Propheta Amos .

VI. Lucu .

AMos uhca nijtä suuria öyckäreitä Judas ja Israelis/ jotca wäärydellä hallidzit/ elit hecumas/ ja ei murehtinet maan wahingota/ v. 1.
että HERra tahto heitä ja heidän hecumans lopetta/ v. 7.
lijatengin että he pysyit heidän catumattomudesans ja luotit omaan wäkewyteens/ v. 12.

 

Aam 6:1 WE suruttomille Zionis/ ja nijlle jotca heitäns Samarian wuoreen luottawat/ jotca heitäns caickein parahimmaxi pacanain seas kehuwat/ ja Israelin huonesa hallidzewat.
Aam 6:2 Mengät Calneen ja cadzocat/ ja mengät sieldä sijhen suureen Hemathin Caupungijn/ ja sieldä käykät Philisterein Gathi päin/ jotca parammat waldacunnat owat ollet cuin nämät/ ja heidän rajans owat suuremmat cuin teidän rajanna.
Aam 6:3 Te jotca luuletta teidän caucana olewan pahoista paicoista/ ja aina ajatteletta wäkiwallaist waldacunda.
Aam 6:4 Ja macat Elephandin luises wuotes/ ja coreiletta teidän waatteillanna: te syötte parahimmat laumasta/ ja syötetyt wasicat carjan seasta.
Aam 6:5 Ja soitatte Psaltarilla/ ja ajatteletta teillen lauluja nijncuin Dawid.
Aam 6:6 Ja juotta wijnan maljoista/ ja woiteletta teitän Balsamilla. Ja et te sure Josephin wanhingosta.
Aam 6:7 Sentähden pitä heidän nyt käymän nijden edellä/ jotca wiedän pois fangittuna/ ja öyckaritten tuhlaus pitä lackaman.
Aam 6:8 SIllä HERra HERra on wannonut sieluns cautta/ sano HERra Jumala Zebaoth: Minä närkästyn Jacobin coreutta/ ja wihan hänen Pallazians/ ja tahdon sen Caupungin hyljätä/ ja caicki cuin hänes on.
Aam 6:9 Ja waicka wielä kymmenen miestä yhten huonesen jäisit/ cuitengin pitä heidän cuoleman.
Aam 6:10 Että cukin setäns ja enoins luut ottais huonesta/ ja sanois nijlle jotca sen Camaris owat: wieläkö siellä enä on? ja he wastawat: jo owat caicki pois. Ja nijden pitä sanoman: ole wait/ sillä ei he tahtonet/ että HERran nimi olis muistettu.
Aam 6:11 Sillä cadzo/ HERra on käskenyt lyödä suuria huoneita/ että he aucon saisit/ ja pieniä huoneita/ että he raot saisit.
Aam 6:12 Cuca taita orihten cansa samota/ eli härjillä calliota kyndä? sillä te muutteletta oikeuden sapexi/ ja wanhurscauden hedelmän Coiruohoxi.
Aam 6:13 Ja turwatte aiwa turhaan asiaan/ ja sanotte: engö me kyllä woi meidän sarwillamme?
Aam 6:14 Sentähden cadzo/ minä tahdon teidän päällen/ jotca Israelin huonesta oletta/ Canssan herättä/ sano HERra Jumala Zebaoth/ joca teitä pitä sijtä paicast ahdistaman/ cuin Hemathijn mennän/ haman ojan asti corwes.

Vers. 2. Calneen ) On jalo Caupungi Sinearin maalla/ josta puhutan/ Gen. $ 10:10.
v. 6. Josephin wahingosta ) Joseph täsä nimitetän nijncuin Ephraim ja Israel/ ja ymmärretän cuitengin Josephin/ Ephraimin ja Israelin waldacunda/ ja on nijn paljo sanottu: ei he lucua pitänet waldacunnan ja Jumalan Canssan menost.
v. 12. Orihten cansa ) sillä nuhtele hän heidän cowacorwaisuttans/ että se oli caicki turha cuin hän heidän edesäns saarnais/ nijncuin hän olis tahtonut calliota kyndä.
v. 14. Ojan asti ) se on/ yhdest paicast nijn toiseen: sillä se oja on Moabin raja/ lounan päin: nijncuin Hemath pohjaista päin.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9