 

Hoos 7:1 COsca minä Israeli autta tahdon/ nijn äsken nähdän Ephraimin wäärys/ ja Samarian pahuus/ nijn että he sitä enämmin epäjumalita palwelewat:
Hoos 7:2 Sillä waicka he keskenäns warasten/ ja ulcona ryöwäritten cansa rangaistan/ ei he cuitengan huomaidze/ että minä otan waarin caikesta heidän pahudestans. Mutta minä näen kyllä heidän menons/ jota he jocapaicas pitäwät.
Hoos 7:3 He ilahuttawat Cuningan pahudellans/ ja Päämiehet walhellans/ ja owat caicki huorintekiät.
Hoos 7:4 Nijncuin pädzi/ jonga leipoja lämmittä/ cosca hän on sotcunut/ anda hän taikinan hapata ja nosta.
Hoos 7:5 Tänäpän on meidän Cuningam juhla/ ja Päämiehet lämbiäwät wijnasta/ nijn hän cudzutta pilckajat tygöns.
Hoos 7:6 Sillä heidän sydämens on palawa nijncuin pädzi/ cosca he uhrawat ja Canssa wiettelewät. Mutta heidän leipojans maca caiken yösen/ ja pala amulla tulen liekisä. He owat wielä caicki palawat nijncuin pädzi.
Hoos 7:7 Waicka heidän Duomarins syödän/ ja caicki heidän Cuningans langewat/ ei ole sijttekän yhtäkän heisä/ joca minua rucoile.
Hoos 7:8 Ephraim secoitta idzens Canssoijn: Ephraim on nijncuin kyrsä/ jota ei kengän käännä.
Hoos 7:9 Waan muucalaiset syöwät hänen woimans/ jota ei hän cuitengan tottele. Hän on myös harman carwan saanut/ ei hän sijttekän sitä huole.
Hoos 7:10 Ja Israelin coreus nöyrytetän heidän silmäins edesä/ ei he sengän tähden käännä idzens heidän HERrans Jumalans tygö/ eikä hänestä pidä lucua näisä caikisa.
Hoos 7:11 Sillä Ephraim on nijncuin hullu mettinen/ joca ei mitän huomaidze/ toisinans hän auxens huuta Egyptiä/ ja toisinans he juoxewat Assurijn.
Hoos 7:12 Mutta että he nijn sinne ja tänne juoxendelewat/ heitän minä minun werckoni heidän päällens/ ja temman alas nijncuin linnut taiwan alda. Minä tahdon heitä rangaista/ nijncuin heidän seuracunnisans saarnatan.
Hoos 7:13 Woi heitä/ että he minusta horjahtuwat/ heidän täyty turmeldua: sillä he owat minusta luopunet. Minä olisin heidän kyllä päästänyt/ jollei he olis walheita opettanet.
Hoos 7:14 Nijn ei he myös minua huuda sydämestäns/ waan ulwowat heidän luolisans. He coconduwat syömisen ja juomisen tähden/ ja owat minulle cowacorwaiset.
Hoos 7:15 Minä opetan heitä ja wahwistan/ mutta pahasti he minua kijttäwät.
Hoos 7:16 He palajawat/ mutta ei oikein/ waan owat nijncuin carsas joudzi. Sentähden pitä heidän Päämiestens miecan cautta langeman/ heidän uhcauxens pitä Egyptis nauroxi tuleman.

Vers. 1. Nähdän ) Jota enämmin opetetan/ sitä pahemmaxi mailma tule.
V. 6. Leipojans maca ) se on/ heidän Cuningans: ja tahto sanoa: ha palawat nijn heidän epäjumaludesans/ ettei heitä milläkän waiwalla taita sijtä eroitta/ ja he tekewät nijstä Martyrit/ joita Jumala rangaise/ nijncuin he sen Jumalan tähden kärsisit.
V. 8. Käännä ) Mutta anda hänen pala caicki toiselda puolelda.
v. 12. Saarnatan ) se on/ he uhcawat ja toruwat oikeita Prophetaita nijncuin wääriä opettaita Jumalan edes/ sen pitä tuleman heidän pääns päälle/ heidän pitä sitä curitust kärsimän/ jota he muita wastan heidän Schouluisans saarnawat.
v. 14. Luolisans ) se on/ heidän Kircoisans ja Schouluisans/ joisa he epäjumalain cansa salawuoteutta pitäwät. Vers. eod. He coconduwat ) se on/ he pitäwät heidän Jumalan palwelustans wadzan tähden.
v. 16. Uhcauxens ) Nimittäin/ Prophetaita wastan.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14