Propheta Hosea .

XIII. Lucu .

HERra walitta waikiast Israelin epäjumalutta/ v. 1.
ja suurta kijttämättömyttä/ v. 4.
uhca costa heille sen jälken/ v. 7.
lupa cuitengin heitä helwetist ja cuolemast päästä/ waicka harwat heistä sen lohdutuxen ymmärsit/ v. 14.

 

Hoos 13:1 COsca Ephraim Israelis corgotettin/ nijn hän hirmuisest opetti/ ja teki sijtte syndiä Baalimin cautta/ ja sen cautta surmattin.
Hoos 13:2 Mutta nyt he paljo enämmin syndiä tekewät/ ja walawat cuwia hopiast/ nijncuin he taitawat ajatella/ nimittäin/ epäjumalit/ jotca caicki cuitengin sepän tegot owat: joista he saarnawat/ ja joca tahto nijden wasickain suuta anda/ sen pitä ihmisiä uhraman.
Hoos 13:3 Ne saawat amu udun/ ja sen casten joca warahin lange. Ja nijncuin acanat jotca puhalletan pois luwasta/ ja nijncuin sawu totoista.
Hoos 13:4 Mutta minä olen sinun HERras Jumalas Egyptin maasta/ ei tosin sinun pidäis muuta Jumalata tundeman paidzi minua/ eikä yhtän wapahtajata/ waan minua ainoata.
Hoos 13:5 Minä surin tosin sinun tähtes corwesa/ sijnä carkiasa maasa.
Hoos 13:6 Mutta että he owat rawitut/ ja kylläns saanet/ nijn heidän sydämens paisui/ ja sentähden minun unohtawat.
Hoos 13:7 Minä myös tahdon olla heidän cohtans nijncuin Lejoni/ ja tahdon heitä wäijyä nijncuin Pardi tiellä.
Hoos 13:8 Minä tahdon heitä cohdata nijncuin Carhu jonga pojat owat otetut pois. Ja tahdon rewäistä heidän paatunen sydämens ricki/ ja tahdon heidän siellä syödä/ nijncuin Lejon repi pedot ricki.
Hoos 13:9 Israel/ sinä wiet sinus onnettomuten/ waan sinun terweydes on minus ainoas.
Hoos 13:10 Cusa on sinun Cuningas? joca sinua taidais autta caikis sinun Caupungeisas? ja sinun Duomaris joista sinä sanoit: anna minulle Cuningas ja Päämiehiä.
Hoos 13:11 Minä tosin annoin sinulle Cuningan minun wihasani/ ja otan sen sinulda pois minun hirmuisudesani.
Hoos 13:12 Ephraimin pahateco on sidottu cocon/ ja hänen syndins owat salatut?
Hoos 13:13 Sillä hänelle pitä kipu tapahtuman nijncuin wastoinolewaiselle: sillä hän on tyhmä lapsi. Ja sen ajan pitä tuleman/ ettei heidän pidä taitaman kärsiä heidän lastens surkiutta.
Hoos 13:14 Mutta minä tahdon heitä päästä helwetist/ ja wapahta cuolemast. Cuolema/ minä tahdon olla sinulle myrcky/ helwetti/ minä tahdon olla sinulle surma.
Hoos 13:15 Cuitengin on se lohdutus minun silmäini edest peitetty: sillä hänen pitä weljesten waihella hedelmätä tekemän.
Hoos 13:16 Itätuulen pitä tuleman corwesta ja hänen caiwons curehtuman/ ja hänen lähtens cuiwaman/ sen pitä raateleman caickein callimmat calut ja tawarat.

Vers. 1. Surmattin ) Nijncuin Ahas caickein hänen omains cansa.
v. 3. Amu udun ) Kyllä he sille epäiumalan palweluxelle paljo hywä lausuwat/ waan ei sijtä mitän ole/ sano Hosea.
v. 9. Onnettomuten ) se on/ että sinä edzit apu ihmisildä/ ja et Jumalalda.
v. 11. Cuningan ) Saulin hän andoi heille ylönmielden/ 1. Reg. 8. Cuin hän tahdois sano: ensimäisen Cuningan annoin minä sinulle wihasani/ nijn minä myös wijmein sen sinulda hirmuisudesani tahdon otta pois/ ettei sinulle yhtän pidä oleman
v. 15. Helwetist ) sen ajallisen waldacunnan pitä häwitettämän/ waan hengellinen/ se on/ Christuxen waldacunda pitä corgotettaman.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14