Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

V. Lucu.

 

5:1 JUlkisesta cwlupi teiden keskenen Hooruus/ ia sencaltainen Horuus/ iosta eiuet Pacanatka tiedhä sanoa/ Ette iocu hene' Isens Emenen pite.
Julkisesti kuuluupi teidän keskenän huoruus/ ja senkaltainen huoruus/ josta eiwät pakanatkaan tiedä sanoa/ Että joku hänen isänsä emännän pitää.
5:2 Ja te oletta ylespaisuneet/ iosta teiden paramin tuli idkie/ Senpäle ette se ioca sencaltaisen Töön tehnyt on/ teiden seastan poisotetaisijn.
Ja te olette ylös paisuneet/ josta teidän paremmin tulee itkeä/ Sen päälle että se joka senkaltaisen työn tehnyt on/ teidän seastan pois otettaisiin.
5:3 Mutta mine tosin ioca Rumin cansa poisolen/ quitengin Hengen cansa tykenolen/ nin olen io quin tykenoleua päättenyt sen ylitze ioca sencaltaisen tehnyt on/
Mutta minä tosin joka ruumiin kanssa pois olen/ kuitenkin Hengen kanssa tykön olen/ niin olen jo kuin tykön olewa päättänyt sen ylitse joka senkaltaisen tehnyt on/
5:4 meiden HERRAN IesuSEN CHRISTUSEN NIMEEN/ teiden cocontulemisesa ynne minun Hengeni cansa/ ia meiden HERRAN Iesusen CHristusen Woiman cansa/
meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen nimeen/ teidän kokoontulemisessa ynnä minun henkeni kanssa/ ja meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen woiman kanssa/
5:5 ette HEN ylenannetaisijn Perkelen Haltuun Lihan cadhotoxeen/ Senpäle ette Hengi autuaxi tulis sinä Herran Iesusen peiuenä.
että hän ylenannettaisiin perkeleen haltuun lihan kadotukseen/ Sen päälle että henki autuaaksi tulisi sinä Herran Jesuksen päiwänä.
5:6 Ei ole teiden Kerskauxen hyue. Eikö te tiedhe/ ette yxi wähe Hapatos caiken Taikinan hapatta?
Ei ole teidän kerskauksen hywä. Eikö te tiedä/ että yksi wähä hapatus kaiken taikinan hapattaa?
5:7 Senteden wlospergatka se wanha Taikina/ ette te tulisitta * Wdhexi Taikinaxi/ ninquin te oletta mös happamattomat. Sille ette meille o'bi mös yxi Päsieis Lammas/ ioca on Christus/ meiden edhesten Wffrattu.
Sentähden ulos perkatkaa se wanha taikina/ että te tulisitte uudeksi taikinaksi/ niinkuin te olette myös happamattomat. Sillä että meille ompi myös pääsiäislammas/ joka on Kristus/ meidän edestän uhrattu.
5:8 Senteden pitekem meiden Päsieisen/ ei sijnä wanhas hapatoxes/ eike mös Pahudhen ia Wärydhen hapatoxes Waan sijnä Puchtaudhen ia Totudhen happamattomas Taikinasa.
Sentähden pitäkäämme meidän Pääsiäisen/ ei siinä wanhassa hapatuksessa/ eikä myös pahuuden ja wääryyden hapatuksessa. Waan siinä puhtauden ja totuuden happamattomassa taikinassa.
5:9 Mine olen teille kirioittanut Lehetuskiriasa/ Ettei teiden pidheisi secandeman Salawoteisten cansa.
Minä olen teille kirjoittanut lähetyskirjassa/ Ettei teidän pitäisi sekaantuman salawuoteisten kanssa.
5:10 Em mine site aijattele temen Mailman Salawoteisista/ enge Ahneista/ enge Ratelijsta/ enge Epeiumalden Paluelijsta/ Mwtoin tulis teiden * Mailmasta poispaeta.
En minä sitä ajattele tämän maailman salawuoteisista/ enka ahneista/ enkä raatelijoista/ enkä epäjumalten palwelijoista/ Muutoin tuli teidän maailmasta pois paeta.
5:11 Mutta nyt mine olen teille kirioittanut/ ettei teiden pidhe nihin secaundeman/ quin on/ Jos iocu quin Weliexi cutzutan/ olis Salawoteinen/ taicka Ahnas eli Epeiumalden Paluelia/ taicka Pilcaija eli Joomari/ taicka Röueri/ Elkette sencaltaisen cansa ensingen söökö.
Mutta nyt minä olen teille kirjoittanut/ ettei teidän pidä niihin sekaantuman/ kuin on/ Jos joku kuin weljeksi kutsutaan/ olis salawuoteinen/ taikka ahnas eli epäjumalten palwelija/ taikka pilkkaaja eli juomari/ taikka ryöwäri/ Älkäätte senkaltaisen kanssa ensinkään syökö.
5:12 Sille mite minun tule domita nijte iotca Wlcona ouat? Eikö te nijte domitze iotca siselle ouat?
Sillä mitä minun tulee tuomita niita jotka ulkona owat? Eiko te niitä tuomitse jotka sisällä owat?
5:13 Mutta Jumala ne domitze/ iotca wlcona ouat. Aijakat mös itze pois tyköenne se/ ioca paha on.
Mutta Jumala ne tuomitsee/ jotka ulkona owat. Ajakaa myös itse pois tyköänne se/ joka paha on.

* Wdhexi Taikinaxi ( Pyhisse Inhimisis ombi wiele aina Syndi alallansa/ ioca vlospyhijttemen pite.
Sentedhen hen sano/ te oletta Happamattomat/ se on/ te oletta Pyhet Mutta souittaca nin/ ette te caiki tyni wlospyhitte/ ia tulcata caikenni puchtaxi/ ia vdhexi taikinaxi cocona's.
* Mailmasta poispaeta ) Joca ei tachto pahain Inhimisten seasa olla/ henen pite caikesta Mailmasta pakeneman.
Senteden hen tachto ette meiden pite pakeneman Pahoija Christilisi/ taicka sijte Nimeste lopuisit eli heidhens paranaisit.
Sille ette ne Christittömet eipe ne Welijexi/ Opetuslapsexi eikä Christilisexi cutzuta.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16