Salomon Saarnaja

VI. Lucu.

 

SE on suuri waiwa/ pitä rickautta ja cunniata/ ja ei taita sitä nautita/ ja toiwo aina enämbätä/ v. 1.
jocos olet wijsas/ huono eli köyhä/ nijn ota wirastas waari/ ja tydy sijhen mitä sinulla on/ v. 7.
sinä olet cuitengin ihminen/ ja et taida tulla edemmä cuin Jumala tahto/ v. 10.

 

Saarn 6:1 SE on paha jonga minä näin Auringon alla/ ja on yhteinen ihmisis.
Saarn 6:2 Jolle Jumala on andanut rickautta/ tawarata ja cunniata/ ja ei häneldä mitän puutu/ jota hänen sydämens ano/ ja ei Jumala anna hänelle cuitengan sitä woima/ että hän sitä nautita taita/ mutta toinen ne nautidze/ se on turha ja paha waiwa.
Saarn 6:3 Jos hän sata lasta sijtäis/ ja hänellä olis nijn pitkä ikä/ että hän monda wuotta eläis/ ja ei hänen sieluns taidais tulla tawaroista täytetyxi/ ja olis ilman haudata/ hänestä sanon minä: kesken syndynyt on parembi händä:
Saarn 6:4 Sillä hän tule turhaan menoon/ ja hän mene pois pimeydesä/ ja hänen nimens pimeydellä peitetän.
Saarn 6:5 Ei ole hänen Auringosta ilo/ eikä hänellä ole lepo eli siellä taicka täällä.
Saarn 6:6 Jos hän eläis caxi tuhatta ajastaica/ nijn ei hän sijttekän sijhen tydyis/ eiköst caicki tule yhteen paickan?
Saarn 6:7 JOcaidzella ihmisellä on määrätty työ/ mutta sydän ei taida tytyä sijhen:
Saarn 6:8 Sillä mitä taita wijsas enä toimitta/ cuin tyhmäkän? mitä köyhä aicoi että hän olis eläwitten seas.
Saarn 6:9 Parembi on nautita tawaroita jotca käsillä owat/ cuin pyrkiä toisten perän/ se on myös turha ja wiheljäisys.
Saarn 6:10 Mikäst on/ waicka joku corkiast ylistetty on/ nijn hän cuitengin tietän ihmisexi/ ja ei hän taida woimallisemman cansa rijdellä:
Saarn 6:11 Sillä monda asiata on/ jotca turhuden enändäwät/ mitä sijs ihmisen sijtä enä on.

 

Vers. 3. Ilman haudata ) Sillä he tahdoisit hänestä päästä/ ja ei anna hänen saada cunnialista hautamista.
v. 8. Wijsas ) He owat molemmat tyhmät sekä wijsas että köyhä: wijsas tahto toimitta murhellans/ köyhä ajattele: josca minä olisin sijnä eli sijnä säädysä/ cuinga hywin se tapahduis. ( Eläwitten ) Ne jotca runsast eläwät/ ja tawarat nautidzewat.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12