Duomarein Kirja

XII. Lucu.

 

Ephraimiterit asettawat idzens Jephthat wastan/ ettei hän cudzunut heitä cansans Ammonitereit wastan/ v. 1.
Hän lyö Ephraimiterit/ v. 4.
Tappa caicki jotca tahtowat waelda Jordanin ylidze cotians 42000/ v. 5.
Duomidze Israeli cuusi ajastaica ja cuole/ v. 7.
Ebzan on Duomari seidzemen ajastaica/ v. 8.
Elon on kymmenen ajastaica/ v. 11.
Abdon cahdexan ajastaica/ v. 13.

 

Tuom 12:1 JA Ephraimiterit cudzuttin cocon/ menit pohjaisen päin ja sanoit Jephthalle: mixis menit sotaan Ammonin lapsia wastan/ ja et meitä cudzunut menemän sinun cansas? me poldam sinun ja sinun huones.
Tuom 12:2 Jephthah sanoi heille: minulla ja minun Canssallani oli suuri rijta Ammonin lasten cansa/ ja minä cudzuin teitä/ ja et te auttanet minua heidän käsistäns.
Tuom 12:3 Cosca minä näin ettet te tahtonet wapahta minua/ panin minä sieluni minun käteeni/ menin Ammonin lapsia wastan/ ja HERra andoi heidän minun käteeni: mixi te tuletta tänne sotiman minua wastan?
Tuom 12:4 Ja Jephthah cocois caicki Gileadin miehet/ ja sodei Ephraimi wastan/ ja Gileadin miehet löit Ephraimin/ että he sanoit: olettaco te Gileaditerit Ephraimin ja Manassen seas/ nijncuin ne carcurit Ephraimis.
Tuom 12:5 Ja Gileaditerit omistit Jordanin luotuspaican Ephraimin edest. Cosca carcurit Ephraimist sanoit: anna minun käydä ylidzen/ nijn sanoit Gileadin miehet hänelle: Oletcos Ephraimita? cosca hän wastais: en.
Tuom 12:6 Käskit he sanoa: Schiboleth/ nijn hän sanoi Siboleth/ ja ei taitanut sitä oikein sanoa. Nijn otit he hänen kijnni ja tapoit hänen Jordanin luotus paican tykönä/ nijn että silloin langeis Ephraimist caxi wijdettäkymmendä tuhatta.
Tuom 12:7 Ja Jephthah duomidzi Israeli cuusi ajastaica/ ja Jephthah se Gileadita cuoli/ ja haudattin Gileadin Caupungeihjn.
Tuom 12:8 TÄmän jälken duomidzi Ebzan Bethlehemist Israeli.
Tuom 12:9 Hänellä oli colmekymmendä poica/ ja colmekymmendä tytärtäns hän naitti/ ja colmekymmendä tytärtä otti hän muucalaisist hänen pojillens/ ja duomidzi Israeli seidzemen ajastaica.
Tuom 12:10 Ja Ebzan cuoli ja haudottin Bethlehemis.
Tuom 12:11 Tämän jälken duomidzi Israeli Elon Sebulonita/ kymmenen ajastaica.
Tuom 12:12 Ja Elon cuoli/ ja haudattin Ajalonis Sebulonin maalla.
Tuom 12:13 Tämän jälken duomidzi Israeli Abdon Hillelin poica Pireathoniteri.
Tuom 12:14 Hänellä oli neljäkymmendä poica/ ja colmekymmendä pojan poica/ jotca seidzemelläkymmenellä Asin warsalla ajoit. Hän duomidzi Israeli cahdexan ajastaica.
Tuom 12:15 Ja Abdon cuoli/ ja haudattin Pireathomijn Ephraimin maalle Amalechiterein wuorelle.

V. 6. Schiboleth ) on tähkäpää/ jota Ephraimiterit ei taitanet sanoa/ Gileaditerein puhen parrella/ ja sijtä he tuttin ja Gileaditereildä lyötin. Nijn Jumala rangais heidän capinans/ Jephthat ja Gideonit heidän laillista esiwaldans wastan/ cap. 8:1.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21