Salomon Saarnaja

X. Lucu.

 

USein tapahtu että tyhmät hallidzewat/ ja wijsat ei tule cuulduxi/ v. 1.
Joca hallituswiras jotakin muutta tahto/ hänen on sijtä waiwa/ v. 11.
Cosca lapset/ hiturit ja juomarit hallidzewat/ silloin maacunnas pahoin menesty/ v. 16.
ei cuitengan pidä Esiwalda paneteldaman ja häwäistämän/ v. 20.

 

Saarn 10:1 NIin myös pahat kärwäiset turmelewat hywän woiten/ sentähden on tyhmyys toisinans parembi cuin wijsaus ja cunnia:
Saarn 10:2 Sillä wijsan sydän on hänen oikialla kädelläns/ waan hullun sydän on hänen wasemallans.
Saarn 10:3 Ja waicka hullu on tyhmä hänen aiwoituxesans/ nijn hän pitä cuitengin caicki muut tyhmänä.
Saarn 10:4 Sentähden jos woimallisen miehen waatimisella on menestys/ sinun tahtoas wastan/ nijn älä hämmästy: sillä myötäandaminen asetta paljo pahutta.
Saarn 10:5 SE on wielä paha meno/ jonga minä näin Auringon alla/ nimittäin: taitamattomuden/ joca on enimmäst woimallisten seasa.
Saarn 10:6 Että tyhmä istu suuresa cunniasa/ ja rickat alembana istuwat.
Saarn 10:7 Minä näin palweliat istuwan hewoisten päällä/ ja Ruhtinat käywän jalain nijncuin palweliat: mitta joca cuoppa caewa/ hänen pitä sijhen idze langeman.
Saarn 10:8 Ja joca repi aita maahan/ händä pitä madon pistämän/ joca kiwiä wierittä/ hänellä on sijtä waiwa.
Saarn 10:9 Joca puita halcaise/ hän tule sijtä haawoitetuxi.
Saarn 10:10 Cosca rauta tylsäxi tule/ ja ei pysty/ nijn täyty lujemmin ruweta: nijn myös wijsaus ahkerutta noudatta.
Saarn 10:11 EI lackari parembi ole cuin kärme/ joca lumojat pistä.
Saarn 10:12 Vijsan suun sanat owat otolliset/ waan tyhmän huulet nielewät hänen.
Saarn 10:13 Hänen puhens alcu on tyhmyys/ ja loppu on wahingolinen hulluus.
Saarn 10:14 Tyhmällä on paljo puhetta: sillä ei ihminen tiedä mitä ollut on.
Saarn 10:15 Ja cuca tahto hänelle sanoa mitä tulewa on? Tyhmäin työt tulewat työläxi/ ettei tietä Caupungijn mennä.
Saarn 10:16 WOi sinuas maacunda/ jonga Cuningas lapsi on/ ja jonga Ruhtinat warahin syöwät.
Saarn 10:17 Hywä on sinulle maacunda/ jonga Cuningas wapa on/ ja jonga Ruhtinat oikialla ajalla syöwät/ wahwistuxexi ja ei hecumaxi.
Saarn 10:18 ( Sillä laiscuden tähden malat maahan putowat/ ja joutilain kätten tähden tule huone wuotaman )
Saarn 10:19 Sijtä seura/ että he nauroxi walmistawat leipäns/ ja wijnans eläwitä iloittaman: Ja raha caicki toimitta.
Saarn 10:20 Älä kiroile Cuningasta sydämesäs/ ja älä kiroile ricasta macaus Cammiosas: sillä linnut taiwan alla wiewät sinun änes/ ja joilla sijwet owat/ ilmoittawat sinun sanas.

 

Vers. 8. Wierittä ) Se on waiwalloinen tehdä utta hallituswirca: sillä Canssa on wastahacoinen.
v. 14. Tiedä ) Ei johdata mieleens/ cuinga muille ennen on tapahtunut/ hän anda mennä/ ja ei tiedä mikä loppu tule.
v. 19. Eläwitä ) se on/ ne jotca eläwät hecumas ja tuhlawat.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12