Propheta Maleachi .

IV. Lucu.

 

JUmalattomain häwityxest ja huckumisest/ v. 1.
ja jumalisten lisändymisest Christuxen cautta/ joca heille walaise/ v. 2.
käsketän pitä Mosexen Laista waari/ v. 4.
Johannes Baptista luwatan Elian woimalla ja hengellä/ ennencuin HERran päiwä on tulewa/ v. 5.

 

Mal 4:1 SIllä cadzo/ se päiwä tule/ joca on palawa nijncuin pädzi. Silloin pitä caicki ylöncadzojat ja jumalattomat olkena oleman/ ja se tulewa päiwä pitä heidän sytyttämän/ sano HERra Zebaoth/ ja ei hänen pidä heille jättämän juurta eikä oxa.
Mal 4:2 Mutta teille/ jotca minun nimeni pelkätte/ on wanhurscauden Auringo coittawa/ ja autuus hänen sijpeins alda. Ja teidän pitä käymän ulos ja sisälle/ ja lihoiman nijncuin syöttilät wasicat.
Mal 4:3 Teidän pitä jumalattomat tallaman: sillä heidän pitä tuhcana teidän jalcain alla oleman sinä päiwänä/ jonga minä tehdä tahdon/ sano HERra Zebaoth.
Mal 4:4 MUistacat Mosexen minun palweliani Lakia/ jota minä hänelle käskenyt olen Horebin wuorella/ caikelle Israelille/ käskyin ja Lakien cansa.
Mal 4:5 Cadzo/ minä lähetän teille Elian Prophetan/ ennencuin se suuri ja hirmuinen HERran päiwä tule.
Mal 4:6 Hän on käändäwä Isän sydämet lasten tygö/ ja lasten sydämet heidän Isäins tygö/ etten minä tulis ja löis maata kirouxella.

Vers. 3. Tallaman ) Tämä on ymmärrettäpä hengellisest woitost/ jonga Christityt heidän wihollisistans saaman pitä/
v. 6. Isäin sydämet ) Hänen pitä suurella kijwauxella rangaiseman eripuraisia opettaita Jumalan Canssas/ ja käändämän monda heistä sijhen okian rauhaan ja sowindoon Christuxes Jesuxes.

 

Prophetan Maleachin loppu.

 

Valitse
luku

1 2 3
4