Propheta Hosea .

VIII. Lucu .

HERra käske ilmoitta Canssallens heidän rangaistuxens/ että he ricoit hänen lijttons/ v. 1.
palwelit epäjumalita ja turwaisit ihmisten apuun/ v. 4.
& 9. jota wastan ei heidän monet uhrins ja kirckons pitänyt auttaman/ v. 12.

 

Hoos 8:1 HUuda selkiäst nijncuin Basuna/ ja sano: hän tule jo HERran huonen ylidzen nijncuin Cotca.
Hoos 8:2 Että he owat minun lijttoni rickonet/ ja owat minun Laistani luopunet. Nijn heidän pitä minua huutaman: sinä olet minun Jumalan/ me Israel tunnemme sinun.
Hoos 8:3 Israel hylkä hywän/ sentähden pitä wihollisen heitä waiwaman.
Hoos 8:4 He asettawat Cuningat ja ei tottele minua/ he panewat Päämiehet/ ja ei minun pidäis sitä tietämän. Cullastans ja hopiastans tekewät he epäjumalita/ että he juuri nopiast häwiäisit.
Hoos 8:5 Sinun wasickas Samaria hän sysä pois/ minun wihan on julmistunut/ ei se taida cauwan olla/ heitä pitä rangaistaman.
Hoos 8:6 Sillä wasicka on tullut Israelist/ jonga on seppä tehnyt/ ja ei taida Jumala olla. Sentähden pitä Samarian wasican tomuxi tehtämän:
Hoos 8:7 Sillä he kylwit tuulen/ ja heidän pitä jällens tuulispään nijttämän. Ei heidän siemenens pidä tuleman ylös/ eikä hedelmäns jauho andaman: ja jos hän wielä annais/ nijn muucalaiset pitä sen syömän.
Hoos 8:8 Israel tule syödyxi/ ja pacanat pitäwät hänen saastaisna astiana.
Hoos 8:9 Että he juoxit Assurin tygö/ nijncuin exynyt Hirwi.
Hoos 8:10 Ephraim lahjoi racastaitans/ ja anda pacanoille weron. Ne minä cocon heidän päällens/ heidän pitä Cuningaan ja Päämiehin pian suuttuman.
Hoos 8:11 Sillä Ephraim on tehnyt monda Altarita syndiä tehdäxens/ nijn pitä myös Altarit hänelle synnixi luettaman.
Hoos 8:12 Waicka minä paljo heille minun Laistani kirjoitan/ nijn he lukewat sen cuitengin muucalaisexi opixi.
Hoos 8:13 Että he nyt paljo uhrawat/ ja liha tuowat edes/ ja syöwät/ nijn ei se cuitengan ole HERralle otollinen. Mutta hän tahto muista heidän pahudens/ ja heidän syndins edziä/ jotca Egyptijn heidäns käändäwät.
Hoos 8:14 Israel unhotta luojans ja rakenda Kircko. Ja Juda teke myös monda wahwa Caupungita/ mutta minä lasken tulen hänen Caupungeihins/ joca hänen huonens polttaman pitä.

V. 1. Hän tule ) Nimittäin wihollinen/ Assyrian Cuningas.
v. 4. Cuningat ) Cadzo 2. Par. 1:6.
v. 5. Wasickas ) sinun cuwas eli epäjumalas.
v. 12. muucalaisexi opixi ) Ei se ole usi/ että Jumalan sana ja oikia oppi cudzutan muucalaisexi ja wääräxi opixi nijldä jotca idze wäärät opettajat owat.
v. 13. Syöwät ) Nijncuin uhri syödän/ se on/ pyhä ruoca/ joca Jumalalle palweluxexi tapahtu.
v. 14. Rakenda Kircko ) Pidä waari/ cuinga se Jumalalle kelpa/ että Kircot raketan pyhille ja heidän jatöxillens/ Petarille/ etc. ja Jumala ja hänen sanans unhotetan.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14