Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

VII Lucu.

 

8:1 EDhespeiten nijste Epeiumalden wffrista me tiedheme. Sille ette caikilla meille ombi Tieto. Se tieto ylespaisutta. Mutta rackaus se ylesrakenda.
Edespäiten niistä epäjumalten uhrista me tiedämme. Sillä että kaikilla meillä ompi tieto. Se tieto ylös paisuttaa. Mutta rakkaus se ylös rakentaa.
8:2 Mutta ios iocu lwle henens iotakin tieteuen/ ei hen wiele miten tiedhä/ quin henen tule tietexens/
Mutta jos joku luulee hänens jotakin tietäwän/ ei hän wielä mitään tiedä/ kuin hänen tulee tietääksensä/
8:3 Mutta ios iocu Jumalata racasta se on tuttu henelde.
Mutta jos joku Jumalaa rakastaa se on tuttu häneltä.
8:4 Nin me nyt tiedheme/ sijte Roasta quin Epeiumalden wffratan/ ettei ychten Epeiumala ole Mailmassa/ Ja ettei ychten mwta Jumala ole/ quin se yxi.
Niin me nyt tiedämme/ siitä ruoasta kuin epäjumalten uhrataan/ ettei yhtään epäjumalaa ole maailmassa/ Ja ettei yhtään muuta Jumalaa ole/ kuin se yksi.
8:5 Ja waicka monicadhat ouat iotca Jumalaxi cutzutan/ olcon se Taiuassa eli Maan päle (Ninquin monda Jumalata/ ia monda Herra ouat)
Ja waikka monikahdat owat jotka Jumalaksi kutsutaan/ olkoon se taiwaassa eli maan päällä (Niinkuin monta jumalaa/ ja monta herraa owat)
8: 6 Nin ombi quitengin meille yxi ainoa Jumala/ se Ise/ iosta caiki cappalet ouat/ ia me henesse/ ydhen Herran Iesusen Christusen/ ionga cautta caiki cappalet ouat/ ia me henen cauttansa.
Niin ompi kuitenkin meillä yksi ainoa Jumala/ se Isä/ josta kaikki kappaleet owat/ ja me hänessä/ yhden Herran Jesuksen Kristuksen/ jonka kautta kaikki kappaleet owat/ ja me hänen kauttansa.
8:7 Mutta ei ole iocaitzella tieto/ Sille ette mutomat tekeuet heidense Omatundo nijste Epeiumaloista/ ia söuet ninquin se olis Epeiumaloille wffrattu. Ja ette heiden Omatu'dons ombi heicko/ nin hen sen cautta pisoitahan.
Mutta ei ole jokaisella tieto/ Sillä että muutamat tekewät heidänsä omatunto niistä epäjumalista/ ja syöwät niinkuin se olis epäjumalille uhrattu. Ja että heidän omatuntonsa ompi heikko/ niin että hän sen kautta pisoitahan (saastutetaan)
8:8 Mutta ei Roca meite otolisexi saata Jumalan edes. Jos me söme/ ei me site paramaxi tule/ Ellei me mös söö/ eipe me sen polesta pahemaxi tule.
Mutta ei ruoka meitä otolliseksi saata Jumalan edessä. Jos me syömme/ ei me sitä paremmaksi tule/ Ellei me myös syö/ eipä me sen puolesta pahemmaksi tule.
8:9 Waan catzocat/ Ettei teme teiden wapauden tulis nijlle heickoille pahanoxexi/
Waan katsokaat/ Ettei tämä teidän wapauden tulisi niille heikoille pahennukseksi/
8:10 Sille ios sinun (iolla se Tieto ombi) iocu näke atrioitzeuan Epeiumalden wffratuista/ eikö sijtte henen Omatundonsa/ ioca heicko on/ yllytete site Epeiumalden wffri söömen?
Sillä jos sinun (jolla se tieto ompi) joku näkee aterioisewan epäjumalten uhratuista/ eikö siitä hänen omatuntonsa/ joka heikko on/ yllytetä sitä epäjumalten uhria syömään?
8:11 Ja nin sinun Tietos cautta tule sinun Welies huckan/ ioca Heicko on/ io'ga tedhen Christus quitengi colut o'bi.
Ja niin sinun tietosi kautta tulee sinun weljesi hukkaan/ joka heikko on/ jonka tähden Kristus kuitenkin kuollut ompi.
8:12 Mutta coska te nin syndie teet Weliein wastaan/ ia säriette heiden heicon Omantunnonsa/ nin te Christusen wastan sydie teette.
Mutta koska te niin syntiä teet weljiä wastaan/ ja särjette heidän heikon omantuntonsa/ niin te Kristusta wastaan syntiä teette.
8:13 Senteden ios Roca minun Welieni pahendais/ em mine ikenens Liha söisi ijancaikisesta/ Senpäle ettei mine minun Welieni pahendaisi.
Sentähden jos ruoka minun weljeni pahentaisi/ en minä ikänänsä lihaa söisi iankaikkisesti/ Sen päälle ettei minä minun weljeni pahentaisi.

* Pyhiteten ) Ninquin nijlle puchtaille caiki ouat puchtat/ Tit 1. nin on mös Christituille se Christimetoin Emende puhdas/ ette he machtauat ilman synnite olla toinen toisensa tykene.
Ja ei senteden Lapsians poisheitte ninquin he olisit saastaiset/ iotca ei hen kerssie taidhaisi/ Sille ette Auioskesko/ ia heiden Lapsista's suru ombi oikein/ echke ne olisit Pacanat eli Christitut.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16