Propheta Amos .

IX. Lucu .

AMos näke HERran nägys/ joca hänelle ilmoitta tahtowans nijn rangaista Canssans Judalaisia/ v. 1.
ettei kengän heistä pääse/ v. 2.
mutta cuitengin tahto hän ajan cululla Christuxen cautta Canssans autta/ että he saawat omaxens caicki pacanat/ joiden seas hänen nimens pitä saarnattaman/ v. 11.

 

Aam 9:1 MInä näin HErran Altarilla seisowan. Ja hän sanoi: lyö knuppijn/ nijn että pihtipielet wärisewät: sillä heidän ahneudens pitä tuleman caickein heidän pääns päälle. Ja minä tahdon heidän jälkentulewaisens tappa miecalla/ nijn ettei kengän pääse pakeneman.
Aam 9:2 Ja waicka he heitäns haman Helwettin caiwaisit/ nijn minun käten on cuitengin heitä sieldäkin hakewa. Ja jos he astuisit ylös taiwasen/ nijn minä cuitengin tahdon syöstä heidän alas.
Aam 9:3 Ja jos he lymyisit Carmelin cuckulalle/ nijn minä tahdon heidän sieldäkin edziä ja temmata pois. Ja jos he heidäns minun caswoni edest werhoisit meren sywydellä/ nijn minä käsken kärmelle/ että hän heitä siellä pistäis.
Aam 9:4 Ja jos he heidän wihollisillans fangina owat/ nijn minä cuitengin käsken miecalle/ että se heitä siellä tappais: sillä minä pidän silmäni heidän ylidzens pahudexi ja en hywydexi.
Aam 9:5 Sillä HERra Jumala Zebaoth on sencaltainen/ cosca hän maahan rupe nijn se sula/ että caicki asuwaiset itkemän pitä/ ja että se juoxe caickein heidän ylidzens nijncuin wesi/ ja se wajotetan/ nijncuin Egyptin wirta teke.
Aam 9:6 Hän on se joca Salins taiwasen rakenda/ ja perusta majans maan päälle. Hän cudzu weden meresä ja wuodatta maan päälle/ hänen nimens on HERra.
Aam 9:7 Ettekö Israelin lapset minulle ole nijncuin Ethiopialaiset/ sano HERra: engö minä wienyt Israeli ulos Egyptist/ ja Philisterit Caphthorist/ ja Syrit Kirist?
Aam 9:8 CAdzo/ HERran Jumalan silmät näkewät syndisen waldacunnan/ nijn että minä sen juuri maan pääldä peräti cadotan/ waicka en minä Jacobin huonetta ratki cadota/ sano HERra.
Aam 9:9 Cadzo/ minä tahdon cuitengin käske/ ja Israelin huonen caickein pacanain seas anda seulotta/ nijncuin seulalla seulotan/ ja ei jywäin pidä langeman maan päälle.
Aam 9:10 Caicki syndiset minun Canssasani pitä miecalla cuoletettaman/ jotca sanowat: ei onnettomus ole nijn läsnä/ eikä cohta meitä.
Aam 9:11 SIllä ajalla tahdon minä taas caatunen Dawidin majan raketa/ ja hänen reikäns paicata/ ja parata jällens mitä särjetty on/ ja tahdon heitä raketa/ nijncuin se endisellä ajalla ollut on.
Aam 9:12 Että he saawat nautita Edomin tähtet/ ja caickein pacanain tähtet/ joiden seas minun nimeni pitä saarnattaman/ sano HERra/ joca näitä teke.
Aam 9:13 Cadzo/ se aica tule/ sano HErra/ että yhtä haawa kynnetän ja nijtetän/ ja yhtä haawa wijna puserretan ja kylwetän/ ja wuoret makiata wijna tiuckuwat/ ja caicki mäet owat hedelmäliset.
Aam 9:14 Sillä minä käännän minun Canssan Israelin fangiuxen/ että he rakendawat autiat Caupungit/ ja nijsä asuwat. Istuttawat wijnapuita/ ja nijstä juowat/ tekewät krydimaita/ ja nijstä hedelmitä syöwät:
Aam 9:15 Sillä minä tahdon heitä heidän maasans istutta/ nijn ettei heitä sillen temmata pois maastans/ jonga minä heille andanut olen/ sano HERra sinun Jumalas.

Vers. 7. Ethiopialaiset ) Jumala aja pois yhden Canssan toisella synnin tähden/ nijncuin Israelin cautta Cananerit/ Kiriläisten cautta Syrialaiset/ ja nijncuin Ethiopialaiset monda muuta Canssa olit ajanet pois.
v. 11. Dawidin majan ) se on/ Christuxen piti oleman Dawidin pojan/ Cadzo/ Ier. 30:9.
v. 13. Aica tule ) se on/ Evangeliumin ja Christuxen armon waldacunnan aica. v. eod. $ Yhtä haawa ) Tämä ymmärretän hengellisten lahjain paljoudest/ cuin Udes Testamendis piti oleman/ cuin on/ Jumalan oikia tundo/ syndein andexi saaminen/ wanhurscaus/ rauha ja ilo Pyhäs Henges.

 

Prophetan Amoxen loppu.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9