Propheta Hosea .

V. Lucu .

Propheta ilmoitta Papeille/ Canssalle ja idze Cuningalle HERran tahtowan heitä rangaista/ että he olit hänen nijncuin porton hyljännet/ eikä tahtonet palaita jällens/ v. 1.
nijn myös Judat. v. 5.
jos he sijtte edziwät HERra/ nijn ei heidän pidä löytämän/ mutta pitä häwitettämän/ v. 8.
ja ei kengän taida heitä autta/ v. 13.

 

Hoos 5:1 Cuulcat sijs Papit ja Israelin huone ottacat waari/ ja ota corwijs sinä Cuningan huone: sillä rangaistus pitä tuleman teidän päällen/ te jotca Mizpas paulan/ ja lewitetyn wercon Thaboris wirittänet oletta.
Hoos 5:2 He teurastawat sangen paljo/ ja nijllä wiettelewät Canssa/ sentähden tule minun heitä caickia rangaista.
Hoos 5:3 Kyllä minä tunnen Ephraimin/ ja ei Israel ole minun edestäni peitetty/ että Ephraimin on portto/ ja Israel saastainen.
Hoos 5:4 Ei he ajattele palaita Jumalans tygö: sillä heillä on huoruden sydän/ ja ei he tottele HERra.
Hoos 5:5 Sentähden pitä Israelin coreus heidän caswoins edes nöyrytettämän/ ja Israel ja Ephraim pitä pahain tecoins tähden langeman: Judan pitä myös heidän cansans langeman.
Hoos 5:6 He edziwät sijtte HERra carjoinens ja lambainens/ waan ei heidän pidä sijttekän händä löytämän.
Hoos 5:7 Sillä hän on idzens heildä käändänyt pois. He cadzowat HERran ylön ja synnyttäwät äpärä lapsia/ sentähden pitä myös uden Cuun syömän heitä uhreinens.
Hoos 5:8 Ja/ soittacat Basunata Gibeas/ Ja/ soittacat torwe Ramasa/ Ja/ huutacat BethAwenis/ tuolla puolen BenJaminin.
Hoos 5:9 Sillä Ephraimin pitä rangaistuxen päiwänä kylmillä oleman/ josta minä Israelin sucucundia uscollisest olen neuwonut.
Hoos 5:10 JUdan Päämiehet owat nijncuin rajain siirtäjät/ sentähden tahdon minä minun wihani wuodatta heidän päällens nijncuin weden.
Hoos 5:11 Ephraim kärsi wäkiwalda ja ahdistetan/ joca hänelle oikein tapahtu: sillä hän andoi idzens ihmisten käskyihin.
Hoos 5:12 Minä olen Ephraimille nijncuin coi/ ja Judan huonelle widzaus.
Hoos 5:13 Mutta cosca Ephraim tunsi sairaudens ja Juda haawans/ nijn Ephraim meni Assyriaan/ ja lähetti Jarebin Cuningan tygö. Waan ei hän woinut teitä cuitengan autta/ eikä parata teidän haawojan.
Hoos 5:14 Sillä minä olen Ephraimille nijncuin wanha Lejon/ ja Judan huonelle nijncuin nuori Lejon. Minä/ minä idze heitä raatelen ja menen pois/ minä wien heidän pois/ ja ei kengän heitä woi pelasta.
Hoos 5:15 MInä menen ja palajan taas sialleni/ sijhenasti cuin he syndins tundewat/ ja minun caswoani edziwät.

Vers. 4. Mitzpas ) Sillä he sääsit idze siellä jumalan palweluxen/ jolla he wiettelit Canssan,
v. 2. Teurastawat ) Epäjumalan palweluxeen coco mailma runsast anda/ waan totuden täyty kerjätä.
v. 5. Coreus ) se on/ heidän jumalan palweluxens/ johon he uscalsit.
v. 7. äpärä lapsia ) se on/ he opettawat lapsillens wäärä ja epäjumalan palwelust/ ettei he taida tulla minun lapsixeni.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14