Propheta Amos .

VIII. Lucu .

HERRA näyttä Prophetalle Corin suwitulo/ ja sijtä opetta jo lähestywän Israelin häwityxen/ v. 1.
nuhtele äwerjöitten ja woimallisten ahneutta ja wääryttä mones asias/ v. 4.
uhca sentähden heitä edziwäns ja rangaisewans/ v. 7.
lijatengin sano lähettäwäns heille näljän/ ei leiwästä eli wedestä/ waan HERran sanasta/ jonga tähden moni oli näändywä ja huckuwa/ v. 11.

 

Aam 8:1 HERRA Jumala osotti minulle nägyn/ ja cadzo/ siellä oli Cori suwitulo.
Aam 8:2 Ja hän sanoi: mitäs näet Amos? minä wastaisin: Corin suwitulo. Nijn HERra sanoi minulle: minun Canssani Israelin loppu on tullut/ en minä tahdo händä mennä sillen ohidzen.
Aam 8:3 Ja sinä päiwänä pitä weisut Templeis itcuxi käändymän/ sano HERra: monda cuollutta ruumista pitä mones paicas macaman/ jotca wiedän sala pois.
Aam 8:4 CUulcat tätä te jotca köyhä sorratte/ ja waiwaisia maacunnas häwitätte.
Aam 8:5 Ja sanotte: cosca usi Cuu loppu/ että me saisim jywiä myydä: ja Sabbathi/ että me ohria cauppaisim ja spannin wähennäisim/ ja hinnan corgotaisim/ ja waagat wääräxi tekisim.
Aam 8:6 Että me saisim köyhät rahallam haldum/ ja hätäynnet kengäparilla/ ja myisim acanat jywäin edestä.
Aam 8:7 HERra on wannonut Jacobin huonen coreutta wastan/ mitämax/ jos minä sencaltaiset heidän työns unohdan.
Aam 8:8 Eikö maan sencaltaisist asioist pidäis wapiseman/ ja caicki sen asuwaiset murehtiman? Ja se pitä coconans/ nijncuin wirralla/ juostaman ylidze/ wietämän pois ja peitettämän/ nijncuin wirta teke Egyptis.
Aam 8:9 Sillä ajalla/ sano HERra Jumala/ tahdon minä laskia Auringon alas puolipäiwästä/ ja pimittä maan kirckalla päiwällä.
Aam 8:10 Minä tahdon teidän juhlapäiwän käätä murhexi/ ja caicki teidän weisunne parguxi: ja minä tahdon anda säkin jocaidzen cupeseen tulla/ ja caicki päät paljaxi tehdä. Ja tahdon heille murhen saatta/ nijncuin jocu ainoata poica murehti/ ja heidän pitä surkian lopun saaman.
Aam 8:11 CAdzo/ ne päiwät tulewat/ sano HERra Jumala/ että minä lähetän näljän maan päälle: ei nälkä leiwän perän/ eli jano weden perän/ waan HERran sanan cuulemisen jälken.
Aam 8:12 Nijn että heidän pitä juoxeman yhdest merest nijn toiseen/ pohjast nijn itän päin/ edzimän HERran sana/ ja ei cuitengan pidä heidän löytämän.
Aam 8:13 Sinä päiwänä pitä caunit neidzet ja nuorucaiset näändymän janosta:
Aam 8:14 Ja jotca nyt Samarian kirouxen cautta wannowat/ ja sanowat: nijn totta cuin sinun Jumalas Danis elä/ nijn totta cuin sinun Jumalas BerSebas elä: sillä heidän pitä nijn langeman/ ettei he woi jällens nosta.

Vers. 1. Cori ) Hebrean kielellä owat/ Cori ja loppu/ pian yhtäläiset/ Kaitz $ ja Ketz $: nijn myös hän tule yhdest toiseen/ ja sano: Cori ja loppu on tullut.
v. 6. Kengäparilla ) se on/ caickinaisten tarwetten edest/ joita heidän callist ostaman piti.
v. 8. Wirta ) se on/ Nilus/ cuin joca wuosi lainehti Egyptin maan ylidze suwella.
v. 11. Näljän ) Joca ei tahdo Jumalan sana cuulla/ nijn se pitä häneldä kyllä cauwas joutuman/ ettei hän sitä ikänäns löydä.
v. 14. Kirouxen ) Nijn hän cudzu sen epäjumalan/ että he sen cansa syndiä teit/ ja kirouxen ansaidzit.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9