Salomon Saarnaja

III. Lucu.

 

CAicki mitä mailmas tapahtu/ sillä on hänen aicans/ hemme aiwoitus on turha/ v. 1.
me paljosta murhetim/ mutta Jumala tietä parhan ajan/ ja se on paras joca tyty sijhen mitä Jumala teke/ ja on iloinen/ v. 10.
se tapahtu cuitengin Jumalan tahdon jälken/ v. 14.
Wijsas mies walitta/ että hallituxes ja duomarin wirasa käy enimmäst wäärin/ sentähden täyty Jumalan caicki duomita/ v. 16.
ja että ihmisen pitä cuoleman ja mullaxi tuleman/ nijncuin carjakin/ sentähden olcan lewollinen hänen työsäns/ älkön myös ylön paljo pahaxuco mitä hänelle tapahtu/ v. 18.

 

Saarn 3:1 CAikilla on heidän aicans/ ja caikilla mitä taiwan alla aljetan/ on heidän hetkens.
Saarn 3:2 Aica on Syndyä/ Cuolla/ Istutta/ Repiä ylös istutettua.
Saarn 3:3 Tappa/ Paranda/ Cukista/ Raketa.
Saarn 3:4 Itke/ Naura/ Walitta/ Hypätä.
Saarn 3:5 Heitellä kiwiä/ coota/ Halata/ ja lacata halamast.
Saarn 3:6 Edziä/ cadotta/ Pitä/ poisheittä.
Saarn 3:7 Rewäistä/ paicata/ Wai olla/ puhua.
Saarn 3:8 Racasta/ wihata/ Sotia/ rauha pitä.
Saarn 3:9 Tehkän nijncuin hän tahto/ ei hän enä saa.
Saarn 3:10 Sijtä minä näin sen waiwan/ jonga Jumala ihmiselle andanut oli/ heitä waiwataxens.
Saarn 3:11 Waan hän teke caicki hywin oikialla ajalla/ ja anda heidän sydämens caiwata mitä mailmas tapahtu: sillä ei ihminen taida löytä sitä työtä jota Jumala teke/ ei alcua eikä loppua.
Saarn 3:12 Sentähden ymmärsin minä/ ettei mitän parembata ole/ cuin iloita ja hywä tehdä hänen elinaicanans.
Saarn 3:13 Sillä jocainen ihminen joca syö ja juo/ ja on hywällä mielellä työsäns/ se on Jumalan lahja.
Saarn 3:14 Minä ymmärrän että caicki mitä Jumala teke/ se pysy/ en me taida sijhen lisätä eli sijtä wähetä/ ja Jumala teke sitä että händä peljätäisin.
Saarn 3:15 Mitä Jumala teke/ se pysy nijn/ ja mitä hän tehdä tahto/ se tapahtu: sillä hän ajattele sitä ja täyttä sen.
Saarn 3:16 JA minä näin wielä Auringon alla Duomarin istuimella jumalattoman menon/ ja oikeuden sialla wääryden.
Saarn 3:17 Silloin ajattelin minä mielesäni: Jumalan täyty duomita wanhurscan ja jumalattoman: sillä caikella aiwoituxella ja caikella työllä on hänen aicans.
Saarn 3:18 MInä sanoin ihmisten menosta minun sydämesäni: josa Jumala tiettäwäxi teke ja näyttä/ että he idzestäns owat nijncuin carja: sillä ihmisen tapahtu nijncuin carjangin.
Saarn 3:19 Nijncuin he cuolewat/ nijn myös hän cuole/ ja nijn on caikilla yhtäläinen hengi. Ja ei ihmisellä ole mitän enämbi cuin carjallacan: sillä caicki on turha.
Saarn 3:20 Caicki menewät yhtä sia cohden: caicki owat mullasta tehdyt/ ja caicki jällens muldaan joutuwat.
Saarn 3:21 Cuca tietä jos ihmisen hengi mene ylöspäin/ eli carjan hengi mene ales maan ala? Sentähden sanon minä: ettei mitän ole parembata/ cuin että ihminen on iloinen hänen työsäns: sillä se on hänen osans.
Saarn 3:22 Sillä cuca tahto saatta händä cadzoman/ mitä hänen jälkens tulewa on?

 

Vers. 9. Tehkän ) Jos ei oikia aica ole/ nijn ei ihminen taida mitän toimitta: waicka cuinga hän teke/ nijn ei se cuitengan tapahdu/ eikä tule mixikän.
v. 14. Se pysy ) se on/ ei hän wilpistele/ eikä suutu/ nijncuin ihminen sen toimitais.
v. 22. Iloinen ) se on/ älä sure huomenisesta päiwästä: sillä et sinä tiedä mitä tapahtu. Tydy tähän päiwään/ cosca toinen päiwä tule/ nijn toinen neuwo tule.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12