Propheta Amos .

II. Lucu .

AMos ennusta Judat/ v. 4.
ja Israelin waldacunda wastan/ v. 5.
että he cadzoit HERran Lain ylön/ v. 6.
joille hän paljo hywä tehnyt oli/ v. 9.
sentähden hän tahto edziä ja rangaista heitä/ v. 13.

 

Aam 2:1 NÄin sano HERra: colmen ja neljän Moabin wian tähden/ en tahdo minä heitä säästä/ että he owat Edomin Cuningan luut tuhwaxi polttanet.
Aam 2:2 Waan minä tahdon tulen Moabijn lähettä/ sen pitä Kirjothis Pallazit syömän.
Aam 2:3 Ja Moab pitä metelis cuoleman/ pargus ja Basunan hyminäs. Ja minä tahdon Duomarin temmata pois häneldä/ ja caicki hänen Päämiehens tappa/ ynnä hänen cansans/ sano HERra.
Aam 2:4 NÄin sano HERra: colmen ja neljän Judan wian tähden/ en tahdo minä säästä/ että he cadzowat HERRAN Lain ylön/ ja ei pitänet hänen oikeuttans/ ja andawat heidäns walhella wietellä/ jota heidän Isäns owat seurannet.
Aam 2:5 Waan minä tahdon tulen Judaan lähettä/ sen pitä Jerusalemin Pallazit syömän.
Aam 2:6 NÄin sano HERra: colmen ja neljän Israelin wian tähden/ en minä tahdo säästä/ että he wanhurscat rahaan/ ja köyhät kengä parihin myynet owat. He tallawat waiwaisten päät jalgoillans locaan/ ja estäwät raadollisia jocapaicas.
Aam 2:7 Poica ja Isä maca yhden waimon cansa/ jolla he minun pyhän nimeni rijwawat.
Aam 2:8 Ja jocaidzen Altarin tykönä he pito pitäwät panttiwaatteista/ ja juowat wijna heidän epäjumalains huonesa ja sackorahoista.
Aam 2:9 Ja minä olen cuitengin Amorrerin heidän edestäns cadottanut/ jonga corkeus oli nijncuin Cedrein/ ja oli nijn wäkewä cuin tammet owat/ ja minä turmelin ylhäldä hänen hedelmäns/ ja hänen juurens alhalda.
Aam 2:10 Minä olen se joca teitä Egyptin maalda toin/ ja johdatin teitä corwesa neljäkymmendä ajastaica/ että te Amorrerein maan omistitte.
Aam 2:11 Ja olen teidän lapsistan Prophetat herättänyt/ ja teidän nuorucaisistan Nazareit: eikö se nijn ole/ te Israelin lapset/ sano HERra.
Aam 2:12 Mutta te annoitte Nazareille wijna juoda/ ja Prophetaita te haastoitta/ sanoden: ei teidän pidä propheteraman.
Aam 2:13 Cadzo/ minä tahdon teidän seasan kitinän tehdä/ nijncuin ratas kitise/ joca on lyhteitä täynnä.
Aam 2:14 Että se joca nopia on/ ei pidä pääsemän/ eikä wäkewä mitän woiman/ ja ei urhollisen pidä woiman hengens wapahta.
Aam 2:15 Ja ei joudzimiesten pidä seisoman/ ja joca nopia on juoxeman/ ei pidä pääsemän/ ja jotca ajawat/ ei pidä hengens wapahtaman.
Aam 2:16 Ja joca wäkewäin seas caickein miehullisin on/ sen pitä alasti pakeneman sillä ajalla/ sano HERra.

Vers. 4. Walhella ) se on/ epäjumalan palweluxella ja wäärällä opilla.
v. 6. Kengä parihin ) Ei Jumala tahdo paria wanhoja kengiä anda caickein sencaltaisten Pappein edestä.
v. 12. Propheteraman ) Ei he ole kieldänet heitä propheteramast eli saarnamast/ mutta ettei he olis propheterannet eli saarnannet heidän epäjumalan palwelustans wastan/ ja myös heidän wääriä prophetaitans wastan/ jotca heille walheita saarnaisit ja wahwistit heitä heidän syndeihins. Nijncuin nähdän/ Esa. 30:10. sen Jumala täsä cudzu/ kieldä propheteramast: sillä estä lujan saarnamiehen wapautta nuhtelemast wäärä oppia/ ja caickinaisia synnejä/ se on se joca kieldä saarnamast.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9