Salomon Saarnaja

IV. Lucu.

 

HEicommat sortan woimallisilda/ ja ei ole heillä ketän joca heitä autta/ v. 1.
jos jocu on toimellinen ja nopsa/ händä tyhmät wihawat/ v. 4.
jotca ilman awioskäskytä eläwät/ he surewat ja työtä tekewät/ ja ei tiedä kenen hywäxi/ v. 7.
parembi on nijden tila jotca awioskäskys owat/ he lohduttawat/ wahwistawat ja auttawat toinen toistans/ v. 9.
moni tule suurest onnettomudest Cuningaliseen waldaan/ moni on syndynyt suureen cunniaan/ ja joutu cuitengin alas/ v. 13.

 

Saarn 4:1 MInä käänsin minuni/ ja cadzoin caickia jotca kärseit wääryttä Auringon alla/ ja cadzo/ sijnä olit heidän kyynelens/ jotca wääryttä kärsiwät/ ja ei ollut heillä lohduttaja. Ja jotca wääryttä teit olit woimalliset/ nijn ettei ne lohduttaja löytänet.
Saarn 4:2 Silloin ylistin minä cuolluita/ jotca jo cuollet olit/ enämmin cuin eläwitä/ joisa wielä hengi oli.
Saarn 4:3 Ja sitä joca ei wielä ollut/ enäcuin heitä molembita/ ettei hän ole coetellut paha/ cuin Auringon alla tapahtu.
Saarn 4:4 MInä cadzoin työtä ja toimellisutta caikisa asioisa/ josa toinen toista wiha.
Saarn 4:5 Ja sekin on turha ja waiwallinen.
Saarn 4:6 Sillä tyhmä pusertele käsiäns/ ja järsä oma lihans. Parembi on piwon täysi lewos/ cuin täysinäinen cahmalo waiwasa ja wiheljäisydesä.
Saarn 4:7 MInä käänsin minuni/ ja näin turhuden Auringon alla.
Saarn 4:8 Joca on yxinäinen ilman toista/ ja ei ole hänellä lasta eli welje/ ja ei ole cuitengan loppua hänen työlläns/ eikä hänen silmäns täytetä ikänäns rickaudesta. Kenengä hywäxi minä työtä teen/ ja en tee sielulleni hywä/ se on myös turha ja paha suru.
Saarn 4:9 Nijn on sijs parembi caxi cuin yxi: sillä heille on hyödytys työstäns.
Saarn 4:10 Jos toinen heistä lange/ nijn hänen cumpanins autta hänen ylös/ woi sitä yxinäistä/ jos hän lange/ nijn ei ole toista saapuilla händä auttaman.
Saarn 4:11 Ja cosca caxi yhdesä macawat/ nijn he lämmittäwät idzens/ cuinga yxinäinen tule lämbymäxi?
Saarn 4:12 Yxi woitetan/ waan caxi seisowat wastan: sillä colmikertainen köysi ei katke nijn pian.
Saarn 4:13 Köyhä ja wijsas lapsi on parembi wanha Cuningasta joca tyhmä on/ ja ei taida otta idzestäns waari.
Saarn 4:14 Fangiudesta tullan Cuningaliseen waldaan/ ja se joca Cuningaliseen waldaan syndynyt on/ köyhty.
Saarn 4:15 Ja minä näin että caicki jotca Auringon alla eläwät/ toisen lapsen cansa waeldawan/ joca tämän toisen siaan tule.
Saarn 4:16 Ja Canssalla joca käwi hänen edelläns/ ja joca myös käwi hänen jälisäns/ ei ollut loppua/ ja ei cuitengan hänest iloinnut. Eipä sekän ole muu cuin turha ja wiheljäisys.
Saarn 4:17 WArjele jalcas coscas menet Jumalan huoneseen/ ja tule cuuleman. Se on parembi cuin tyhmäin uhri/ jotca ei tiedä mitä paha he tekewät.

 

Vers. 4. Wiha ) Jos jocu jotakin taita/ nijn händä wihatan/ ja se joca wiha/ on idze tyhmä/ joca ei muuta taida cuin idzens wihalla waiwata/ sentähden on se surkia meno mailmas.
v. 15. Eläwät ) Salomo ymmärtä nijtä jotca hercullisest eläwät maan päällä/ nijncuin elämä ja mailma olis heidän omans.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12