P. Johannesen Euangelium.

Toinen Lucu.

 

2:1 JA colmanden peuen olit Häedh Canas Galileas/ NIn oli Iesusen Eiti sielle.
Ja kolmannen päiwänä olit häät Kanassa Galileassa/ Niin oli Jesuksen äiti siellä.
2:2 Nin mös Iesus ia henen Opetuslapsens cutzuttin Häehin.
Niin myös Jesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin.
2:3 Ja coska wina pwttui/ sanoi Iesuse' Eiti henelle/ Ei ole heille wina.
Ja koska wiina puuttui/ sanoi Jesuksen äiti hänelle/ Ei ole heillä wiinaa.
2:4 Sanoi Iesus henelle/ Waimo/ mite minulle ombi sinun cansas? Ei ole minun hetken wiele tullut.
Sanoi Jesus hänelle/ Waimo/ mitä minulle ompi sinun kanssasi? Ei ole minun hetkeni wielä tullut.
2:5 Sanoi henen Eitins paluelioille/ Mite hen teille sanopi/ se techket.
Sanoi hänen äitinsä palwelijoille/ Mitä hän teille sanoopi/ se tehkäät.
2:6 Nin olit sielle cwsi Kiuiste wesiastiat panduna/ Judasten Pudhistamisen tauan ielken/ ia cuki weti caxi eli colme Mitta.
Niin olit siellä kuusi kiwistä wesiastiat pantuna/ Judasten puhdistamisen tawan jälkeen/ ja kukin weti kaksi eli kolme mittaa.
2:7 Nin sanoi Iesus heille/ Teuteket wesiastiat wedhelle. Ja he teutit ne ylen teuten.
Niin sanoi Jesus heille/ Täyttäkäät wesiastiat wedellä. Ja he täytit ne ylen täyteen.
2:8 Ja hen sanoi heille/ Pangat nyt siselle/ ia wieket Edheskeuuelle. Ja he weit.
Ja hän sanoi heille/ Pankaat nyt sisälle/ ja wiekäät edeskäywälle. Ja he weit.
2:9 Mutta quin se Edeskieupe maisti site wina/ ioca oli wesi ollut/ eike tienyt custa se tuli/ Mutta ne Palueliat tiesit iotca sen wedhen ammulsit/ cutzui se Edeskieupe Ylien ia sanoi henelle/
Mutta kuin se edeskäywä maisti sitä wiinaa/ joka oli wesi ollut/ eikä tiennyt kusta se tuli/ Mutta ne palwelijat tiesit jotka sen weden ammensit/ kutsui se edeskäywä yljän ja sanoi hänelle/
2:10 Jocainen andapi ensin Hyue wina/ ia quin he iopuuat/ sijtte site Honombata. Sine sen Hyuen winan kätkit tehenasti.
Jokainen antaapi ensin hywä wiina/ ja kuin he juopuwat/ Sitten sitä huonompata. Sinä sen hywän wiinan kätkit tähänasti.
2:11 Teme ombi se ensimeinen Tunnustechti/ ionga Iesus teki Canas Galileas/ ia ilmoitti henen Cunnians. Ja henen Opetuslapsens wskoit henen pälens.
Tämä ompi se ensimmäinen tunnustähti/ jonka Jesus teki Kanassa Galileassa/ ja ilmoitti hänen kunniansa. Ja hänen opetuslapset uskoit hänen päällensä.
2:12 Sitelehin hen alasmeni Capernaumijn hen itze/ ia henen Eitins/ ia henen weliens/ ia henen Opetuslapsens/ ia eiuet he sielle cauuan wipyneet.
Siitä lähin hän alas meni Kapernaumiin hän itse/ ja hänen äitinsä/ ja hänen weljensä/ ja hänen opetuslapsensa/ ja eiwät he siellä kauan wiipyneet.
2:13 Ja Judasten/ Päsienen oli iwri lesse/ Ja Iesus ylesmeni Jerusalemin/
Ja judasten/ Pääsiäinen oli juuri läsnä/ Ja Jesus ylös meni Jerusalemiin/
2:14 Ja leusi Templis ne istuuan/ iotca sielle Caria Lambait/ ia Mettisit myskendelit/ ia waihechtaijat.
Ja löysi templissä ne istuwan/ jotka siellä karjaa lampaita/ ja mettiset myyskentelit/ ja waihtajat.
2:15 Ja hen teki Rooskan Köusiste/ ia wlosaioi caiki Templist/ ynne Lambat ia Carian. Ja waihechtaiaden rahan hen poiswiskasi/ ia mahancukisti peudhet.
Ja hän teki ruoskan köysistä/ ja ulos ajoi kaikki templistä/ ynnä lampaat ja karjan. Ja waihtajain rahan hän pois wiskasi/ ja maahan kukisti pöydät.
2:16 Ja sanoi nijlle ioca Mettisi myidh/ wieket nämet telde pois/ Ja elket tehckö minun Iseni Honecta Cauppahonexi.
Ja sanoi niille jotka mettisiä myi/ wiekäät nämät täältä pois/ Ja älkäät tehkö minun Isäni huonetta kauppahuoneeksi.
2:17 Mutta henen Opetuslapsens muistit ette Kirioitettu on/ Sinun Hones Kiuaus ombi minun szönyt.
Mutta hänen opetuslapsensa muisti että kirjoitettu on/ Sinun huoneesi kiiwaus ompi minun syönyt.
2:18 Nin wastasit Juttat/ ia sanoit henelle/ Mite mercki sine meille osotat/ ette sine neite teet?
Niin wastasi juuttaat/ ja sanoit hänelle/ Mitä merkki sinä meille osoitat/ että sinä näitä teet?
2:19 Wastasi Iesus ia sanoi heille/ Rickocat teme Templi/ ia colmanden peiuen/ mine tadon sen ylesrake'da.
Wastasi Jesus ja sanoi heille/ Rikkokaat tämä templi/ ja kolmannen päiwän/ minä tahdon sen ylös rakentaa.
2:20 Nin sanoit Juttat/ Tete Templi ombi cwsi widhettekymende wootta rakettu/ ia sine sen tadhot colmen peiuen ylesrakenda?
Niin sanoit juuttaat/ Tätä templi ompi kuusi wiidettäkymmentä wuotta rakettu/ ja sinä sen tahdot kolmen päiwän ylös rakentaa?
2:21 Mutta hen sanoi henen Rumins Templist.
Mutta hän sanoi hänen ruumiinsa templistä.
2:22 Coska hen sis oli coolluista ylesnosnut/ muistit henen Opetuslapsens/ ette hen oli sen sanonut/ ia vskoit Ramatudh/ ia sen Puhen/ ionga Iesus sanonut oli.
Koska hän siis oli kuolleista ylösnoussut/ muistit hänen opetuslapsensa/ että hän oli sen sanonut/ ja uskoit Raamatut/ ja sen puheen/ jonka Jesus sanonut oli.
2:23 Coska hen nyt Jerusalemis oli/ Päsieisne Juhlapeiuenä/ vskoit monda henen Nimens päle/ coska he näit ne Tunnustedhet/ iotca hen teki.
Koska hän nyt Jerusalemissa oli/ Pääsiäisenä juhlapäiwänä/ uskoit monta hänen nimensä päälle/ koska he näit ne tunnustähdet/ jotka hän teki.
2:24 Mutta Iesus ei vskonut itzens heille/ Sille ette hen tunsi heijet caiki/
Mutta Jesus ei uskonut itsensä heille/ Sillä että hän tunsi heidät kaikki/
2:25 ia ei taruinut/ ette iocu pideis todistaman Inhimisist. Sille hen itze kylle tiesi mite Inhimises oli.
ja ei tarwinnut/ että joku pitäisi todistaman ihmisistä. Sillä hän itse kyllä tiesi mitä ihmisessä oli.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21