P. Johannesen Euangelium.

 

XV Lucu.

 

15:1 MIne olen se totine' Winapuu/ ia minun Isen ombi Winatarha'haltia.
Minä olen se totinen wiinapuu/ ja minun Isän ompi wiinatarhan haltija.
15:2 Jocaitzen oxa' minussa/ ioca ei Hedhelmete canna/ hen poiskarsi. Ja iocaitzen quin Hedhelme' ca'da/ sen he' puhdastapi/ ette se Runsahaman hedhelmen cannais.
Jokaisen oksan minussa/ joka ei hedelmää kanna/ hän pois karsi. Ja jokaisen kuin hedelmän kantaa/ sen hän puhdistaapi/ että sen runsaamman hedelmän kantaisi.
15:3 Nyt te oletta puchtat sen sanan teden/ ionga mine puhuin teille.
Nyt te olette puhtaat sen sanan tähden/ jonka minä puhuin teille.
15:4 Olcatta minus/ ia mine teis. Quin oxa ei woi itzestens Hedhelme canda/ ellei hen kijni ole Winapuus/ nin mös te/ iollei te minus kijni ole.
Olkaatte minussa/ ja minä teissä. Kuin oksa ei woi itsestänsa hedelmää kantaa/ ellei hän kiinni ole wiinapuussa/ niin myös te/ jollei te minussa kiinni ole.
15:5 Mine olen Winapw/ Te oletta Oxat/ Joca minus pysy/ ia mine henes/ se ca'da palio hedhelmet/ Sille ilma' minuta ette te woi miten tehdä.
Minä olen wiinapuu/ Te olette oksat/ Joka minussa pysyy/ ja minä hänessä/ se kantaa paljon hedelmät/ Sillä ilman minua ette te woi mitään tehdä.
15:6 Joca ei ole minus/ se poisheiteten ninquin Oxa/ ia quiuettupi/ ia ne cokonsidhotan/ ia heiteten tuleen ia poltetan.
Joka ei ole minussa/ se pois heitetään niinkuin oksa/ ja kuiwettuupi/ ja ne kokoon sidotaan/ ja heitetään tuleen ja poltetaan.
15:7 Jos te minus pysytte/ ia minun Sanani teisse pysyuet/ nin caiki mite te tadhotta/ anocat ia sen te saatta.
Jos te minussa pysytte/ ja minun sanani teissä pysywät/ niin kaikki mitä te tahdotte/ anokaat ja sen te saatte.
15:8 Sijne o'bi minu' Isen cu'nioitettu ette te palio hedhelmet ca'natt/ ia tuletta minun Opetuslapsixen.
Siinä ompi minun Isän kunnioitettu että te paljon hedelmät kannatte/ ja tulette minun opetuslapsikseni.
15:9 Quin Ise racasti minua/ nin mine mös Racastin teite * Pysyket minu' Rakaudhesani.
Kuin Isä rakasti minua/ niin minä myös rakastin teitä Pysykäät minun rakkaudessani.
15:10 Jos te minun Keskyni pidhette/ nin te pysytte minun rackaudhesani/ ninquin mine pidhin minun Iseni Käskyn/ ia pysyn henen rackaudhesans.
Jos te minun käskyni pidätte/ niin te pysytte minun rakkaudessani/ niinkuin minä pidin minun Isäni käskyn/ ja pysyn hänen rakkaudessansa.
15:11 Neite mine ole' puhunut teille/ ette minun ilon teisse pysysi/ ia teiden ilone teuteteisin.
Näitä minä olen puhunut teille/ että minun iloni teissä pysyisi/ ja teidän ilonne täytettäisiin.
15:12 Se o'bi minun Keskyn/ ette te racastatt teite keskenen/ ninquin mine racastin teite.
Se ompi minun käskyni/ että te rakastatte teitä keskenän/ niinkuin minä rakastin teitä.
15:13 Eikellen ole swrembata rackautta/ quin se/ ette ioku pane Hengens ysteuins edeste.
Ei kellään ole suurempaa rakkautta/ kuin se/ että joku panee henkensä ystäwäin edestä.
15:14 Te oletta minun ysteueni/ ios te teet mite mine teite keske'/
Te olette minun ystäwäni/ jos te teet mitä minä teitä käsken/
15:15 Testedes en mine sano teite Palueliaxi/ sille ei Paluelia tiedhä/ mite henen HERRANS teke/ Mutta ysteuexeni mine cutzuin teijte/ Sille caiki quin mine cwlin Iseldeni/ ne mine ilmoitin teille.
Tästedes en minä sano teitä palwelijaksi/ sillä ei palwelija tiedä/ mitä hänen HERRANSA tekee/ ja hedelmää tekemän/ ja teidän hedelmän pitää pysymän. Että mitä te anotte Isältä minun nimeeni/ sen hän antaapi teille.
15:16 Ette te minua Uloswalinnuat/ Waan mine wlosualitzin teiden/ ia säsin teite menemen/ ia Hedhelmete tekemen/ ia teiden Hedhelmen pite pysymen. Ette mite te anotta Iselde minun Nimeheni/ sen hen andapi teille.
Ette te minua ulos walinnut/ Waan minä ulos walitsin teidän/ ja säädin teitä menemän/ ja hedelmää tekemän/ ja teidän hedelmän pitää pysymän. Että mitä te anotte Isältä minun nimeeni/ sen hän antaapi teille.
15:17 Sen kesken mine teille/ ette te racastat teite keskenen.
Sen käsken minä teille/ että te rakastat teitä keskenän.
15:18 Jos Mailma wiha teite/ Nin tietke ette hen ennen wihasi minua quin teite.
Jos maailma wihaa teitä/ Niin tietäkää että hän ennen wihasi minua kuin teitä.
15:19 Jos te olisitta Mailmast/ nin Mailma site oma's racastais/ Mutta senteden ettei te ole mailmast/ waan mine wloswalitzin teijet mailmast/ sille mailma teite wihapi.
Jos te olisitte maailmasta/ niin maailma sitä omaansa rakastaisi/ Mutta sentähden ettei te ole maailmasta/ waan minä ulos walitsin teidät maailmasta/ sillä maailma teitä wihaapi.
15:20 Muistacat minun Sanan/ ionga mine teille sanoin/ Ei ole Paluelia swrembi henen HERRANS. Jos he minua wainosit/ nin he mös teite wainouat/ Jos he minun sanani kätkit/ nin he mös teiden sanan kekeuet.
Muistakaat minun sanani/ jonka minä teille sanoin/ Ei ole palwelija suurempi hänen HERRAANSA. Jos he minua wainosit/ niin he myös teitä wainoawat/ Jos he minun sanani kätkit/ niin he myös teidän sanani kätkewät.
15:21 Mutta caiki nemet he tekeuet teille/ minun Nimeni teden/ Sille ettei he tunne site ioca minun lehetti.
Mutta kaikki nämät he tekewät teille/ minun nimeni tähden/ Sillä ettei he tunne sitä joka minun lähetti.
15:22 Ellen mine tullut olis/ ia puhunut heille/ nin ei olis heille * syndi. Mutta nyt ei ole heille mille he syndins werhouat.
Ellen minä tullut olis/ ja puhunut heille/ niin ei olis heille syntiä. Mutta nyt ei ole heillä millä he syntinsä werhoawat.
15:23 Joca minua wihapi/ Se mös minun Iseni wihapi.
Joka minua wihaapi/ Se myös minun Isäni wihaapi.
15:24 Ellei mine olisi nijte töite heiden seasans tehnyt/ ioita ei kenge' mw tehnyt/ nin ei olis heille syndi.
Ellei minä olisi niitä töitä heidän seassani tehnyt/ joita ei kenkään muu tehnyt/ niin ei olisi heille syntiä.
15:25 Mutta nyt he neit/ ia Wihasit sekä minua/ sekä mös minu' Iseni/ waan se tapactui ette se Puhe ioca heiden Laisans o'bi kirioitettu pideis teutetteme'/ He wihasit minua ilman syte.
Mutta nyt he näit/ ja wihasit sekä minua/ sekä myös minun Isäni/ waan se tapahtui että se puhe joka heidän laissansa ompi kirjoitettu pitäisi täytettämän/ He wihasit minua ilman syytä.
15:26 Mutta coska se Lohdhuttaia tulepi/ ionga mine leheten teille Iseldä/ se Totudhen Hengi/ ioca Iseste wloskieupi/ Sen pite minusta todhistaman.
Mutta koska se lohduttaja tuleepi/ jonka minä lähetän teille Isältä/ se Totuuden Henki/ joka Isästä ulos käypi/ Sen pitää minusta todistaman.
15:27 Ja te mös todhistaiat oletta/ Sille ette te oletta algusta minun cansani olluet.
Ja te myös todistajat olette/ Sillä että te olette alusta minun kanssani olleet.


* Heille Syndi ) Se on sanottu ninquin Ezech 18. sanopi.
Ette iocainen omain Syndiense tedhen coleman pite.
Sille Christusen cautta se peri Syndi ombi poisotettu/ ia Christusen tulemisen ielkijn ei hen sillen keten woi cadhotta/ paitzi henen ioca ei Synnistä low/ Se on/ ioca ei tacto wsko.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21