Propheta Amos .

V. Lucu .

PRopheta teke walituswirren Israelin häwityxest/ v. 1.
ja caikella ahkerudella neuwo heitä parannuxeen/ v. 6.
jos he muutoin tahtowat wälttä sitä tusca ja waiwa/ jonga HERra ajattele anda tulla heidän päällens/ v. 14.
heidän uhrins ja lauluns ei pidä heitä sijtä päästämän: sillä ei ne kelpa Jumalalle/ v. 21.

 

Aam 5:1 CUulcat te Israelin huonesta näitä sanoja/ sillä minun täyty tämän walitusweisun teistä nosta.
Aam 5:2 Neidzy Israel on langennut/ nijn ettei hän woi nosta jällens/ hän on cukistettu maahan/ ja ei kengän händä auta.
Aam 5:3 Sillä näin sano HERra Jumala: sijhen ylpeen Caupungijn/ josta tuhatta käywät ulos/ pitä ainoastans sata jäämän: ja josta käywät ulos sata/ pitä kymmenen jäämän Israelin huonesa.
Aam 5:4 Sentähden sano HERra Israelin huonelle: edzikät minua/ nijn te elätte.
Aam 5:5 Älkät BethElitä edzikö/ ja älkät tulco Gilgalia päin/ älkät myös BerSebat päin mengö: sillä Gilgal pitä wietämän fangittuna pois/ ja BethEl tyhjäxi tuleman.
Aam 5:6 Edzikät HERra nijn te saatte elä/ ettei tuli Josephin huonesen sytytettäis/ joca culutta/ jota ei kengän saa sammutta BethElis.
Aam 5:7 Te käännätte oikeuden Coiruohoxi/ ja cukistatte maahan wanhurscauden.
Aam 5:8 Hän teke otawan ja coin tähden/ joca pimeydest amun/ ja päiwäst pimiän yön teke. Joca weden meres cudzu/ ja caata maan pijrin päälle/ hänen nimens on HERra.
Aam 5:9 Joca raateluxen asetta wäkewän ylidze/ ja että raatelia uscalda wahwan Caupungin päälle carata.
Aam 5:10 Mutta he wihawat händä/ joca heitä julkisest nuhtele/ ja sitä he cauhistuwat/ joca oikein opetta.
Aam 5:11 Että te köyhä sorratte/ ja otatte häneldä suuret cuormat jywiä/ nijn ei teidän pidä nijsä huoneisa asuman/ jotca te wuojonkiwistä rakendanet oletta. Ja ei teidän pidä sitä wijna juoman/ jota te cauneisa wijnamäisä istuttanet oletta.
Aam 5:12 Sillä minä tiedän pahatteconna joita paljo on/ ja teidän syndin/ jotca rascat owat: te ahdistatte wanhurscaita/ ja otatte weren rahan/ waiwaisita myös duomion edes sorratte.
Aam 5:13 Sentähden täyty cawalan sillä ajalla waiketa: se on paha aica.
Aam 5:14 EDzikät hywä ja ei paha/ että te eläisitte/ nijn HERra Jumala Zebaoth on teidän cansan/ nijncuin te kerscattakin.
Aam 5:15 Wihatcat paha/ ja racastacat hywä/ ja asettacat oikeutta porteisa/ nijn HERra Jumala Zebaoth on armollinen Josephin tähteille.
Aam 5:16 Sentähden sano HERra/ se Jumala Zebaoth/ se HERra: jocaidzella catulla pitä parcu oleman/ ja jocaidzes cujas sanottaman: woi/ woi: ja peldomies cudzutan murheseen parcuman/ joca itke taita.
Aam 5:17 Nijn myös jocaidzes wijnamäes pitä parcu oleman: sillä minä tahdon sinun cauttas waelda/ sano HERra.
Aam 5:18 Woi nijtä jotca HERran päiwä pyytäwät/ sillä mitäst hän teille? cosca HERran päiwä on pimeys ja ei walkeus.
Aam 5:19 Nijncuin jocu Lejoni pakenis ja cohtais Carhua: ja nijncuin jocu tulis jongun huonesen/ ja nojais kätens seinälle/ ja kärmeldä pistetäisin.
Aam 5:20 Sillä HERran päiwä on pimiä ja ei walkia olewa/ syngiä ja ei selke.
Aam 5:21 MInä wihan teidän juhlapäiwän/ ja cadzon ne ylön/ en myös malda haista teidän cocouxian.
Aam 5:22 Ja waicka te minulle uhraisitte polttouhria ja ruocauhria/ en minä cuitengan ota nijtä otollisexi/ engä cadzo teidän lihawata kijtosuhrian.
Aam 5:23 Wie pois sinun wirtes jyrinä: sillä en minä woi sinun Psaltarleickiäs cuullella.
Aam 5:24 Mutta oikeus pitä julistettaman nijncuin wesi/ ja wanhurscaus nijncuin wäkewä wirta.
Aam 5:25 OLettaco te Israelin huonesta minulle teurasuhria ja ruocauhria tehnet neljänäkymmenenä wuotena corwesa?
Aam 5:26 Te cannoitta teidän Molochin majoja/ ja teidän epäjumalain cuwia/ teidän jumalainne tähden/ jotca te idze teillen tehnet olitta.
Aam 5:27 Nijn minä sijs annan teidän tästä edemmä Damascua wiedä/ sano HERra/ joca Jumala Zebaoth cudzutan.

V. 13. Waiketa ) ei rohke saarnata/ ei tottele kengän eikä tahdo cuulla/ eli kärsiä.
v. 17. Waelda ) se on/ minä tahdon sinua curitta ja sinulle tapoja opetta.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9