Propheta Maleachi .

II. Lucu.

 

HERRA uhca Pappeja/ ettei he ottanet opista waari/ v. 1.
ad 9. lijatengin/ että he ynnä muiden cansa otit idzellens pacanaliset waimot emännixens/ v. 10.
cadzoit ylön ja surullisexi saatit omalla maalla syndynet/ v. 13.
ja caunistit heidän tecons/ että se Abrahamin tawalla oli/ v. 14.
jonga HERra wääräxi sano/ ja neuwo heitä parannuxeen/ v. 15.
walitta/ että he soimaisit hänen wääräxi/ ettei hän cohta rangaise jumalattomia/ v. 17.

 

Mal 2:1 JA te Papit/ tämä käsky tule teillen:
Mal 2:2 Ellet te sitä cuule/ taicka laske sydämeen/ että te nijn annaisitta minun nimelleni cunnian/ sano HERra Zebaoth. Nijn minä lähetän teidän secaan kirouxen/ ja kiron teidän siunauxian/ ja minun pitä nijtä kiroileman/ ettet te sitä tahtonet laske sydämeen.
Mal 2:3 Cadzo/ minä tahdon teitä/ ja teidän jälkentulewaisian sadatella/ ja paiscan teidän juhla pascanne teidän caswollen/ nijn että se ijäxi teihin tarttu.
Mal 2:4 Silloin te saatte tuta/ että minä sencaltaisen käskyn teille lähettänyt olen/ että sen piti minun lijttoni Lewin cansa oleman/ sano HERra Zebaoth.
Mal 2:5 Sillä minun lijttoni oli hänen cansans elämään ja rauhaan/ ja minä annoin hänelle pelgon/ pelkämän minua/ ja minun nimeni hämmästymän.
Mal 2:6 Totuden Laki oli hänen suusans/ ja ei löytty mitän paha hänen huulisans. Hän waelsi rauhallisest ja toimellisest minun edesäni/ ja käänsi monda pois synnistä.
Mal 2:7 Sillä Papin huulet pitä opin kätkemän/ että Laki hänen suustans kysytäisin: sillä hän on HERran Zebaothin Engeli.
Mal 2:8 Mutta te oletta tieldä poikennet/ ja pahoitat monda Laisa/ ja oletta Lewin lijton rickonet/ sano HERra Zebaoth.
Mal 2:9 Sentähden olen minä myös tehnyt/ että te oletta hyljätyt ja ylöncadzotut coco Canssan edes/ ettet te pidä minun teitäni/ mutta cadzotta muoto Laisa.
Mal 2:10 Sillä eikö meillä caikilla ole yxi Isä? eikö yxi Jumala meitä luonut ole? Mixist me cadzomme ylön toinen toisem/ ja rijwamme sen lijton/ joca meidän Isäim cansa tehty oli?
Mal 2:11 Sillä Juda on ylöncadzojaxi tullut/ Israelis ja Jerusalemis on tapahtunut cauhistus: sillä Juda turmele HERran Pyhän/ jota hän idze racasti/ ja maca wieran jumalan tytärden cansa.
Mal 2:12 Waan HERra häwittä hänen/ joca sen teke/ Jacobin majasta/ sekä opettajan että opetuslapsen/ ja sen joca wie HERralle Zebaothille ruocauhria.
Mal 2:13 TE teette myös/ että HERran Altarin edes owat sulat kyynelet/ itcut ja huocauxet: nijn etten minä enä tahdo cadzo ruocauhria päin/ eli otta wastan jotakin otollisest teidän käsistän.
Mal 2:14 Ja te sanotte: mingätähden? sentähden/ että HERra on sinun ja sinun rackan waimos waihella todistanut/ jongas cadzot ylön/ joca on sinun elämäs cumpani/ johon sinä lijtolla sidoit idzes kijnni.
Mal 2:15 Ei se ainoa nijn tehnyt/ joca cuitengin oli suurest Hengestä: mutta mitäst se ainoa teki? hän edzei sitä siemendä/ joca Jumalalda luwattu oli. Sentähden carttacat teidän Hengen/ ja älkön kengän cadzoco ylön hänen racasta waimons.
Mal 2:16 Mutta jos sinä händä wihat/ nijn eroita se idzestäs/ sano HERra Israelin Jumala/ ja anna hänelle waattet werhoxi häwäistyxen tähden/ sano HERra Zebaoth. Sentähden carttacat teitän teidän Hengestän/ ja älkät cadzoco heitä ylön.
Mal 2:17 TE oletta HERra teidän puhellan härsyttänet/ sentähden te sanotta: cuingast me händä härsyttelim? silloin cosca te sanotta: joca paha teke/ ja kelpa HERralle/ ja sencaltaiset owat hänelle otolliset: eli: cusa on se Jumala joca rangaise?

Vers. 2. Siunauxian ) Teidän tawaran ja rijstan/ jolla minä teitä siunannut olen.
v. 3. Juhla pascanne ) Hän on ottanut pois heildä pappeuden/ nijncuin hän täsä uhca/ ja on jättänyt heille rahgan eli loan sijtä/ ettei he mitän maxa.
v. 11. Wieran jumalan tyttären cansa ) Otta hänellens emännän toisest Religiost/ Deut. 7:3.
v. 15. Se ainoa ) Abraham on se ainoa/ nijncuin myös Esaiakin nimittä: sillä hänest owat caicki Judalaiset tullet. Hän kyllä otti toisen waimon/ mutta ei himost nijncuin te teette/ waan että hän Jumalalle lapsia sijtäis.
v. 16. Waattet ) Että hän sinun edesäs on ylöncadzottu/ nijn se on oikein että hän sinulda caunist waatetetan/ nijncuin se joca sinun emändäs on ollut/ ja ei nijn häpiälisest pidä ajettaman pois.

 

Valitse
luku

1 2 3
4