Duomarein Kirja

II. Lucu.

 

HERra nuhtele Israelitait lijton tähden maan asuwaisten cansa/ v. 1.
Canssa itke/ v. 4.
Israel palwele HERra Josuan ja Wanhimbain aicana/ v. 6.
Heidän cuolemans jälken he syndi tekewät ja palwelewat epäjumalita/ v. 8.
HERra rangaise heitä ja anda heidän wiholistens käsijn/ v. 14.
Anda heille Duomarit/ jotca heitä wapahtawat/ v. 16.
Joita ei he cuule/ v. 17.
Sentähden ei Jumala tahdo aja caickia Cananerejä heidän edestäns pois/ v. 20.

 

Tuom 2:1 JA HERran Engeli astui Gilgalist Bochimijn/ ja sanoi: minä johdatin teidän tänne Egyptist/ ja johdatin teidän sijhen maahan/ jonga minä wannoin teidän Isillen/ ja sanoin: en minä tee minun lijttoani tyhjäxi teidän cansan ijancaickisest.
Tuom 2:2 Ja ei teidän pidäis ikänäns tekemän lijtto tämän maan asuwitten cansa/ ja teidän pitä maahan cukistaman heidän Altarins: mutta et te totellet minun ändäni/ mixi te sen oletta tehnet?
Tuom 2:3 Sanoin minä myös: en minä heitä teidän edestän aja pois/ että he olisit teille pauloixi/ ja heidän jumalans teille wercoixi.
Tuom 2:4 Ja cosca HERran Engeli nämät sanat puhunut oli caikille Israelin lapsille: corgotti Canssa änens ja itki.
Tuom 2:5 Ja cudzuit sen paican: Bochim/ ja uhraisit sijnä HERralle.
Tuom 2:6 COsca Josua oli Canssan tyköns päästänyt/ ja Israelin lapset olit mennet idzecukin perindööns/ maata omistaman.
Tuom 2:7 Palweli Canssa Jumalata nijncauwan cuin Josua eli/ ja wanhimmat cuin Josuan perän cauwan elit/ ja olit nähnet caickia HERran suuria töitä/ cuin hän Israelis tehnyt oli.
Tuom 2:8 Mutta cosca Josua Nunin poica HERran palwelia cuoli/ oli hän sadan ja kymmenen ajastaicainen.
Tuom 2:9 Ja he hautaisit hänen perindömaans rajoin TimnathHerexeen/ Ephraimin wuorelle/ pohjan puolelle Gaasin wuorta.
Tuom 2:10 Cosca myös caicki cuin sijhen aican elit/ olit cocondunet heidän Isäins tygö/ tuli toinen sucucunda heidän jälkens/ jotca ei tundenet HERra/ eikä nijtä hywiä töitä cuin hän Israelille tehnyt oli.
Tuom 2:11 Ja Israelin lapset teit paha HERran edes/ ja palwelit Baali.
Tuom 2:12 Ja hyljäisit HERran heidän Isäins Jumalan/ joca heidän Egyptist johdattanut oli/ ja seuraisit wieraita jumalita/ jotca heidän ymbärilläns asuit/ cumarsit heitä ja wihoitit HERran.
Tuom 2:13 Sillä he enämmin ja enämmin hyljäisit HERran/ ja palwelit Baali ja Astharothi.
Tuom 2:14 Nijn julmistui HERran wiha Israelin päälle/ ja andoi heidän ryöwärittens käsijn/ että heidän piti heitä ryöwämän/ ja myi heitä wiholistens käsijn/ ymbäristölle. Ja ei he taitanet enämbätä seiso wiholisians wastan.
Tuom 2:15 Mutta cuhunga ikänäns he idzens käänsit/ oli HERran käsi heitä wastan onettomudexi/ nijncuin HERra heille sanonut ja wannonut oli/ ja he suurest waiwattin.
Tuom 2:16 COsca HERra herätti Duomarit/ jotca heitä ryöwäritten käsist piti wapahtaman:
Tuom 2:17 Nijn ei he Duomareitacan totellet: waan huorinteit wierasten jumalain cansa ja cumarsit nijtä/ ja nopiast harhailit sildä tieldä/ jota heidän Isäns olit waeldanet/ cuullaxens HERran käskyjä/ ja ei he tehnet.
Tuom 2:18 Cosca HERra herätti heille Duomarit/ nijn oli HERra Duomarein cansa/ ja warjeli heitä heidän wiholistens käsist/ nijncauwan cuin Duomari eli: sillä HERra armahti heidän päällens heidän huogatesans nijden tähden/ jotca heitä waiwaisit ja ahdistit.
Tuom 2:19 Mutta cosca Duomari cuollut oli/ poickeisit he ja turmelit sen enämmin cuin heidän Isäns/ seuraten wieraita jumaloita/ palwellen ja cumartain heitä/ ja ei he luopunet heidän teoistans/ eikä heidän niscurudestans.
Tuom 2:20 Sentähden julmistui HERran wiha nijn Israelin päälle/ että hän sanoi: että tämä Canssa rickoi minun lijttoni/ jonga minä taridzin heidän Isillens/ ja ei cuullut minun ändäni:
Tuom 2:21 Nijn en minä myös tästedes yhtäkän pacanoista aja pois/ jotca Josua jätti cuoltuans.
Tuom 2:22 Että minä coettelisin Israeli heidän cauttans. Jos he pysywät HERran tiellä/ ja waeldawat nijsä cuin heidän Isäns olwat pysynet taicka ei.
Tuom 2:23 JA HERra jätti nämät pacanat/ ettei hän nopiast heitä ajanut ulos/ ja ei andanut heitä Josuan käteen.

Vers. 1. Bochimijn ) Bochim se on itcu. vers. eod. HERran Engeli ( Jos tämä HERran Engeli on ollut Pappi Pinehas/ eli jocu Propheta/ ei tietä: mutta se on textist selkiä/ että hän on HERralda lähetetty.
v. 13. Baali ) Usiast pyhäs Raamatus mainitan/ ja on Moabiterein epäjumala/ jota he palwelit cuckuloilla/ Num. 22:41. ja medzistöis/ rakensit hänelle kircot ja Altarit/ Iud. 6:25 1. Reg. 16:31. ja uhraisit hänelle/ Os. 2.
v. 13. Astharothi ) on Syrialaisten naisjumala Venus , jota Basanis palweltin Astharothin Caupungis/ joca ilman epäilmät on sijtä nimens saanut/ Iosu. 13:12. On myös Astharoth ollut Sidomerein jumala/ 2. Reg. 23:13. ja palweltin cuckuloilla.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21