Duomarein Kirja

XVII. Lucu.

 

MIcha Ephraimiteri anda äitillens ne rahat jällens/ jotca hän oli eroittanut erinomaisen Jumalan palweluxen asetuxexi/ v. 1.
Joca anda nijstä tehdä waletun cuwan/ v. 4.
Micha toimitta mitä enä Jumalan palweluxeen tarwitan/ ja wihki poicans Papixi/ v. 5.
Hän saa Lewitan/ joca tule waeldain ja wihki Papixi/ v. 7.

 

Tuom 17:1 JA yxi mies oli Ephraimin wuorelda/ nimeldä Micha.
Tuom 17:2 Hän sanoi äitillens: ne tuhannen ja sata hopiapenningitä/ jotca sinulda otettin/ joidenga tähden sinä kiroisit minun corwaini cuulden/ ja sanoit: cadzo/ ne owat minun tykönäni/ minä ne otin. Silloin sanoi hänen äitins: siunattu olet sinä minun poican HERran edes.
Tuom 17:3 Nijn andoi hän äitillens ne tuhannen ja sata hopiapenningitä jällens. Ja hänen äitins sanoi: minä pyhitin sen rahan HERralle minun kädestäni/ pojalleni tehdä silitettyä ja walettua cuwa. Sentähden annan minä sinulle sen jällens.
Tuom 17:4 Mutta hän andoi sen rahan äitillens jällens. Silloin otti hänen äitins caxi sata hopiapenningitä/ ja andoi ne hopiasepälle/ hän teki waletun ja silitetyn cuwan/ joca sijtte oli Michan huones.
Tuom 17:5 Ja Michalla oli Jumalan huone/ ja hän teki pääliswaatten ja cuwat/ ja täytti yhden hänen poicans käden/ että hän olis hänen Pappins.
Tuom 17:6 Silloin ei ollut Cuningast Israelis/ ja idzecukin teki nijncuin heille näkyi hywäxi.
Tuom 17:7 MUtta yxi nuorucainen oli silloin Bethlehem Judast/ Judan sucucunnast/ ja se oli Lewita/ joca oli siellä muucalainen.
Tuom 17:8 Hän meni Bethlehemist Judan Caupungist waeldaman cunga hän joutuis. Ja cosca hän tuli Ephraimin wuorelle Michan huonen tygö/ tietäns ojeten/ waeldain.
Tuom 17:9 Kysyi Micha hänelle: custas tulet? Lewita wastais: minä olen Lewita Bethlehemist Judan maalda/ ja waellan cungan parhain taidan.
Tuom 17:10 Micha sanoi hänelle: ole minun tykönäni/ sinun pitä oleman minun Isän ja Pappin/ ja minä annan sinulle wuosittain kymmenen hopiapenningitä/ ja muita erinomaisia waatteita/ ja sinun elatuxes. Ja Lewita meni hänen cansans.
Tuom 17:11 Ja Lewita rupeis oleman sen miehen tykönä/ ja hän piti sen nuorucaisen nijncuin yhden pojistans.
Tuom 17:12 Ja Micha täytti Lewitan käden: sillä hän oli hänen Pappins/ ja asui Michan huones.
Tuom 17:13 Ja Micha sanoi: nyt minä tiedän HERran minulleni hywä tekewän/ että minulla on Lewita Pappina.

Vers. 2. Kiroisit ) Tämä waimo oli luwannut anda nämät rahat cuwaxi/ joca ei ensist hänen pojallens kelwannut/ sentähden hän warasti ne pois. Mutta sijtte hänen walituxens cautta tuli hän käätyxi/ ja andoi hänen rahat jällens/ ja andoi hänen nijstä tehdä mitä hän tahdoi/ ja cuin se tehtin/ nijncuin tapa on/ kelpais se myös hänelle.
v. 4. Silloin otti hänen äitins ) Micha äitinens luulewat tämän Jumalan palweluxen asettawans HERralle Jumalalle cunniaxi/ nijncuin sanat cuuluwat
v. 3. ja 13. jonga tähden myös Micha waatetta ja wihki Pappins/ sen tawan jälken cuin oli käsketty Jumalan Lais/ Exod. 29:5. ja toewo sentähden erinomaista Jumalan siunausta/
v. 13. mutta ettei hänellä ollut Jumalan sana edesäns/ waan teki omain ajatustens jälken ja Jumalan käskyä wastan/ Exod. 20:4. Deut. 5:32. Deut. 12:11. ja 32. sentähden luettin se hänelle epäjumalan palweluxexi/
v. 5.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21