Salomon Saarnaja

IX. Lucu.

 

Myödenkäyminen ja wastoinkäyminen ei tee täsä mailmas yhtän eroitusta/ hywän ja pahan wälillä/ waan nijncuin yhdelle nijn toisellekin tapahtu/ v. 1.
sentähden ei pidä ihmisen lucua pitämän tästä mailmasta/ mutta elämän hywin/ ja oleman iloisen ja rohkian/ v. 7.
ei yxikän taida wälttä onnettomuttans wickelydelläns/ v. 11.
wijsaus on parambi cuin tyhmäin woima/ v. 12.
parembi on kärsiä cuin sorta walda wastan/ v. 14.

 

Saarn 9:1 SIllä minä olen caickia sencaltaisia minun sydämeeni pannut/ tutkiman caickia näitä/ että muutamat wanhurscat owat ja wijsat/ joiden tegot owat Jumalan kädesä. Eikä ihminen tiedä kenengän rackautta eli wiha/ caikisa cuin hänen edesäns on.
Saarn 9:2 Se tapahtu nijn yhdelle cuin toisellekin/ wanhurscaille nijncuin jumalattomillekin/ hywille ja puhtaille/ cuin saastaisillengin/ uhraille/ nijncuin sillengin joca ei uhrackan. Nijncuin tapahtu hywille/ nijn myös tapahtu syndisille: nijncuin käy walapattoisten/ nijn myös käy nijlle/ jotca wala pelkäwät.
Saarn 9:3 Se on paha caickein seas/ jotca Auringon alla tapahtuwat/ että yhdelle käy nijncuin toisellengin/ josta myös ihmisen sydän täytetän pahudella/ ja hulluus on heidän sydämesäns/ nijncauwan cuin he eläwät/ sijtte pitä heidän cuoleman.
Saarn 9:4 Mitä sijs pitä walidzeman? nijncauwan cuin eletän/ pitä toiwottaman ( sillä eläwä coira on parembi cuin cuollu Lejoni )
Saarn 9:5 Sillä eläwät tietäwät heidäns cuolewan/ mutta ei cuollet tiedä mitän/ eikä he mitän enä ansaidze.
Saarn 9:6 Sillä heidän muistons on unhotettu/ nijn ettei heitä enä racasteta/ wihata eli wainota/ eikä heidän ole yhtän osa mailmasa/ caikisa mitä Auringon alla tapahtu.
Saarn 9:7 NIin mene sijs ja syö leipäs ilolla/ ja juo wijnas hywällä mielellä: sillä sinun työs kelpa Jumalalle.
Saarn 9:8 Anna waattes aina walkiat olla/ ja älä puututa woidetta pääs pääldä.
Saarn 9:9 Elä caunist waimos cansa jotas racastat/ nijncauwan cuins tätä turha elämätä saat nautita/ jonga Jumala sinulle Auringon alla andanut on/ ja nijncauwan cuin sinun turha elämäs pysy: sillä se on sinun osas/ elämäsäs ja työsäs Auringon alla.
Saarn 9:10 Caickia mitä tule sinun etees tehtäwäxi/ se tee wapast: sillä haudas/ johongas tulet/ ei ole työtä/ taito/ ymmärryst eli wijsautta.
Saarn 9:11 MInä käänsin idzeni ja cadzoin/ cuinga Auringon alla käymän pidäis? ettei auta juosta/ ehkä jocu nopsa olis/ eikä auta sotiman/ waicka jocu wäkewä olis. Ei auta elatuxeen/ ehkä jocu taitawa olis/ ei myös rickauteen auta toimellisuus/ että jocu otollinen on/ eikä se auta/ että hän cappalens taita hywin/ mutta se on caicki ajasa ja onnesa.
Saarn 9:12 Ja ei ihminen tiedä hänen aicans/ waan nijncuin calat saadan wahingolisella ongella/ ja nijncuin linnut käsitetän paulalla/ nijn myös ihmiset temmatan pois pahalla ajalla/ cosca se äkistä tule heidän päällens.
Saarn 9:13 MInä olen myös nähnyt tämän wijsauden Auringon alla/ joca minulle suurexi näkyi.
Saarn 9:14 Että oli wähä Caupungi/ ja sijnä wähä wäke/ ja woimallinen Cuningas tuli ja pijritti sen/ ja rakensi suuret wallit sen ymbärille.
Saarn 9:15 Ja sijnä löyttin köyhä wijsas mies/ joca taisi wijsaudellans autta Caupungita/ ja ei yxikän ihminen muistanut sitä köyhä miestä.
Saarn 9:16 Silloin sanoin minä: wijsaus on parembi cuin wäkewys/ cuitengin cadzottin sen köyhän wijsaus ylön/ ja ei cuultu hänen sanans.
Saarn 9:17 Se sen teki/ että wijsasten sanat maxawat enämmän hiljaisten tykönä/ cuin Herrain huuto tyhmäin tykönä.
Saarn 9:18 Sillä wijsaus on parembi cuin harnisca/ waan pahanelkinen turmele paljo hywä.

 

Vers. 5. Tietäwät ) se on/ he taitawat parata idzens/ ja cauhistuwat cuolemata/ waan ei cuollet mitän tunne.
v. 11. Auta ) Mutta caicki on onnella/ nijncuin sananlascus sanotan/ Ei cuitengan sentähden pidä lackaman/ mutta edzimän parastans/ ja andaman Jumalan käsijn
v. 18. Pahanelkinen ) Hän turmele toisinans coco maacunnan hänen pahalla neuwollans.
v. 4. Myötäandaminen ) Sijnä on taito/ cuulla ja anda mennä.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12