Salomon Saarnaja

XI. Lucu.

 

Köyhille ja oudoille pitä oldaman andias/ cosca tila annetan/ että HERralda löytäisin hywä tehnen/ v. 1.
et sinä tiedä mitä Jumala tekewä on/ v. 5.
waan ole wirasas wiriä ja toimellinen/ v. 6.
sillä jos ihminen on iloinen ja cauwan elä/ nijn tule cuitengin nijn monda paha päiwä/ että hän kyllä saa murhetta/ v. 7.

 

Saarn 11:1 ANna leipäs mennä weden ylidzen/ nijn sinä sen ajallans löytäwä olet.
Saarn 11:2 Ja seidzemelle ja cahdexelle: sillä et sinä tiedä/ mikä cowa onni maan päälle tulla taita: Cosca pilwet täynäns owat/ nijn he andawat saten maan päälle.
Saarn 11:3 Ja cosca puu caatu/ joco se caatu etelään eli pohjaan/ cuhunga hän caatu/ sinne hän jää.
Saarn 11:4 Joca ilma cadzo/ ei hän kylwä/ ja joca pilwiä curkistele/ ei hän mitän leicka.
Saarn 11:5 Nijncuin et sinä tiedä tuulen tietä/ ja cuinga luut äitin cohdusa walmistetan: nijn et sinä myös tiedä Jumalan töitä/ jotca hän caicki teke.
Saarn 11:6 Kylwä siemenes huomeneldain/ ja älä pidä kättäs ylös ehtona: sillä et sinä tiedä cumbi paremmin menesty/ ja jos molemmat menestywät/ nijn on parembi.
Saarn 11:7 Walkeus on suloinen/ ja se on silmille otollinen/ nähdä Auringota.
Saarn 11:8 Jos jocu ihminen cauwan elä/ ja on caikisa iloinen/ nijn hän cuitengin ajattele ainoastans pahoja päiwiä/ että nijtä nijn monda on: sillä caicki mitä hänelle tapahtu/ on turha.
Saarn 11:9 NIin iloidze nyt nuorucainen nuorudesas/ ja anna sydämes iloinen olla nuorudesas: tee mitä sydämes käske/ ja silmilles on kelwollinen.
Saarn 11:10 Ja tiedä että Jumala caickein näiden tähden sinun duomion eteen asetta. Pane pois murhe sydämestäs/ ja heitä pois paha ruumistas: sillä lapsillisus ja nuoruus on turha.

 

Vers. 1. Weden ylidzen ) se on/ anna runsast mitäs woit: sillä aica taita/ tulla ettäs mielelläs annaisit/ mutta ei ole sinulla wara.
v. 5. Tiedä ) Joca tulewa on/ se on meildä salattu/ sentähden pitä caicki tapahtuman coettelemisella/ täsä ajallises elämäs.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12