Propheta Amos .

IV. Lucu .

AMos uhca woimallisia ja jaloja Israelis/ että heidän pitä wääryden ja ylönsyömisen tähden wietämän pois fangina/ v. 1.
ja yhteinen Canssa heidän wäärän Jumalan palweluxens tähden/ v. 4.
nijn pitä heille tapahtuman/ ettei he idzens parandanet/ ehkä cuinga Jumala heitä moninaisilla rangaistuxilla oli edzinyt/ v. 6.
neuwo heitä wielä nytkin parannuxeen/ v. 12.

 

Aam 4:1 CUulcat tätä sana te lihawat lehmät/ jotca Samarian wuorella olette/ ja teette köyhille wääryttä/ ja murennatte waiwaisen/ ja sanotte teidän Herroillen: tuos tänne/ anna meidän juoda.
Aam 4:2 HERra Jumala on pyhydens cautta wannonut: cadzo/ se aica pitä tuleman teidän päällen/ että te temmatan pois coucuilla/ ja teidän jälkentulewaisen wiedän pois calain ongella/
Aam 4:3 Ja idzecungin pitä teistä menemän ulos auckoin cautta/ ja Harmonin heitettämän pois/ sano HERra.
Aam 4:4 JA/ tulcat tänne BethElijn ja tehkät syndiä/ ja Gilgalijn/ että te syndiä lisäisitte: ja tuocat amulla teidän uhrinne/ ja teidän kymmenexenne colmandena päiwänä.
Aam 4:5 Ja suidzuttacat hapatuxest kijtosuhrixi/ ja saarnatcat wapaehdon uhrist/ ja sijtä sanocat: sillä nijn te sen mielellän pidätte/ te Israelin lapset/ sano HERra Jumala.
Aam 4:6 Sentähden minä myös olen caikis Caupungeis teille joutilat hambat andanut/ ja leiwän puuttumisen jocaidzis teidän paicoisan/ ja et te sijttekän käändänet teitän minun tygöni/ sano HERra.
Aam 4:7 Olen myös minä pitänyt teildä pois saten/ cosca wielä colme Cuucautta oli elonaican/ ja minä annoin sata yhden Caupungin päälle/ ja toisen Caupungin päälle en andanutcan sata. Yhden pellon päälle satoi/ ja toinen peldo/ jonga päälle ei satanut/ cuiwetui.
Aam 4:8 Ja caxi eli colme Caupungita menit yhten Caupungijn saaman wettä juoda/ ja ei he saanet heidän tarwettans/ ja et te sijttekän käändänet teitän minun tygöni/ sano HErra.
Aam 4:9 Minä rangaisin teitä poudalla ja nokipäillä/ ja ruohomadot söit caicki mitä teidän krydimaasan/ wijnamäesän/ ficunapuisan ja öljypuisan caswoi: et te sijttekän käändänet teitän minun tygöni/ sano HERra.
Aam 4:10 Minä lähetin ruton teidän secaan/ nijncuin Egyptijn. Ja minä tapoin miecalla teidän nuoret miehenne/ ja annoin teidän hewoisenne wiedä pois fangina. Ja minä annoin haisun teidän leirisän teidän sieraimihin mennä: et te sijttekän käändänet teitän minun tygöni/ sano HERra.
Aam 4:11 Minä cukistin ylösalaisin muutamat teistä/ nijncuin Jumala Sodoman ja Gomorran cukisti/ että te olitta nijncuin tulesta otettu kekälä/ et te sijttekän käändänet teitän minun tygöni/ sano HERra.
Aam 4:12 SEntähden tahdon minä sinulle näin tehdä Israel. Että minä nyt näin sinulle tehdä tahdon/ nijn walmista sijs sinuas Israel/ ja mene Jumalatas wastan:
Aam 4:13 Sillä cadzo/ hän on se/ joca on tehnyt wuoret/ ja luonut tuulen/ ja ilmoitta ihmiselle mitä hänen puhuman pitä. Hän teke amuruscon ja pimeyden/ hän käy maan corkeuxen päällä/ hänen nimens on HERra Jumala Zebaoth.

Vers. 1. Lehmät ) Owat rickat ja wäkewät Canssasa.
v. 3. Harmonin ) Harmon/ mitämax/ on se wuori Amanus/ jonga ulcoiselda puolen Israel Assyriaan wietin.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9