Propheta Amos .

III. Lucu .

AMos muistutta wielä Israelin lapsille/ cuinga Jumala oli heitä walinnut/ ja ottanut muista Canssoista omaxi Canssaxens/ v. 1.
mutta ettei he oikeudest lucua pidä/ waan syndiä tekewät/ v. 9.
tahto HERra myös heitä rangaista/ v. 10.
& 11.

 

Aam 3:1 CUulcat mitä HERra teille puhu te Israelin lapset/ nimittäin/ caicki pericunnat/ jotca minä olen wienyt ulos Egyptin maalda/ ja sanoin:
Aam 3:2 Caikista sucucunnista maan päällä/ olen minä teidän ainoastans corjannut/ sentähden tahdon minä myös teitä edziä/ caikisa teidän pahoisa tegoisanne.
Aam 3:3 Malttawatco caxi ynnä waelda/ ellei he yhtäläiset keskenäns ole?
Aam 3:4 Kiljuco Lejon medzäs/ cosca ei hänellä ruoca ole? Parcuco Lejonin penicka luolastans/ ellei hän jotakin saanut ole?
Aam 3:5 Mennekö lindu paulaan maan päällä/ cusa ei pyytäjätä ole? Ottaneco hän paulans maasta/ joca ei mitän wielä saanut ole?
Aam 3:6 Soittaneco jocu Basunata Caupungis/ ja ei Canssa hämmästy? Ongo myös jotain paha Caupungis/ jota ei HERRA tee?
Aam 3:7 Sillä ei HERra Jumala tee mitän/ ellei hän ilmoita salauttans hänen palwelioisans Prophetais.
Aam 3:8 Lejon kilju/ cuca ei pelkä? HERra Jumala puhu/ cuca ei prophetera?
Aam 3:9 Julistacat Asdodin Pallazeis/ ja Egyptin maan Pallazeis/ ja sanocat: cootcat teitän Samarian wuorilla/ ja cadzocat/ cuinga suuri wäärys ja pelgon parcu siellä on.
Aam 3:10 Ei he oikeutta tottele/ sano HERra/ waan he cocowat tawaroita wäkiwallalla ja ryöstämisellä heidän Pallazisans.
Aam 3:11 Sentähden sano HERra Jumala: tämä maa pijritetän/ ja sinä paiscatan alas sinun wallastas/ ja sinun huones raadellan.
Aam 3:12 Näin sano HERra: Nijncuin paimen pelasta Lejonin suusta caxi reittä eli corwan cappalen/ nijn myös Israelin lapset pitä temmatuxi tuleman/ jotca Samarias asuwat/ ja pitäwät Culmas wuoten/ ja Louckas kehdon.
Aam 3:13 Cuulcat ja todistacat Jacobin huone/ sano HERra Jumala Zebaoth.
Aam 3:14 Sillä silloin cosca minä Israelin synnit edzin/ tahdon minä myös Bethelin Altarit edziä/ ja sen Altarin culmat taitta pois/ että ne pitä langeman maahan.
Aam 3:15 Ja tahdon talwihuonen ja suwihuonen maahan lyödä/ ja Elephandin luiset huonet pitä huckuman/ ja paljo huoneita pitä häwiämän/ sano HERra.

Vers. 4. Kiljuco ) se on/ minun täyty saarnata: sillä Jumala käske minua/ ja te idze annatte tilan teidän pahalla menollan.
v. 6. Paha ) Esa. 45:7.
v. 12. Wuoten ) Kircko ja Altari cudzutan wuotexi ja sängyxi: Esa. 57: joisa he huorutta/ se on/ epäjumalutta pidit. Nijncuin hän sanois: he palwelewat epäjumalita Damascus ja Culmas/ se on/ Danis ja Bethelis.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9