Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

II Lucu.

 

2:1 JA mine rackat Welieni/ koska mine tulin teiden tykenne/ em mine tullut corckiain Sanain/ eli corkian Wijsaudhen cansa/ teille ilmoittaman site Jumalan Todhistusta.
Ja minä rakkaat weljeni/ koska minä tulin teidän tykönne/ en minä tullut korskein sanoin/ eli korkean wiisauden kanssa/ teille ilmoittaman sitä Jumalan todistusta.
2:2 Sille em mine itzeni pitenyt ninquin mine olisin iotaki tienyt teiden seassanna/ Waan ainostans Iesusen Christusen ia sengi ristinnaulitun.
Sillä en minä itseni pitänyt niinkuin minä olisi jotakin tiennyt teidän seassanne/ Waan ainoastansa Jesuksen Kristuksen ja senkin ristiinnaulitun.
2:3 Ja mine olin teiden cansanne heickoudhes ia pelghosa/ ia swre' wapistoxen cansa.
Ja minä olin teidän kanssanne heikkoudessa ja pelossa/ ja suuren wapistuksen kanssa.
2:4 Ja minun Puhen ia minun Sarnan/ ei ollut caunistetuissa Jutuisa Inhimisten wijsaudhen ielkin/ Mutta Hengen ia wäen osotuxesa/
Ja minun puheeni ja minun saarnan/ ei ollut kaunistetuissa jutuissa ihmisen wiisauden jälkeen/ Mutta Hengen ja wäen osoituksessa/
2:5 ettei teiden wskonna pidhe seisoman Inhimisten wijsaudhen päle/ Mutta Jumalan wäen päle.
ettei teidän uskonne pidä seisoman ihmisten wiisauden päälle/ Mutta Jumalan wäen päälle.
2:6 Mutta se iosta me puhuma/ ombi quitengin Wijsaus/ ninen Teudhelistein tykene. Ei temen Mailman/ eikä temen Mailman pämiesten Wijsaus/ ioca huickupi.
Mutta se josta me puhumme/ ompi kuitenkin wiisaus/ niiden täydellisten tykönä. Ei tämän maailman/ eikä tämän maailman päämiesten wiisaus/ joka hukkuupi.
2:7 Waan me puhuma sijte sala peitetusta Jumalan Wijsaudhesta/ Jonga JUMala ombi ennen Mailman Alcu edessätenyt meiden Cunniaxi/
Waan me puhumme siitä salaa peitetystä Jumalan wiisaudesta/ Jonka Jumala ompi ennen maailman alkua edessäätänyt meidän kunniaksi/
2:8 Jota eikengen temen Mailman pämiehiste tundenut/ Sille ios he olisit henen tundeneet/ eiuet he olisi ensingen Cunnian HERRA ristinnaulineet.
Jota ei kenkään tämän päämiehistä tuntenut/ Sillä jos he olisit hänen tunteneet/ eiwät he olisi ensinkään kunnian HERRAA ristiinnaulinneet.
2:9 Waan ninquin kirioitettu ombi/ Jota ei yxiken Silme nähnyt ole/ ia ei yxiken Corua ole cwllut/ ia ei ydhegen Inhimisen Sydhemehe' tullut ole site on Jumala nijlle Walmistanut/ iotca he'de racastauae
Waan niinkuin kirjoitettu ompi/ Jota ei yksikään silmä nähnyt ole/ ja ei yksikään korwa ole kuullut/ ja ei yhdenkään ihmisen sydämehen tullut sitä on Jumala niille walmistanut/ jotka häntä rakastawat.
2:10 Mutta meille on Jumala sen ilmoittanut henen Hengense lepitze/ Sille ette se Hengi caiki cappalet tutkistele/ Ja/ mös Jumaludhen syweydhet.
Mutta meille on Jumala sen ilmoittanut hänen henkensä läwitse/ Sillä että se Henki kaikki kappaleet tutkistelee/ Ja/ myös jumaluuden sywyydet.
2:11 Sille cuca Inhiminen sen tiete mite Inhimises on/ waan Inhimisen Hengi ioca henesse on? Nin mös eikengen tiedhä mite Jumalassa on/ waan Jumalan Hengi.
Sillä kuka ihminen sen tietää mitä ihmisessä on/ waan ihmisen henki joka hänessä on? Niin myös ei kenkään tiedä mitä Jumalassa on/ waan Jumalan Henki.
2:12 Mutta emme me ole saaneet temen Mailman Henge. waan sen Hengen/ ioca Jumalasta on/ ette me taidhaisima tietä/ mite meille Jumalasta on annettu.
Mutta emme me ole saaneet tämän maailman henkeä. waan sen Hengen/ joka Jumalasta on/ että me taitaisimme tietää/ mitä meille Jumalasta on annettu.
2:13 Jota me mös puhuma ei sencaltaisilla sanoilla quin Inhimilinen Wijsaus opetta/ Waan sencaltaisilla sanoilla quin se Pyhe Hengi opetta/ Ja me Domitzema ne Hengeliset asiat hengelisesta.
Jota me myös puhumme ei sen kaltaisilla sanoilla kuin inhimillinen wiisaus opettaa/ Waan senkaltaisilla sanoilla kuin se Pyhä Henki opettaa/ Ja me tuomitsemme ne hengelliset asia hengellisesti.
2:14 Mutta se loonolinen Inhiminen ei ymmerdhä miteken Jumalan hengeste/ Sille ette se on henelle yxi hulluus/ ia ei taidha site käsitte/ Sille sen pite hengelisesta Domittama'.
Mutta se luonnollinen ihminen ei ymmärrä mitäkään Jumalan Hengestä/ Sillä että se on hänelle yksi hulluus/ ja ei taida sitä käsittää/ Sillä sen pitää hengellisesti tuomittaman.
2:15 Mutta se * Hengelinen caiki asioita Domitzepi/ ia ei hen keldeken Domita.
Mutta se hengellinen kaikkia asioita tuomitseepi/ ja ei hän keltäkään tuomita.
2:16 Sille cuca on tienyt HERRAN mielen? eli cuca tachto henen Neuuo anda? Mutta meille ombi Christusen mieli.
Sillä kuka on tiennyt HERRAN mielen? eli kuka tahtoo hänen neuwoa antaa? Mutta meillä ompi Kristuksen mieli.

* Hengelinen ) Se tietä/ ymmerte/ taita/ woipi etc. Tuta site quin ei oma toimi tuta taidha.
Eikä mös tiedhe mite Usko eli Euangelium on/ Tesse P. Pauali ombi caiki Weret opettaiat/ ia caikein Eriseuraisten iouckon Dominut.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16